Nordeas globalfond har visat en imponerande avkastningshistorik. Läs intervjun med förvaltaren.

Publicerad 4 feb 2014

Investera stabilt i en instabil marknad


Ett år, tre år och fem år. Under samtliga av dessa perioder har globalfonden utmärkt sig genom en imponerande riskjusterad avkastning. Sett till treårshistoriken har fonden dessutom överträffat snittet med hela 26 procentenheter! Nu vill vi veta mer om fonden Nordea Stabila Aktier och har intervjuat förvaltaren Claus Vorm.

Vad är hemligheten bakom er avkastningshistorik?

Vi har tagit fram en placeringsprocess som vi kallar för “aktier med stabil avkastning“. Den innebär att vi försöker hitta väletablerade företag med stabila resultat, utdelningar och kassaflöden. Stabilare nyckeltal bidrar till att dämpa kursvängningarna och gör aktierna säkrare än börsen i övrigt. 
Kan du berätta lite mer om fonden?

Syftet är att erbjuda ett aktiesparande med säkerhetsbuffert. Nordea Stabila Aktier är en global aktiefond med möjlighet till långsiktig avkastning samtidigt som spararnas risk begränsas. Vi letar efter aktier med goda värderingar som är utsatta för måttliga påfrestningar – på så vis blir det lugnare för spararna.

Hur kommer det sig att inte alla investerar i stabila företag? 

Många marknadsaktörer väljer att inrikta sig på “heta aktier”. Det kan vara företag som förknippas med ny teknik, produktutveckling eller andra faktorer som skapar förväntningar om en hög avkastning i framtiden. Stabila aktier kan däremot upplevas som lite tråkiga vilket innebär att deras aktiekurser inte alltid speglar deras förväntade avkastning i relation till risken.

Hur hittar ni bolagen och vad krävs för en investering?
Hörnstenen i vår placeringsprocess är en analys där vi verkligen går in på djupet för att se hur företagens aktiekurser, resultat, utdelningar, rörelseresultat och kassaflöden har utvecklats under de senaste åren. Vi letar främst efter två egenskaper: stabilitet och attraktiva värderingar . Efter den första sållningen vänder vi oss till välrenommerade analytiker för att ta del av deras omdömen kring företagets finansiella resultat och balansräkningar, samt deras syn på hur marknaden kan komma att utvecklas framöver. 
Är det klart sen?
Nej, när vi satt oss in i framtidsprognoserna undersöker vi också om företaget håller som placering. Det vill säga om företagets historiska utveckling kan förväntas fortsätta också framöver. Slutligen gör vi också en fundamental analys och en ingående riskkontroll av alla kvarvarande bolag. I slutändan kvartsår 100 till 120 aktier med stabil avkastning som köps in till fonden och löpande övervakas.
Men hur ser riskspridningen ut, och när säljer ni aktierna? 

Vi har en stor diversifiering i portföljen och ingen aktie får normalt sett utgöra mer än tre procent av fondinnehavet. Vi har också klara säljkriterier. Om kursen överstiger aktiens verkliga värde, eller om förändringar som undergräver våra stabilitetskriterier inträffar eller närmar sig, säljer vi aktien. Det kan exempelvis handla om fusioner, förändringar i företagsledningen eller affärsmodellen.
Slutligen, hur skiljer sig strategin från andra med låg volatilitet?
Det finns mängder av strategier med låg volatilitet, men det som är utmärkande för vår strategi är att den inte enbart bygger på en kvantitativ process. Vi genomför också en kvalitativ och fundamental översyn, vilket innebär att vi följer upp faktorer som ofta förbises i en helt och hållet kvantitativ process. På så vis kan vi fånga det bästa av två världar: Låg volatilitet och hög utdelning!

  • Om Nordea Stabila Aktier

  • *Fonden investerar minst två tredjedelar av tillgångarna i aktier världen över.
  • *Målsättningen är att bevara andelsägarnas kapital och ge avkastning genom att investera i stabila aktier.
  • *Förvaltaren försöker hitta aktier som har stabil utdelning och kursutveckling och som samtidigt inte är övervärderade.
  • *Fonden följer inget jämförelseindex utan är aktivt förvaltad.
  • *Investeringar i derivat kan göras med syfte att effektivisera förvaltningen men också i investeringssyfte.
  • *Fonden startades i mars 2007 och förvaltas sedan start av Claus Vorm.
  • Läs mer om historiken på Morningstar
  • Investera direkt via Avanza
  • Investera direkt via Nordnet