Michael Gunnarsson VD för Odin Fonder

Publicerad 30 apr 2013

Internationellt perspektiv lyfter Odins Sverigefond


Odin Fonders Sverigefond har slagit sitt jämförelseindex sedan starten med god marginal, men tycks ha lagt i en ännu högre växel sedan Vegard Søraunet tog över förvaltningen i början av året. Odin Fonders vd Michael Gunnarsson menar att en mer koncentrerad förvaltning och ett internationellt perspektiv är två av anledningarna till framgången.

De nordiska marknaderna har traditionellt varit Odin Fonders huvudfokus, men över tid har företaget breddat sitt utbud till att även inkludera fonder med fokus på Europa, global förvaltning och enskilda sektorer. Denna satsning har även visat sig vara fördelaktig för de nordiska fonderna.
– Över tid har de nordiska företagen blivit allt mer internationella i sin verksamhet, vilket innebär att det blir viktigare att även bevaka de globala marknaderna. Odin Sverige och vår förvaltare Vegard Søraunet är ett bra exempel på detta. Hans bakgrund som ansvarig förvaltare för vår globalfond skiljer ut oss från många Sverigebaserade förvaltare, säger Michael Gunnarsson, vd för Odin Fonder. 
– Vegard tittar på de svenska bolagen i ett globalt sammanhang och jämför dem med både konkurrenter och liknande bolag utifrån ett vidare perspektiv. Det ger en mer sammansatt bild av vilka innehav vi bör ha i fonden. 
Koncentrerade portföljer ger bättre bevakning
Förutom att låta globaliseringen ta plats på hemmaplan har Odin Fonder arbetat på att koncentrera både sin förvaltning och antalet innehav i fonderna de senaste åren. Genom att sikta på endast 25-35 innehav per fond frigörs resurser som kan användas till att bevaka bolagen på djupet. Dessutom har portföljerna en relativt lång tidshorisont om tre till fem år.
– Med ett mindre antal innehav och relativt låg omsättningstakt blir varje bolag automatiskt viktigare för portföljen, och det återspeglas givetvis i verksamheten. Våra fonders framgång visar på allvar att vi lyckas hitta rätt bolag vid rätt tidpunkt snarare än att aktiemarknaden utvecklats positivt under en viss period.
Ansvarsfull värdeförvaltning
Odin Fonder använder sig av en utpräglad värdeförvaltning, vilket innebär att förvaltarna letar efter kvalitetsbolag som kan ge god avkastning på kapitalet med små nedsidesrisker. Det senaste året har man även inkluderat kriterier för ansvarsfulla investeringar som en del i själva förvaltningen, och Michael Gunnarsson menar att detta är ett kraftfullt verktyg om det används på rätt sätt. 
– Vi använder en engagerande strategi där vi aktivt arbetar med de bolag som behöver förbättra sig inom miljö, sociala aspekter och ägarstyrning. Vi vill få dem att verka på ett mer ansvarsfullt sätt snarare än att bara stryka företag utifrån en lista. De bolag som är långt framme inom frågor som miljö och arbetsvillkor tenderar ofta att ha en bra struktur och insikt även inom andra delar av verksamheten, vilket minskar sannolikheten för obehagliga överraskningar. Jag förväntar mig att den här extra dimensionen kommer att sänka risken i våra portföljer även om vi inte har genomfört någon konkret utvärdering ännu. 

Odin Sverige intressant för PPM-sparande
Med tanke på den goda historiken och långsiktigheten i förvaltningen tycker Michael Gunnarsson att Odin Sverige är ett intressant val för aktiva PPM-sparare.
– Eftersom många PPM-sparare inte ser över sina innehav så ofta är det en bra strategi att bygga en diversifierad portfölj med fonder som håller måttet över tid. Odin Sverige hör definitivt till den kategorin, och de upphandlade priserna i PPM-systemet gör dessutom att sparare kan ta del av vår aktiva förvaltning till ett pris som nästan motsvarar en indexfond på den öppna marknaden. Det är ett svårslaget erbjudande!
  • Om Odin Sverige
  • Odin Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond med en koncentrerad portfölj som består av aktier noterade i Sverige. Fonden förvaltas enligt en värdebaserad modell med kriterier inom ansvarsfull förvaltning som en del i själva förvaltningsprocessen.

  •  
  • PPM-kod: 450981, avkastningstal per 2013-03-31
  • Jämförelseindex: OMXSB Gap GI

  • Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr för fonden finner du på www.odinfonder.se