Publicerad 1 feb 2019

Järnmalmsmarknaden gynnar svenska bolag

Ökad prispremie för järnmalm av hög kvalitet
Den svenska gruvnäringen gynnas starkt av de senaste årens utveckling på den globala järnmalmsmarknaden. Det talar i sin tur för att exploateringen av de järnmalmsfyndigheter som finns i bland annat Bergslagen kommer att kunna möta en gynnsam marknad.

Förklaringen är en ökning av priset för järnmalm med hög järnhalt visavi malm med lägre järnhalt. Det är därmed relevant att tala om en tudelad marknad. 

– Svensk järnmalm har en riktigt hög järnhalt, vilket ger en möjlighet till en lönsam malmbrytning, säger Per Ahl, som är vd för Svemin, de svenska gruvbolagens branschorganisation.   

De faktorer som ligger bakom den stigande prispremien för högkvalitativ järnmalm gör att Per Ahl också tror att premien kommer att bestå, och eventuellt också stiga ytterligare. 

– Högkvalitativ järnmalm betyder högre produktivitet i tillverkningen. Men framförallt så innebär det lägre koldioxidutsläpp, säger han.

Striktare miljöpolicy en stark drivkraft 

Malm av lägre kvalitet innehåller andra mineraler som även de behöver smältas, vilket kräver ytterligare energi. Denna energi kommer från koks, vilket leder till ökade miljöfarliga utsläpp. Den strängare miljöpolicyn, som gäller globalt, också i Kina, gör att miljöfaktorn får en allt större betydelse i produktionen.

Kina, som fortfarande är den största importören av järn, har också en omfattande egen brytning.

– Men de bryter ofta malm med låg järnhalt, vilket innebär att de också importerar högkvalitativ malm att toppa med, säger Per Ahl.

Den rådande marknadsutvecklingen har redan resulterat i starkare resultat för den svenska gruvjätten LKAB. Men det innebär också goda förutsättningar för nya fyndigheter som ännu inte exploaterats. Ett exempel är de fyndigheter som bevisats i järnmalmsgruvan i Ludvika.

– Den här utvecklingen är mycket positiv för bolaget eftersom vi uteslutande siktar på nischen för höganrikad malm, säger Lennart Eliasson, som är vd för Nordic Iron Ore, bolaget som är på gång att återuppta och framförallt utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor. 

Nordic Iron Ore har alla tillstånd på plats, och så snart den pågående genomförbarhetsstudien är klar kommer konkreta förberedelser till den faktiska brytningen att påbörjas.

– Att utvecklingen med högre prispremie för järnmalm med högre järnhalt till stor del drivs av miljöhänsyn talar för att det inte är någon tillfällig förändring, säger Eliasson, som således är av samma uppfattning som Per Ahl på Svemin.

Prispremien

Medan världsmarknadspriset för järnmalm med lägre halter järn har varit oförändrat eller något lägre har priset för 62-procentig järnmalm stigit till över 70 dollar per ton. För 65-procentig malm har priset stigit till över 90 dollar per ton. Också spreaden mellan just 62-procentig och 65-procentig malm ökade under 2018 (se nedanstående diagram). Bolaget Nordic Iron Ore kommer att kunna producera produkter med drygt 71 procent järnmalm, med ett genomsnitt kring 69 procent.

Diagram: Prisutvecklingen (index) för järnmalm med 62 respektive 65 procents järnhalt

Källa: S & P Global, Platts

Marknaden för järnmalm

Den totala produktionen av järnmalm uppgår till närmare 2000 miljoner ton per år. I pengar omsätter den globala handeln med järnmalm cirka 250 miljarder US dollar per år. Den största exportören av järnmalm är Australien, med en andel på 52 procent av den totala exporten. Sverige är den sjätte största exportören, med en andel på 2,4 procent (2017). Kina är den största importören.