Publicerad 3 maj 2016

Investerarträff med optionsutbildning och företagspresentationer hos Nasdaq

Investerarträff hos Nasdaq
Måndagen den 30 maj bjuder Laika Consulting och Nasdaq in till en unik investerarträff. Du får chansen att ta del av en inspirerande optionsutbildning samt träffa tre spännande bolag som ska noteras eller står inför listbyte till Nasdaq.

När: 30 maj klockan 17:30 – 20:30
Plats: Nasdaqs lokaler, Hörsalen, Tullvaktsvägen 15
Nasdaq bjuder på kaffe/te och smörgås mellan 17:30 och 18:00.
Program

17:30 Registrering och servering av kaffe/te och smörgås

18:00 Optionsutbildning, Tomas Bernholm, Nasdaq 
Optioner och terminer ger investerare många möjligheter då det finns strategier för alla olika marknadslägen. De är också effektiva instrument för att skydda innehav och för att kunna reglera risknivåer, liksom fördelaktiga vid bl.a. omviktningar av portföljer. Att kunna behärska dessa flexibla och användbara verktyg borde vara en självklarhet för alla investerare. 

19:00 Paus

19:15 A1M Pharma, VD Tomas Eriksson

A1M Pharma utvecklar och kommersialiserar medicinska tillämpningar baserade på det kroppsegna proteinet A1M. Bolagets huvudfokus ligger för närvarande på behandling av havandeskapsförgiftning (preeklampsi) och njurskador. 

Bolaget är just nu aktuell med en företrädesemission som är 100% garanterad. Bolaget har även kommunicerat ett kommande listbyte till Nasdaq från Aktietorget.

19:35 GomSpace, VD Niels Buus
Gomspace tillverkar nanosatelliter, satelliter med en vikt under tio kilo, inom den militära och civila sektorn. Bolaget var det första kommersiella bolaget i världen som lyckades med att kartlägga flygtrafiken tack vare nanosatelliter och flygspåringssystemet ADS-B.

Bolaget är just nu aktuellt för en notering på Nasdaq First North och genomför i samband med detta en emission på 125 MSEK.

19:55 Saniona, vVD Thomas Feldthus 
Saniona har en stark position som innovativt forskningsbolag med ett flertal läkemedelsprojekt som har potential att fungera som behandling för indikationer med ett mycket stort och globalt medicinskt behov. Fokus är utveckling av läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring.
Bolaget har nyligen genomfört ett listbyte från AktieTorget till Nasdaq First North Premium och har för avsikt att under hösten byta lista till Nasdaqs huvudmarknad.

20:15 Möjlighet att ställa frågor till alla talarna


Anmälan dig genom att klicka på datumet nedan så att den blir gulmarkerad. Fyll därefter i dina uppgifter nedanför och klicka på Boka. Intresset är stort och principen “först till kvarn” gäller.