Publicerad 3 dec 2019

IR-rapporten 2019 ute nu


Laika Consulting har släppt 2019 års IR-rapport. Vid ett frukostmöte 3 december presenteras rapporten, som även kan laddas hem. I rapporten har såväl IR-ansvariga på noterade bolag som investerare gett sina synpunkter.

– Vår förhoppning är att IR-rapporten ska leda till bättre investerarrelationer och förbättra kommunikationen, berättar Katarina Stenborg, vice vd på Laika Consulting.

Ladda hem IR-rapporten 2019 här

Bredare undersökning 

Årets rapport har lagt ett större fokus på hur investerarkollektivet ser på finansiell kommunikation och vilka kanaler de använder sig av för att tillgodogöra sig denna. Sammanlagt har 249 investerare svarat på undersökningen.

Precis som tidigare är har IR-Rapporten även tagit tempen på hur de noterade bolagen ser på sin kommunikation till marknaden. Till grund för rapporten har en enkätundersökning genomförts med IR-representanter för 94 noterade bolag.

Tydliga skillnader att ta fasta på 

I rapporten framträder klara skillnader mellan de noterade bolagen och investerarna när det gäller vilken sorts information som de ser som viktigast.

– Det innebär att det finns stor potential för alla bolag som vill förbättra sin IR-kommunikation, konstaterar Katarina Stenborg.