Andreas Melchert, Société Générales nordiska försäljningschef för börslistade värdepapper.

Publicerad 4 sep 2016

Intervallcertifikat – en helt ny typ av värdepapper som kan förenkla investeringsbeslut

Produkten som gör investering enklare.
För en tid sedan lanserade Société Générale intervallcertifikat i Tyskland. Nu har turen kommit till Sverige. Med hjälp av intervallcertifikat kan investerare, utgående från sin marknadstro, enklare fatta investeringsbeslut. Vid handel med intervallcertifikat behöver man nämligen endast ha en syn på huruvida den underliggande tillgångens pris kommer att handlas över, mellan eller under specifika nivåer.

– Intervallcertifikat är en ny typ av värdepapper som erbjuder helt nya investeringsmöjligheter. Det som är speciellt är bland annat att värdepappren dels har en bestämd löptid och dels ett fastställt slutpris om 100 kronor. Vidare kan investeraren även, under hela löptiden, köpa och sälja intervallcertifikat givet normala marknadsförhållanden, förklarar Andreas Melchert, Société Générales nordiska försäljningschef för börslistade värdepapper. 
Löptider från en till sex månader
Intervallcertifikaten har en fast löptid som varierar från en till sex månader, och förrådet fylls på kontinuerligt varmed det hela tiden finns något för alla. Certifikaten är listade på Nordic Derivatives Exchange (NDX) och erbjuder exponering mot en rad underliggande tillgångar såsom index, aktier och råvaror.
– Att intervallcertifikat, i motsats till exempelvis CFD:n, är börshandlade innebär också att de lyder under börsens regelverk, framhåller Andreas Melchert.
– Dessutom bestämmer investeraren själv hur länge värdepappret behålls. Man kan nämligen, givet normala marknadsförhållanden, alltid sälja tillbaka innehavet när som helst under värdepapprets löptid och börsens ordinarie öppettider, fortsätter han.
Då det går att handla certifikaten under hela löptiden innebär det också att instrumenten kan användas av såväl mindre aktiva som professionella investerare vilka tenderar att grunda sina beslut på teknisk analys, sannolikhetsanalys eller andra komplexa strategier. 
En uppfattning om framtida utveckling av underliggande tillgång är allt som krävs
Det enda som behövs för att investera i ett intervallcertifikat är en uppfattning om huruvida den underliggande tillgångens pris kommer att stanna över, under eller mellan de på förhand fastställda barriärerna under värdepapprets löptid. På förfallodagen erhåller investeraren antingen en fast avkastning om 100 kronor per värdepapper, eller ingenting alls. 
– Så länge som den underliggande tillgångens pris ej vidrör de fastställda barriärnivåerna, erhåller investeraren alltid samma avkastning, det vill säga 100 kronor, förtydligar Andreas Melchert. 

Certifikat som kan liknas vid fotboll, rugby eller bowling
Certifikaten kan delas in i tre huvudtyper – undercertifikat, övercertifikat och inlinecertifikat – som Société Générale liknar vid idrotterna fotboll, rugby och bowling.  För den som väljer undercertifikat gäller det i likhet med fotbollen att hamna under ribban – den valda barriärsnivån – för att det ska räknas som mål. I rugby måste bollen på motsvarande sätt komma över ribban för att det ska bli mål. För ett inlinecertifikat gäller att tillgångspriset/klotet måste hålla sig inom de två rännorna för att kunna träffa bowlingkäglorna och ge utdelning. 

Inlinecertifikat attraktivt vid begränsade kursrörelser
Andreas Melchert säger även att inlinecertifikatet är helt unikt för att det har inte funnits något liknande börshandlat värdepapper tidigare. Ett inlinecertifikat kan vara ett intressant alternativ för investerare som bedömer att priset för en underliggande tillgång sannolikt kommer att vara relativt oförändrat under en överskådlig framtid. 
Det är dock viktigt att komma ihåg att handeln avbryts direkt då priset på den underliggande tillgången bryter igenom den på förhand fastställda barriären. Hela investeringen går därmed förlorad.
– Investeraren riskerar alltid att förlora hela det investerade kapitalet så på det sättet är det en högriskinvestering, betonar Andreas Melchert.


  • Undercertifikat med OMXS30 som underliggande
  • Certifikatet köps för 34,20 kronor. Om OMX-index under hela sexmånadersperioden handlas under barriärnivån på 1400 erhålls 100 kronor på förfallodagen. Om index någon gång under sexmånadersperioden snuddar vid barriärnivån på 1400 går hela investeringen förlorad.