– Vår målsättning är att tredubbla omsättningen under 2016, vilket betyder en omsättning på mellan 30 och 40 miljoner kronor, säger Mikael Östling, vd för IsoTimber.

Publicerad 2 okt 2015

IsoTimber i snabb expansionsfas – tar in nytt kapital

Tredubbla omsättningen
Byggföretaget IsoTimber befinner sig just nu i en stark expansionsfas. Nyinvesteringar i såväl produktion som marknad krävs för att företaget ska kunna möta den stora efterfrågan på företagets energisnåla och miljövänliga hus. Målet är en tredubbling av omsättningen inom ett till två år.

– Vår största utmaning nu är att hinna med alla leveranser, och därför ska vi investera för att förstärka vår organisation. Men eftersom vår målsättning är att öka omsättningen än mer så ska vi också förstärka vår produktionskapacitet.  

Det säger Mikael Östling, som är vd på byggföretaget IsoTimber. Företagets affärsidé bygger på en patenterad byggteknik som gör det möjligt att bygga isolerande och bärande väggar bestående av endast trä och luft. Inga giftiga material eller inplastning krävs. Byggtekniken gör det möjligt för IsoTimber att leverera hus till slutkund som färdiga byggpaket.

Efterfrågan har ökat stadigt sedan produktionsstarten 2011, men ambitionen är att företaget ska expandera ytterligare. 

– Vår målsättning är att tredubbla omsättningen under 2016, vilket betyder en omsättning på mellan 30 och 40 miljoner kronor, säger Mikael Östling.

Tar in nytt kapital från två finansiärer

För att målet ska nås krävs nyinvesteringar. I månadsskiftet september-oktober tog IsoTimber in 10 miljoner kronor i konvertibler från EkoNord Invest och Almi Invest Mitt. Enligt Mikael Östling ska dessa pengar främst användas till att förstärka organisationen, och då i första hand marknadsarbetet.

– Vi ska rekrytera en ny säljare och projektledare under hösten, säger Mikael Östling.

Men för att företagets högt uppställda mål ska kunna nås så måste även produktionskapaciteten stärkas. Planerna är att investera i en ny produktionslinje under 2016/2017, vilket skapar ett kapitalbehov på uppskattningsvis 30 miljoner kronor. 

– Vi träffar redan flera olika möjliga finansiärer för just detta syfte, säger Mikael Östling, som bland annat berättar att IsoTimber presenterat företaget vid Connect Norrs finansieringsaktivitet i Umeå. 

Hur finansieringen kommer att se i slutändan är ännu inte klart, men enligt Östling är det störst sannolikt att det kommer att handla om en riktad nyemission.

– Men en framtida marknadsnotering av bolaget kan inte uteslutas, säger han.

  • IsoTimber – investerarkontakt
  • För dig som önskar mer information om IsoTimber, vänligen läs mer på Isotimber. eller maila vd [email protected] 

Se filmen om husägaren som blev delägare: