Publicerad 28 okt 2019

Jakten på framtidens vinnare

Hittar rätt bland svenska småbolag
Danske Invest SICAV Sverige Småbolag Class SA investerar i svenska småbolag där affärsmodell, produkter och marknadsposition kan skapa värde för kunder och samhället i stort och därigenom skapa värde för aktieägarna.

Den svenska börsen har skapat några av Europas största bolag och alla dessa bolag har en gång varit små. Fonden Danske Invest Sverige Småbolag investerar i svenska småbolag som har potentialen att bli framtidens storbolag.

Ansvarig för valet av investeringar i fonden är portföljförvaltare Petter Löfqvist, som har lång erfarenhet av investeringar i svenska småbolag.


– Bland de svenska småbolagen finner vi bland annat företag i snabbväxande nischer inom traditionella sektorer som teknik, finans och konsumentvaror samt intressanta företag inom tillväxtsektorer som teknik, hälso- och sjukvård, underhållning och digitalisering. Svenska småföretag inkluderar också geografiskt fokuserade fastighetsbolag som kan dra nytta av regional svensk tillväxt, säger han.
Läs mer om Danske Invest Sverige Småbolag.


Läs mer om Danske Invest Sverige Småbolag

Handplockade aktier 


Historiskt har svenska småbolag levererat en väsentligt högre avkastning än den svenska börsen som helhet. Historisk avkastning är dock ingen garanti för framtida avkastning. I allmänhet är svenska småbolag ofta underanalyserade av analytiker, och detta kan skapa möjligheter för en aktiv investerare att hitta oupptäckta pärlor.– När vi väljer in bolag till portföljen baseras det på en grundlig analys av bolagens redovisning, affärsmodell och marknadsposition. Vi har också en kontinuerlig och nära dialog med bolagen som utvärderas,” säger Petter Löfqvist.
 

Fokus på ESG


Dessutom spelar ESG-faktorer en viktig roll vid urvalet av bolag till fonden. ESG är ett samlingsbegrepp för hållbara och ansvarsfulla investeringar och står för environmental, social och governance (det vill säga miljö, socialt ansvar och ägarstyrning). Förvaltarna analyserar bolagen utifrån deras arbete med olika ESG-faktorer och väljer bolag som har en stark ESG-profil eller har en uppenbar potential förbättra sin ESG-profil.

– Samtidigt investerar Sverige Småbolag inte i bolag som har större delen av sin omsättning från alkohol, tobak, pornografi eller bolag som säljer så kallade kontroversiella vapen som klusterbomber, truppminor och kärnvapen,” säger Petter Löfqvist.

Läs mer om Danske Invest Sverige Småbolag

Var medveten om risken 

Om du funderar på att investera I Sverige Småbolag måste du vara medveten om att det alltid finns en risk med att investera i aktier. Det finns dels en övergripande marknadsrisk samt dels en företagsspecifik risk i de enskilda bolagen som ingår i portföljen.

Dessutom är aktier i småbolag mindre likvida än aktier i större bolag och det kan leda till större kursrörelser än för börsen som helhet. Avkastningen kan vara negativ, och du riskerar att förlora hela eller en del av ditt investerade belopp.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både
öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För mer
information se produktblad, basfakta för investerare och informationsbroschyr på danskeinvest.se.