Peter Dafteryd, kommunstyrelsens ordförande i Strömstad kommun, menar att en upphandling av interim management kan ge goda resultat för små och medelstora kommuner.

Publicerad 1 feb 2016

Interimschefer skapar lönsamhet för kommuner

Undviker felrekryteringar
Upphandlingen av interimschefer kan vara en lönsam investering för offentliga verksamheter. Det menar Peter Dafteryd, kommunstyrelsens ordförande i Strömstad kommun.

Rekryteringen till chefspositioner inom kommunal förvaltning är
svår och ställer höga krav på transparens och förmåga att arbeta inom en
politiskt styrd organisation. Utmaningen kring anställningarna har bidragit
till att allt fler kommuner nu söker lösningen i en interimschef – det vill
säga en externt inhyrd chef med den specifika uppgiften att sätta verksamheten
på rätt kurs. 

– Felrekryteringar inom offentlig verksamhet är
dyrt både avseende avgångsvederlag, förlorad tid och
resultat. En interimschef kan med rätt upphandling vara på plats inom
en vecka på samma sätt som företag inom privat sektor löser
ledarskapsförsörjningen med temporära chefer och ledare, säger Jan Andersson,
vd på Mason Management.  

Mason Management är leverantör av interimschefer
i ledande befattningar sedan drygt 25 år tillbaka och har märkt av uppgången i
efterfrågan. En av anledningarna till intresset tros vara att interimschefen i
regel blir kostnadsneutral inom 12 månader samt påbörjar och avslutar sitt
uppdrag utan att det kostar avgångsersättning – även om arbetet avslutas i
förtid. 

Det här skapar lönsamhet inom kommunal förvaltning där chefer och
ledare ofta är anställda genom chefslöneavtal. Interimschefen agerar också
– till skillnad från den anställde – som sin egen arbetsgivare och kan snabbt,
tryggt och med hög effektivitet utveckla prestandan i den kommunala
förvaltningen.

För att ta in en interimschef krävs det
emellertid oftast en upphandling då ersättningsnivåerna överstiger
gränsbeloppen för direkt upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling LOU.
Uppdraget kan jämföras med en konsultupphandling och är inte helt enkelt att
genomföra på ett korrekt sätt. Strömstad kommun hör till de kommuner som ändå
vågat ta steget och menar på att det kan vara värt besväret. 

– Det tog ett par månader att göra upphandlingen
men med facit i hand var det väl värt arbetsinsatsen. Ett direktköp av
tjänsterna skulle endast tillåta kortsiktiga punktinsatser utan
kontinuitet. Vi har nu funktionen inom kommunen och får flexibilitet och kvalitet kring lösningar för chefsrekrytering, säger Peter Dafteryd, som är kommunstyrelsens ordförande inom Strömstad kommun. 

Strömstad kommun har 13 000 invånare och Peter
Dafteryd menar att det kan finnas ett särskilt stort värde för mindre kommuner
att göra en upphandling. Dessa kommuner har ofta runt tusen anställda, men kan
av kostnadseffektiva skäl inte anställa en person för att enbart arbeta med
chefsrekryteringar. 

– Den stora fördelen med upphandlingen är att
den görs på längre sikt och inte behöver göras om varje år. Vi lät också skriva
förfrågningsunderlaget på flera nivåer för att inte enbart täcka upp för den aktuella
vakansen kring en kommunchef, utan även kunna utnyttja avtalet för rekryteringar
till andra funktioner i framtiden, säger Peter Dafteryd och fortsätter:

– För oss har det även funnits ett stort värde i att våga
överlåta ansvaret till en extern aktör. Det har resulterat i att vi vågat ta in personer
som aldrig tidigare arbetat inom offentlig verksamhet. Interimscheferna kommer in
med hög kompetens och vågar påtala och genomföra förändringar, utan att sitta
fast i verksamhetens struktur.    

Läs mer om Mason Management här och om deras internationella nätverk här.