Publicerad 6 maj 2021

IPO för bolaget som ska förse oss med digitala nycklar


Zesec står redo att digitalisera infrastrukturen för fastigheter. Genom att flytta dörrnyckeln till mobiltelefonen ska bolaget förenkla vardagen för både fastighetsägare, hyresgäster och leveransbolag. Zesec gör nu en IPO där man tar in 15,3 miljoner kronor och noterar sig på NGM:s tillväxtmarknad Nordic SME. 


Vd och medgrundare av Zesec, Magnus Gilborne, ser en börsnotering som ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen att revolutionera tekniken till våra dörrlås. Tillväxtambitionerna är höga och redan inom ett år räknar bolaget med att finnas på plats i de största svenska städerna.

– En börsnotering är ett viktigt steg för att nå ut med vår plattform i Sverige, skapa varumärkeskännedom och en legitimitet. Inom tolv månader ska vi vara etablerade i Stockholm, Göteborg och Malmö med en integration om fem procent av hushållen, säger Gilborne. 

Zesec har precis tecknat ett genombrottsavtal med SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, där över 4 000 bostadsrättsföreningar får möjlighet att låsa upp dörren med mobilen via Zesecs teknik.


Läs mer om Zesec och hur du investerar i deras IPO!

En teknik för framtiden

Zesec har skapat ett digitalt låssystem som är kompatibelt med samtliga elektroniska lås, oberoende av installerad hårdvara. Genom en installation av Zesecs system till det elektroniska låset blir det möjligt för ägaren att öppna och låsa dörren, samt ge andra parter access, genom en mobilapp. Systemet använder sig av NFC-teknik, samma blipp-teknik som många betalkort har, vilket helt tar bort behovet av fysiska nycklar. 

– Med vårt digitala system kan man själv välja vilken hårdvara man vill ha. Systemet kan kommunicera med olika låsbolag och via appen kan man sedan välja vilka som ska få access till dörren, berättar Gilborne. 

Många användningsområden

Det digitala låssystemet skapar många fördelar. Bland annat kan både fastighetsskötare, sophämtare, brevbärare eller blåljuspersonal få nytta av ett digitalt lås. Fastighetsägaren kan då enkelt skicka den digitala nyckeln via appen. Detta gör att specifika personer kan få access under specifika tider, och dessutom går det att återställa kontot ifall en mobiltelefon med digital nyckel skulle komma bort. Framöver kommer det även vara möjligt att installera en kamera som kopplas samman med appen för ytterligare säkerhet. 

– Det finns många fördelar med ett digitalt lås. Trygghet, är ett exempel, då man kan hålla koll på vem som passerar och när. En ihopkopplad kamera kan då också ge en extra säkerhet, oavsett vem man vill låta passera, säger Gilborne. 


Läs mer om Zesec och hur du investerar i deras IPO!

Tillväxt ska skapa behov

För att kunna rulla ut sin digitala låstjänst i tillräckligt stort omfång, investerar Zesec mycket i tillväxt. Genom samarbeten med fastighetsägare installerar Zesec i dagsläget låstjänsten gratis till entréportar, allt för att skapa ett behov, både hos de som bor i husen, men också de leveransbolag som kan dra fördel av tjänsten. I ett senare skede kan det även bli aktuellt med att installera tjänsten hos privatpersoner. 

– Vi har fått väldigt bra respons från både fastighetsägare och leveransbolag. Det är här det tydligaste behovet finns. Men framöver ser vi även en stor marknad för privatpersoner med matleveranser, hemstädning och paketutlämning, säger Gilborne. 

Skalbar intäktsmodell

Zesecs låssystem är väldigt skalbart. Utgångspunkten är i första hand att breda ut sig i Sveriges storstäder, men i framtiden kan det bli aktuellt att även applicera systemet i andra europeiska storstäder. Det enda som krävs då är en språköversättning av appen. 

Fördelen med den skalbara modellen är att för varje fastighet som ansluts till systemet kommer Zesec att tjäna pengar. Intäktsmodellen bygger nämligen på en abonnemangstjänst där både fastighetsägare och leveransbolag betalar månadsvis enligt Saas (Software as a Service). 

– Vi har många goda samarbeten i branschen med fler kommande avtal som ligger i pipen. Dessa ska hjälpa till att driva den tillväxt vi behöver. Genom den IPO vi nu genomför tar vi in kapital för att satsa på att ytterligare bygga ut infrastrukturen för vårt system i Sverige, avslutar Gilborne.

Vd, Magnus GIlborne

Läs mer om Zesec och hur du investerar i deras IPO!

Fakta: Så fungerar intäktsmodellen – SaaS

Fastighetsägare som använder Zesecs tjänst betalar en månadsavgift per uppkopplad entrédörr. Genom att Zesec samtidigt ger leveransbolag access till de sammankopplade entrédörrarna betalar även leveransbolagen en månadsavgift beroende på hur många hushåll de når. Vill privatpersoner även installera Zesecs lås är tjänsten gratis, men vill de ansluta en kamera till låset får de betala en månadsavgift för kameratjänsten. 

Om tillräckligt många privatpersoner inom ett geografiskt område installerar Zesecs system, kommer det också vara möjligt för vissa företag att erbjuda riktade annonser via Zesec. Sådana annonser kan vara tvättservice, hemstädning eller matleveranser direkt till bostaden. En månadsavgift betalas då av annonsören till Zesec baserat på antal privatpersoner som nås. 


Fakta: Om erbjudandet

Teckningstid: 7 maj – 20 maj 2021
Teckningskurs: 7,10 SEK 
Emissionsbelopp: 15,3 MSEK
Pre- money värdering: 57,2 MSEK
Marknadsplats: NGM:s Nordic SME
Första dag för handel: 28 maj 2021

Läs mer om Zesec och hur du investerar i deras IPO!
www.zesec.comDenna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.