Den 18: april är Du välkommen att – via länk – lyssna och interagera med bolagsledningen för Nine Miles Metals och Pond Technology. Samtliga presentationer är på engelska och som vanligt kan tittaren under sändningen ställa frågor direkt till management. 

Kl 1500

Nine Miles Metals kan snart möta efterfrågan på kritiska mineraler

Nine Mile Metals Ltd. är ett kanadensiskt listat prospekteringsföretag fokuserat på utvinning av sällsynta jordarter och kritiska mineral. Då det globala energisystemet är mitt uppe i omställningen till ren energi är efterfrågan av kritiska mineraler – såsom koppar, litium, nickel, kobolt och sällsynta jordartsmetaller – bara i sin linda. Detta innebär att den gigantiska energisektorn helt plötsligt konkurrerar med bygg- och verkstadssektorn om för respektive industri helt nödvändiga metaller och sällsynta jordarter.

Företagets primära affärsmål är att monetarisera sina fyra projekt: Nine Mile Brook; California Lake; Canoe Landing Lake (öst–väst) och Wedge.

Talare: Patrick Cruickshank vd

Kl 1530

Pond Technologi omvandlar miljöutsläpp till intäkter för industrin

Pond Technologi gör det möjligt för industrin att tjäna pengar på sina avfallsutsläpp samtidigt som de kan minska sitt koldioxidavtryck. Pond, listat på den kanadensiska börsen och på Avanza står redo att inleda kommersialisering av ett egenutvecklat system omvandlar CO2 till hållbart producera högkvalitativa föroreningsfria och lönsamma produkter för mänsklig konsumtion. Genom automatiskt reglera inflöde av CO2 och andra näringsämnen optimeras förhållande för att producera alger som i sin tur bearbetas till komplexa proteiner, antioxidanter och omega-3-fettsyror med högre kvalitet och lägre kostnad än nuvarande alternativ. Pond Technologies Holding riktar sig i första hand mot producenter av nutraceutiska produkter och livsmedelstillsatser.

Talare: Grant Smith vd