Välkommen att – via länk – lyssna och interagera med bolagsledningen för Plurilock Security och Goldshore Resources. Samtliga presentationer är på engelska och som vanligt kan tittaren under sändningen ställa frågor direkt till management. 

1600

Plurilock Security erbjuder företag en säker lösning mot cyberbrott

Cyberattacker och och hot om attacker är snart en mer lönsam brottslig verksamhet än den illegala droghandeln. Branschexperter uppskattar att de eskalerande attackerna och hoten ökar kostnaderna för cyberbrottslighet med 15 procent per år. Detta skulle innebära att kostnaderna – på årsbasis – för cyberbrott 2025 skulle uppgå till 10,5 biljoner dollar. Grundat 2016 och börsnoterat i Kanada sedan september 2020, är Plurilock (CVE: PLUR) ett identitetscentrerat cybersäkerhetsföretag med en ny unik teknik. Plurilock kommersialiserar banbrytande akademisk forskning inom beteendebiometri vilken vetenskapligt tillämpad på mus- och tangentbordsaktivitet enkelt, friktionsfritt och kontinuerligt bekräfta identiteten av en användare. Något som sannolikt kommer att hindra många attacker vilket då minskar hotbilden och därför även kostnaderna för de företag som implementerar Plurilocks system i sina system. Med fler än 140 kunder – bland annat inom USA:s försvar och myndigheter i delstaten Kalifornien – är bolagets nästa fas att expandera och monetarisera sina olika lösningar samt att vidga kundbasen.

Talare Ian Paterson, VD

1630

Goldshore Resourses– för dig som söker exponering mot guldaktier med rabatt.

I en värld som präglas av krig, geopolitiks oro, inflation och en överhängande recession har guld alltid varit en bra komponent i det långsiktiga såväl som i det kortsiktiga sparandet. Då allt som glimmar inte är guld finns det alltid fyra kriterier att överväga för den som vill riskminimera en investering i guldprojekt. För det första är en stabil jurisdiktion ett måste, för det andra är storleken och skalbarhet av projektet av stor betydelse, det tredje kriteriet är en fungerande infrastruktur och sist men inte minst malmkroppens kvalitet. Då Goldshore Resourses (CVE: GSHR) uppfyller samtliga kriterier och i dagsläget är relativt okänt för det bredare investeringskollektivet, har aktien alla möjligheter att bli en vinnare. Med licenser i Kanadas Ontario – och ännu inte fullt ut kartlagda fyndigheter – kan uppsidan vara 10-tals miljoner uns (ett uns motsvara strax under 30 gram). En bekräftelse som motsvarar bolagets förväntan på malmkroppens kvalitet skulle på mycket kort tid transformera fyndigheterna till kategori Tier-One. I ett sådant läge skulle den nuvarande rabatten gentemot övriga i området noterade aktiebolag snabbt raderas.

Talare: Brett Richards VD