Isotimbers affärsidé bygger på en teknik som gör det möjligt att bygga hus med isolerande och bärande väggar bestående av trä och luft. Bolagets vd Mikael Östling demonstrerar.

Publicerad 1 apr 2016

IsoTimber expanderar och söker fler investerare

Byggföretaget tar in nytt kapital
Byggföretaget IsoTimber befinner sig just nu i en stark expansionsfas. Efterfrågan på bolagets hälsosamma och klimatsmarta husstommar ökar så pass snabbt att den stora utmaningen är att hinna med leveranserna. För att kunna investera i ny produktionskapacitet genomför Isotimber med start i slutet av april en nyemission i form av ett riktat investeringserbjudande.

– Vi måste klara av att leverera, förklarade Isotimbers vd och grundare Mikael Östling, när han gästade Åre Kapitalmarknadsdag i början av april.  
Både i år och nästa år räknar IsoTimber med en kraftig ökning av försäljningen.
– Orderingången för första kvartalet i år ser väldigt positivt ut och vi är optimistiska när det gäller vårt försäljningsmål för 2016, säger Mikael Östling 
Sedan starten 2011 har efterfrågan ökat stadigt, och de senaste åren har försäljningsökningen accelererat. I år ligger försäljningsmålet på 47 miljoner kronor, vilket innebär mer än en femdubbling jämfört med förra året. För 2017 är målet att försäljningen ska öka ytterligare till 89 miljoner kronor.
– För att klara det behöver vi öka vår produktionskapacitet. Byggblocken behöver produceras snabbare och mer automatiserat. Det innebär investeringar i maskiner, säger Mikael Östling, som tillägger att det också behövs ytterligare investeringar i sälj och marknad.
Riktat investeringserbjudande
Med start i slutet av april genomför Isotimber en nyemission i form av ett riktat investeringserbjudande. Volymen uppgår till 15,8 miljoner kronor. Redan innan emissionen påbörjats har det kommit över 500 intresseanmälningar.  
IsoTimber inledde en utökning av marknadsarbetet redan i höstas, då bolaget tog in 10 miljoner kronor i konvertibler från EkoNord Invest och Almi Invest Mitt. IsoTimber har också förstärkt organisationen med nya medarbetare. 
Bolagets affärsidé bygger på en teknik som gör det möjligt att bygga hus med isolerande och bärande väggar bestående av trä och luft. Ingen tilläggsisolering eller fuktspärr av plast krävs, vilket gör husen klimatsmarta. Samtidigt innebär konstruktionen med en effektiv isolering att husen är energisnåla. Byggtekniken gör det möjligt för IsoTimber att leverera husstommar till slutkund, antingen färdigresta eller som byggpaket.     
I slutet av förra året uppmärksammades IsoTimber än mer då ett hus byggt enligt företagets principer gick till final i Träpriset, som är en arkitekttävling arrangerad av branschorganisationen Svenskt Trä. Finalen i Träpriset avgörs under våren, och Mikael 
Östling berättar att han ser finalplatsen som ett kvitto på att deras idé ligger helt rätt i tiden. Uppmärksammat blev också förra åtets inslag i TV-programmet Äntligen hemma då programledaren Martin Timell använde material från IsoTimber när han byggde ett Atterfallshus. 
Se intervjun med Mikael Östling på Åre Kapitalmarknadsdag här.
  • Erbjudandet i sammandrag
  • För att finansiera en ökning av produktionskapaciteten genomför IsoTimber ett riktat investeringserbjudande till maximalt 200 investerare. IsoTimber finns på NGM Nordic pre market, vilket är NGM:s plattform för onoterade bolag, och en förberedelse för en officiell marknadsnotering. 
  • För mer information klicka här.
  • Teknik – Isotimber
  • IsoTimbers väggsystem består av de naturliga och förnyelsebara materialen trä och luft. Det unika i lösningen är att tusentals luftkanaler fräses i trämaterialet vilket leder till kraftigt förbättrande isolerande egenskaper. Av den restprodukt som bildas i produktionen tillverkas pellets.
  • Genom att använda trä och luft i väggarna och undvika plastfolie så binder väggstommarna koldioxid istället för att frigöra och bidrar därför i kampen mot den globala uppvärmningen.
  • Ingen plast (diffusionsspärr) behövs, hela väggen är diffusionsöppen och anpassar sig efter rådande luftfuktighet vilket ger ett sunt och hälsosamt hus att bo i.