Publicerad 2 mar 2017

Kameraövervakningsbolag tar in 18 MSEK inför notering

Siktar på snabb expansion
SECITS Holding har via förvärv bildat en rikstäckande koncern inom kameraövervakning, banksäkerhet och processövervakning med ledande IT-teknik och betydande skalfördelar. Nu tar bolaget in 18 MSEK i en emission med sikte på fortsatt tillväxt och notering under Q2 2017.

Såväl banker som tillverkningsbolag, butiker och ett stort antal andra aktörer har idag behov av olika typer av kameraövervakningstjänster. Det kan handla om ren brottsförebyggande bevakning men även exempelvis översyn vid arbete i farliga miljöer eller videoanalyser i syfte att förbättra en butik utifrån kundernas beteende.
Genom att ligga i teknisk framkant kan SECITS erbjuda en brett utbud av övervaknings- och säkerhetstjänster i hela landet.
– Vår IP-baserade kameralösning ger tillgång till ett intelligent nätverk som kan ta egna beslut om åtgärder i realtid. Idag börjar säkerhetsarbetet ofta när olyckan redan varit framme, men vi kan erbjuda en lösning som även kan förebygga och förhindra, säger bolagets vd Hans Molin.
Rikstäckande koncern skapar skalfördelar
SECITS har varit verksamt sedan 1995 och valde 2016 att konsolidera koncernen genom förvärv av ett antal framgångsrika lokala bolag. Det innebär att bolaget idag har en rikstäckande verksamhet och kan vara med i större upphandlingar. De centrala avtal som hittills har tecknats enbart med kunder inom banksektorn omfattar över sexhundra kontor, i vilka kompletta kamerasystem skall installeras och tas i drift under de närmaste åren.
– Skalfördelarna inkluderar även vår IT-plattform med en centraliserad serverlösning som uppfyller högt ställda krav inom prestanda, säkerhet och integritet, förklarar Hans Molin.
Ägarspridning inför notering
Den aktuella nyemissionen med teckningsperiod 20 februari – 16 mars kan ge företaget 18 MSEK och kommer att användas för såväl organisk tillväxt som ytterligare förvärv. Dessutom utgör emissionen en ägarspridning inför en planerad notering på en svensk handelsplats under våren.
– För investerare som förstår möjligheterna som öppnas nu när säkerhetsbranschen genomgår en omvälvande digital förändring är den här emissionen riktigt intressant. Vi står väl rustade att ta marknadsandelar och utmana traditionella aktörer inom säkerhetssektorn som inte riktigt hänger med, säger Hans Molin.
SECITS håller på att förbereda den kommande noteringen parallellt med nyemissionen och räknar med att bolagets aktie skall gå att handla med under det andra kvartalet 2017.
– Vi känner av ett starkt intresse för våra tjänster, och med vår nuvarande storlek är vi mycket konkurrenskraftiga med en flexibel IT-plattform, ett välutvecklat tjänsteutbud och tillgänglighet i hela landet. Jag ser fram emot att lyfta in ännu fler kunder i nästa generations säkerhetslösningar under de kommande åren, avslutar Hans Molin.
 • Fakta: Erbjudandet i sammandrag
 • Emissionsbelopp: 18,0 MSEK
 • Antal aktier i emissionen: 1 312 536 aktier
 • Pre-money värdering: Cirka 87 Mkr
 • Pris per aktie: 13,71 kronor
 • Teckningstid: 2017-02-20 till 2017-03-16
 • Likviddag: Enligt avräkningsnota
 • Handel i aktien: SECITS Holding förbereder Bolaget för notering till Q2 2017
 • Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning
 • Garanti: Emissionen är säkerställd till 86 procent genom i förväg lämnade emissionsgarantier
 • För memorandum och teckningssedel, klicka här