Publicerad 20 nov 2019

Investera i parkeringsplatsernas Airbnb

Hyr ut din p-plats.
Samtidigt som många bilister cirklar runt i storstäderna och letar lediga parkeringsplatser så står många förhyrda parkeringsplatser helt tomma. Eftersom de ekonomiska, tidsmässiga och miljömässiga kostnaderna för detta underutnyttjande är höga är det inte förvånande att ett kommersiellt bolag bestämt sig för att få bukt med problemet.

– Det här kommer att ske, antingen av oss eller någon annan. Men nu är vi igång och vi är först. 

Det säger Sasa Farkas, vd och en av grundarna av ApParkingSpot – bolaget som möjliggör andrahandsuthyrning av parkeringsplatser i våra storstäder. 

– Vi fungerar som Airbnb för parkeringsplatser, fortsätter Farkas när han ska beskriva affärsidén bakom ApParkingSpot. 

– Att så pass många platser står tomma trots behovet tyder på att marknaden inte fungerar perfekt. Det innebär också mycket onödig körning, och därmed mer utsläpp, med alla bilar som kör omkring och letar, säger Farkas, som fortsätter: 

– Vi har precis tecknat avtal med Europas största parkeringsbolag, vilket visar att det är många som tror på idén. 

Positiva politiker 

Responsen har också varit god från politiskt håll, och bolaget nu bestämt sig för att strama upp verksamheten ytterligare. ApParkingSpot tar nu in nytt kapital i en nyemission, och en notering av bolaget är planerad till 2020. 

– Vi behöver mer kapital för att öka takten i marknadsföringen. Samtidigt vill vi ta in fler ägare i bolaget, som kan fungera som våra ambassadörer, säger Farkas, som är noga med att påpeka att de marknadsför en helt färdig produkt. 

– Naturligtvis är vi mycket mottagliga för feedback från användarna och kommer säkert att göra kontinuerliga förbättringar, men tjänsten är i gång och fungerar redan i dag, säger han.

Sök lediga p-platser på mobilen

Den appbaserade tjänsten är lätt att använda och allt
en bilist i behov av en parkeringsplats behöver göra är att lägga in en profil,
och sedan i mobilen söka efter lediga närliggande p-platser.

– Det är också möjligt att förboka en plats, vilket är
smidigt om man till exempel ska på något typ av evenemang, säger Farkas, som
påpekar att användaren sparar många och långa minuter som annars går åt att
cirkla runt och leta efter en lämplig plats att ställa bilen på.

Betalningen från bilägaren görs med kort direkt till uthyraren. Denne är alltså en privatperson som äger en p-plats som för tillfället står tom, och som lagt ut sin plats på ApParkingSpot. 

– Många som abonnerar på en parkeringsplats använder den bara på kvällar och helger, och när det gäller platser som arbetsgivare upplåter till sina anställda så gäller det omvända, säger Farkas, som menat att bägge parter har mycket att vinna på tjänsten. 

– Bilisten i behov av en p-plats sparar som sagt tid, och för uthyraren kan det handla om extra intäkter på tusentals kronor i månaden, säger han.

Avtal med stor marknadsaktör

Även om andrahandsuthyrningen i de flest fall sker
direkt mellan bilister och enskilda parkeringsplatsinnehavarare så tror Sasa
Farkas att det ligger stora skalmässiga fördelar att få in större aktörer,
såsom bostadsrättsföreningar och större parkeringshus, i systemet.

– Det var tidigare i höst som vi slöt ett avtal med
Apcoa Parking Sverige som är en del av Europas största förvaltare av
parkeringsplatser. Avtalet innebär att Apcoa erbjuder sina kunder möjligheten
att hyra ut sina p-platser via vår tjänst, berättar Farkas.

Läs mer här

– Vi har precis tecknat avtal med Europas största parkeringsbolag, vilket visar att det är många som tror på idén, säger Sasa Farkas, vd för ApParkingSpot.

ApParkingSpot för också kontinuerlig dialog med flera kommuner. Nyligen deltog Farkas i ett seminarium om framtidens parkering, arrangerat av tankesmedjan Fores, där bland andra Stockholm Stads trafikborgarråd också deltog.
I första hand satsar ApParkingSpot på de största städerna, det vill säga Stockholm och Göteborg, men bolaget har även fört diskussioner med kommunerna i Helsingborg och Lund. 

Hur generar då tjänsten intäkter till ApParkingSpot? 

– De som hyr ut betalar en avgift på motsvarade 20 procent av hyresavgiften, till oss, berättar Farkas.
Den totala marknaden bedöms vara värd cirka 45 miljarder kronor, varav ApParkingSpot adresseras knappt 3 miljarder. 

– En något försiktig uppskattning är att vi kan ta cirka 2 procent av den adresserade marknaden, vilket betyder intäkter på 50 miljoner kronor per år, vilket också är vårt mål, säger Farkas, som räknar med att verksamheten kommer att generera vinst inom 18 månader. 

Den stora utmaningen nu är att få in fler användare, menar Farkas, som har ett konkret råd till alla som är nyfikna på bolaget. 

– Gå in och testa tjänsten, säger han.

Emissionen i sammandrag

Teckningsperiod: 20 november – 10 december 2019 

Emissionsvolym: 9,5 miljoner kronor 

Teckningskurs: 0,95 kronor per aktie 

En uttrycklig målsättning är att notera bolaget på NGM eller Spotlight Stock Market under 2020. 

Läs mer om ApParkingSpot och tjänsten här

Läs teaser och prospekt.

Teckna aktier digitalt.