Publicerad 21 sep 2012

Investera kapitalskyddat i skog, råvaror valuta och aktier


Det statligt ägda Svensk Exportkredit ger ut nya Portföljobligationer. Nytt för denna gång är en valutaobligation som ger möjlighet till 6,5 % i kupong efter 1 år.

Dagens marknad är minst sagt svårnavigerad för en investerare. Den europeiska skuldkrisen i kombination med osäkerhet kring Kinas tillväxt fortsätter att skapa orolighet. Många aktiemarknader är fortsatt skakiga och osäkerheten om framtiden är stor. Detta har gjort att flera aktörer i finansbranschen börjat erbjuda investeringar utanför de traditionella aktiemarknaderna. En aktör som tagit fasta på denna utveckling är det statligt ägda AB Svensk Exportkredit (SEK).

SEK:s senaste erbjudande är Portföljobligation 8 och ger möjlighet att investera i bland annat råvaror, skog och lågvärderade aktier. Som ett komplement till ränteplaceringar och vanligt bankkonto erbjuds även ett alternativ som kan ge 6.5 % i kupong på ett år. Samtliga produkter i erbjudandet är kapitalskyddade.

Portföljobligation 8 består av fyra alternativ:

 1. Portföljobligation: Skog 8
  Löptid om 3 år och exponering mot tre amerikanska företag verksamma inom skogs- och timmersektorn.
 2. Portföljobligation: Råvara 8
  Löptid om 4 år och exponering mot tio råvaror inom segment som energiråvaror, basmetaller, jordbruksråvaror och ädelmetaller.
 3. Portföljobligation: Europa Möjlighet 8
  Löptid om 5 år och exponering mot en bred korg av tio europeiska bolag inom ett flertal sektorer.
 4. Portföljobligation: Valutakupong USA – Japan 8
  Löptid på 1 år och exponering mot dollarns utveckling i förhållande till yen. Möjlighet finns till en kupong på 6.5 % (kupongen fastställs till mellan 6 – 9 %).

Mer information om Svensk Exportkredit och dess roll för svensk exportindustri finns i filmen nedan:

Aktuell emissionen i Portföljobligation 8 är öppen för teckning fram till 19 oktober 2012. Minsta investeringsbelopp är från 50 000 kr och uppåt. Mer information, broschyr och teckningsanmälan kan beställas genom Investerarbrevets intresseformulär nedan.