aktieundersökning investerarbrevet

Publicerad 2 december 2020

Investerarbrevets stora aktieundersökning


Hur går det till när vi fattar beslut om aktieköp? Vi vill veta mer om våra läsare så vi kan leverera ett brett och relevant innehåll som är i linje med era behov och intressen. Med den här undersökningen vänder vi oss till alla er som investerar i aktier.


Klicka här för att komma till undersökningen


Oavsett om man är privat aktiesparare eller professionell investerare påverkas man av allsköns information. Och även om man gör en bra, teknisk och fundamental analys av ett bolag så är vi styrda av våra mentala processer. Vi läser helst det som bekräftar vår syn och missar då ofta nya insikter. Vi påverkas även av vad andra tycker. Och vad vi tror andra läser. Vi är trots allt sociala varelser. 

I slutet av dagen betyder det att vi kanske inte får helhetsbilden eller går miste om relevanta fakta och möjligheter. Att få rätt information vid rätt tillfälle kan vara avgörande. Det vill vi kunna ge er. Men för att klara av det uppdraget behöver vi känna våra läsare ännu bättre. Därför gör vi den här undersökningen som vi kommer att skriva om senare i Investerarbrevet.

Undersökningen innehåller både generella frågor kring intresseområden och investeringar samt några specifika bolagsfrågor. Vi hoppas att så många som möjligt vill hjälpa oss att skapa ännu bättre innehåll framöver.