Publicerad 31 aug 2012

Investeringsproffset: Håll koll på Kina och dina företagsobligationer


Goda löften från ECB-chefen Mario Draghi, en stark börs och en fortsatt bra företagsobligationsmarknad har präglat sommarens finansmarknad. Europa står de närmaste veckorna inför ett antal ödesdatum som vi tror kan ge positiva besked, men om det vill sig illa kan ge en tuff höst och lägga sordin på stämningen. Söderberg och Partners investeringschef Fredrik Strömberg tipsar om vart guldkornen i Europa och världen finns och vilket tillgångsslag investerare ska vara mer vaksam kring.

– Svenska aktiemarknaden har gått bra i sommar. Uppgången beror till största del på europeiska centralbankschefen Mario Draghis
tal i London där han försvarade euron samt de svenska bolagens positiva kvartalsrapporter.

Draghis tal förändrade vår prognos om en lugn sommar men åt det
positiva hållet denna gång, konstaterar Fredrik Strömberg,
makroanalyschef på rådgivaren Söderberg & Partners, i en intervju
med Investerarbrevet. 
 
Börsuppgångarna efter Draghis tal, med fortsatt stöd till Italien och
Spanien, genererade rekyler på de europeiska börserna och ett lugn i
vattenglaset. Spanska börsen lyfte 15–20 procent och korta
statsobligationsräntor föll snabbt från nivåer över 6 procent.
Dock kan investerare inte fortsätta att räkna med en lugn höst. 
 
– Europa står inför ett antal ödesdatum den närmaste tiden. Vid nästa
ECB-möte den 6 september blir det upp till bevis för Draghi. Hans tal
kommer att studeras noga och det finns stora förväntningar på konkreta
åtgärdspaket och stimulanser. Den 12 september
ska tysk domstol besluta om den planerade stödfonden ESM är förenlig
med tysk lagstiftning. Vi tror att beskeden kommer att vara positiva,
men ett oväntat negativt utslag riskerar naturligtvis att ge ny kraft åt
krisen. 
 
Analyschefen tror trots osäkerheten i euroområdet på en femprocentig
uppgång för den svenska aktiemarknaden. Det finns tecken och löften om
stimulanser i euroområdet, men man ska inte övervikta aktiemarknaden i
portföljen eftersom att alla problem i euroområdet
ännu inte är lösta.

 
Håll koll på kronan och obligationsmarknaden

 
Den svenska kronan har stärkts kraftigt mot euron och dollarn i sommar,
vilket gör att placeringar i utländska valutor ser sämre ut. Samtidigt
påverkas svenska verkstadsindustrin av en försvagad export.  
 
– Det är viktigt att se över valutaexponeringen i sin portfölj när den
svenska kronan är stark. Där är mest troligt att euron inte kommer att
stärkas kraftigt på kort tid, men på längre sikt finns det möjligheter,
så det kan vara ett tips att investera i eurotillgångar,
säger Strömberg.

 

Företagsobligationsmarknaden
har länge varit en stor marknad i USA och intresset i Europa och
Sverige har ökat när finanskrisen på allvar slog klorna i regionen.
Med krisen fick många företag också svårare med banklån och sökte sig
mer till obligationsmarknaden, samtidigt som aktiemarknaden började
misstros av investerare – vilket ytterligare ökade obligationsmarknadens
popularitet. De stora flödena till marknaden
har pressat priserna och riskbedömningen har förändrats, vilket gör att
det i dagsläget inte är lika attraktivt att placera i denna typ av
tillgångar.  
 
– Sommaren har varit stark för såväl företagsobligationer som
högriskobligationer i företag, även kallade ”skräpobligationer”.
Uppgången i denna typ av placeringar under sommaren har varit god, 8
procent i Europa och 9 procent i USA i några av de fonder vi
brukar använda oss av, men vi har nog de bästa uppgångarna bakom oss
när det gäller förbättringar. Man kan fundera på sin exponering mot det
här segmentet och eventuellt minska vikten i portföljen även om vi
tycker att det långsiktigt ska vara en naturlig
del av en bred portfölj, tipsar Fredrik Strömberg.

 
Håll koll på uppgången i Kina 


USA och Sverige har gått bra i sommar, något som kan skapa goda
investeringstillfällen på andra håll som inte gått fullt så bra. 
 
– Titta på marknader som halkat efter i återhämtningen. Vilka har inte
gått så bra och vad är orsaken. Kina har exempelvis gått knackigt och vi
har haft sämre makrosignaler och en dålig aktiemarknadsavkastning. Det
är ett tillfälle man ska utnyttja, för det
kommer att komma stimulanser. Kina är inte slut som placeringsmarknad
utan tvärtom, avslutar Fredrik Strömberg.