Fredrik Strömberg, makroanalytiker på Söderberg & Partners ger investeringsråd inför sommaren.

Publicerad 26 jun 2012

Investeringsproffset: Investera som en mes i sommar


Håll dig borta från Europa, satsa på tillväxtmarknader och skräpobligationer, men framförallt, investera försiktigt. Söderberg & Partners makroanalytiker Fredrik Strömberg ger råd kring hur du kan skydda kapitalet i en skakig marknad.

– Den globala marknaden verkar vara på rätt väg men är fortsatt stökig. Den senaste tiden har vi sett svaga ljusglimtar; utgången av Greklandsvalet, stimulanserna av den kinesiska ekonomin och stödpaket till spanska banker. Det konstaterar Fredrik Strömberg, makroanalytiker på pensionsrådgivaren Söderberg & Partners, i en intervju med Investerarbrevet.

Fredrik Strömberg berättar att även om den omedelbara faran är över, så är problemen långt ifrån lösta. Han förklarar att det finns all anledning att vara försiktig i sommar:

– Det lönar sig att vara “mesig” kring investeringar i sommar. Aktiemarknaden har, volatiliteten till trots, i stort sett varit oförändrad under de senaste månaderna. Det finns fortfarande stora risker, både politiska och finansiella, som gör att situationen snabbt kan förvärras.
 
Långsiktiga problem i Europa
Fredrik understryker att även om valresultatet i Grekland förmodligen innebär att landets kortsiktiga utbetalningar kan lösas, kommer bekymren i Europa kvarstå en lång tid framöver. Han konstaterar att problemen är svåra att lösa och har sin grund i en låg tillväxt:

– Nu gäller det först och främst att komma på plats med reformåtgärder i Grekland. Europa har en hög arbetslöshet och låg tillväxt. Det är ett svårt läge där nationerna måste spara, men samtidigt gasa och stimulera tillväxten. Konkurrenskraften behöver ta fart i vissa länder och industrin i andra. Det är också betydligt lättare för ett enskilt land att spara när länderna i omgivningen växer­ – vilket inte är fallet i Europa.

Kina och Brasilien två intressanta marknader
Trots alla frågetecken vill Fredrik Strömberg inte helt utesluta investeringar i aktier. Han har en ganska neutral och balanserad hållning till marknaden. På lite längre sikt, cirka ett år, tror han på en uppgång på omkring 10 procent.

De regioner Fredrik Strömberg bedömer som mest intressanta är tillväxtmarknaderna, främst Brasilien och Kina. En annan marknad som han tycker det är värt att hålla ett öga på, är den amerikanska. Den amerikanska makrostatistiken har varit svag den senaste tiden, men Fredrik anser att ekonomin har goda förutsättningar:

– En stor del av den amerikanska ekonomin består av konsumtion. USA har starka bolag, låg skuldsättning, bra marginaler samt god inhemsk efterfrågan.

Fredrik konstaterar också att vissa exportinriktade industrier, exempelvis Tyskland, gynnas av en pressad Euro. Hans generella råd är att vara selektiv i alla placeringar:

– När du väljer enskilda aktier ska du alltid välja företag och marknader som gynnas av den aktuella trenden. Köper du ett tyskt enskilt bolag bör du exempelvis köpa ett bolag med en stor exportandel, som gynnas av trenden i Asien, snarare än ett bolag som är beroende av turismen i södra Europa. 

Kan vara köpläge för skräpobligationer

Fredrik tipsar avslutningsvis om att det nu, precis som innan sommaren, kan vara köpläge för så kallade skräpobligationer:

– Det finns fortfarande en del att hämta i företagsobligationer, framförallt i skräpobligationsfonder, det vill säga högriskräntefonder, som investerar i bolag med dåliga finanser. Dessa bolag får betala höga räntor till långivarna och kan vara attraktiva när det skakar på marknaden. Fonder med låg konkursandel, som investerar i högriskbolag på den amerikanska marknaden, är särskilt intressanta.