Publicerad 27 jun 2012

Intervju med DNA-Guide inför nyemission


Sedan 2008 har DNA-Guide, som Nordens enda och första företag, erbjudit personliga DNA-tester över internet till konsumentmarknaden. Marknaden växer årligen med 26 procent och den svenska marknaden bedöms ha en särskilt stor marknadspotential. DNA-Guides vd Jeanette Axelsson berättar för Investerarbrevet varför bolaget har särskilt stora chanser att ta en del av kakan.

Berätta kort om DNA-Guide och er affärsidé?
– Patrik Gransäter, entreprenör med bakgrund inom finansbranschen, och professor Johan Björkegren bildade bolaget under 2007 och de allra första DNA-testerna såldes redan under 2008. DNA-Guides affärsidé är att erbjuda personliga DNA-tester och informationstjänster relaterade till DNA och hälsa. Det sker först och främst över internet, men även genom professionella aktörer inom hälso- och sjukvårdsområdet som t.ex. apotek och företagshälsovården. Målet är att DNA-Guides kunder genom sina provresultat ska kunna få information om sina medfödda förutsättningar och i möjligaste mån förebygga genetiska sjukdomar, individanpassa medicinering för maximerad effekt och minska biverkningarna så långt som möjligt.

Vad är fördelen med att investera i DNA-Guide i detta skede?

– DNA-Guides affärsmodell innebär en låg kapitalbindning och har stor potential för expansion i Europa. I takt med att DNA-tekniken utvecklas och priset för sekvensering av hela arvsmassan sjunker, ökar även potentialen för repetitiva intäkter i form av datalagring och informationstjänster kopplade till sekvensdata. Intresset för DNA-tester och individualiserad preventiv vård ökar mycket snabbt och DNA-Guide har en mycket bra position för att kunna få en stor del av denna marknad. År 2015 beräknas den globala marknaden för gentester nå 4 miljarder US dollar per år, med en årlig tillväxt på 26 procent. Den svenska marknaden bedöms idag ha en marknadspotential på 486 miljoner kr inom hälsosegmentet.

Ni hade en nyemission för 1–2 år sedan. Hur har det gått sedan dess?
– De 3 miljoner som togs in vid förra emissionen har använts för att vidareutveckla vår tekniska plattform, utveckla nya produkter och marknadsföra oss till kanalpartners såsom apotek och företagshälsovården. Vi har sedan den senaste emissionen färdigställt sex nya produkter, varav tre redan är ute på marknaden. Vi har även genomfört mycket lärorika pilotsamarbeten med apotekskedjan Medstop, samt påbörjat samarbeten med två nya företagshälsovårdmottagningar. Vi har även kontaktats av ett företag inom hälso- och träningsbranschen som är intresserade av delar av vårt sortiment, vilket sannolikt kommer leda till positiva synergieffekter för våra och deras kunder.

Hur går det med planerna att notera DNA-Guide?
– Vi kommer börja diskutera notering när vi visar vinst och börsläget tillåter.

Berätta om den aktuella emissionen, vad är emissionens målsättning?
– Med nytt friskt kapital kan vi göra en snabbare expansion samt bibehålla vår marknadsledande position. Vi tycker också att det är viktigt att effektivt kunna marknadsföra oss till kanalpartners inom företagshälsovården, apotek samt hälso- och friskvårdsområdet. För att kunna göra detta behöver vi utöka personalstyrkan för att verkligen nå ut och visa att vi finns. Det finns ett stort intresse för vårt företag och våra produkter, men kunskapen om dem är ganska liten, vilket ställer höga krav på information och personlig försäljning. Vi kommer även att fortsätta utveckla den tekniska plattformen för utbyggnad av tjänsterna, ett arbete som ständigt måste fortgå för att hänga med i den snabba utvecklingen inom genetik- och it-området.

Vilka är de största riskerna?
– Den allra största risken vi ser i dagsläget är att en oseriös konkurrent dyker upp som påverkar förtroendet för hela branschen. Vi hoppas dock på att DNA-tester kommer att regleras i framtiden, vilket minskar risken för att detta ska inträffa. En utredning av detta väntas komma från Läkemedelsverket under 2012.

Vilka är de största  möjligheterna?
– DNA-Guide är det första företaget som säljer personliga DNA-profiler i Norden och vi bedömer att vi har ett försprång före eventuellt nystartade konkurrenter inom de tre närmaste åren. Vi har redan etablerade samarbeten med vårdgivare och har en gedigen kunddatabas. Genetikforskare tror att den personliga DNA-sekvensen om 10 år kommer vara en av hörnstenarna inom förebyggande vård. Det kommer i sin tur att leda till preventiva åtgärder för att förhindra eller förskjuta sjukdom, underlätta medicinering och ge förutsättningar för tidigare detektion av t.ex. tumörer tack vare ökad screening av riskindivider. DNA-Guide har potentialen att vara delaktig i den utvecklingen och erbjuda DNA-tester, datalagring och informationstjänster. Affärsmodellen är enkelt skalbar och kan anpassas för olika kundgruppers och länders behov och intäktsmodellen är repetitiv.

Finns det någon andrahandsmarknad innan aktierna blir noterade?
– Handelsplatser för onoterade aktier exempelvis Inoff. Vi har hänvisat intresserade köpare och säljare dit.

Slutligen,  hur går jag tillväga om jag vill investera i DNA-Guide?
– Enklast beställer du vårt investeringsmemorandum genom att fylla i Investeringsbrevets formulär nedan så skickar vi dig all information om villkor och hur du går tillväga för att teckna dig.