Publicerad 2 sep 2019

Insplorion ökar takten

Lansering före årsskiftet.
Teknikbolaget Insplorion ökar nu takten med det uttryckliga målet att lansera bolagets luftkvalitetssensor före årsskiftet. En lyckad företrädesemission gör att Insplorion står starkt finansiellt, vilket talar för att den höga utvecklingstakten kan bibehållas.

– Det innebär att vi tar vår första volymprodukt till marknaden, säger Insplorions vd Patrik Dahlqvist, med anledning av att bolaget alltså planerar en marknadslansering av luftkvalitetssensorn redan i slutet av 2019. 

Teknikbolaget, som är noterat på Spotlight Stock Market, har utvecklat en mindre och flyttbar sensor som mäter luftkvaliteten i realtid (se faktaruta). Luftkvalitetssensorn förväntas möta en stor efterfrågan i takt med ett ökat behov av att uppskatta halten föroreningar i luften i världens snabbt växande städer.
Redan under sommaren tog Insplorion ett första internationellt steg för luftkvalitetssensorn när bolaget inledde ett samarbete med brittiska forskningsinstitutet Urban Flows Observatory of Sheffield. 

– Vår sensor kommer att testas i Storbritannien, vilket gör att vi får tillgång till internationell jämförelsedata. Det underlättar vid den kommande lanseringen, förklarar Dahlqvist. 

De första försäljningarna av sensorn kommer att vara av typen referensaffärer – bland annat till bolag som Leading Light, som Insplorion redan har ett uppbyggt samarbete med – men det innebär ändå att affärerna genererar intäkter.

Skalbar produkt talar för stora volymer 

– Men under nästa år räknar vid med att de rent kommersiella affärerna kommer igång, säger Dahlqvist, som menar att potentiella kunder visat stort intresse för produkten under stort sett hela utvecklingstiden. 

– Eftersom sensorn är skalbar finns förutsättningen för en snabb ökning av volymerna efter lanseringen, tillägger han.

Läs mer här 

Att Insplorion kunnat öka tempot i verksamheten beror bland annat på att bolaget i början av sommaren tog in närmare 30 miljoner kronor i en företrädesemission. 

– Vi har nu en stabil finansiell grund att stå på, säger Dahlqvist, som menar att det är möjligt att kommande intäkter kommer att täcka framtida kapitalbehov. 

– Det blir nog bara aktuellt med fler nyemissioner om vi vill expandera och växa än snabbare, fortsätter han.

– Vi har nu en stabil finansiell grund att stå på, säger Patrik Dahlqvist, vd för Insplorion.

Under sommaren beviljades Insplorion även ett EU-stöd om 50 000 euro, lite mer än 500 000 kronor, rörande utvecklingen av en multigassensor, vilket är en vidareutveckling av luftkvalitetssensorn. 

Till skillnad från luftkvalitetssensorn, som endast mäter halten av kvävedioxid (avgaser) kan en multigassensor mäta förekomsten av flera olika gaser i luften. Ett exempel är svaveldioxid, som är en vanlig gas vid utsläpp från vissa industrier.
EU-bidraget kommer att finansiera en genomförbarhetsstudie samt en kartläggning av marknaden för multigassensorn. 

Viktig inbrytning för mätinstrumentet 

Bland Insplorions totalt tre projekt – luftkvalitetssensorer, batterisensorer och mätinstrument – så är det mätinstrumentet som redan nått kommersiell fas. Instrumentet, som säljs till kunder inom material- och läkemedelsforskning, generar såpass stora löpande intäkter att projektet finansiellt står på egna ben. Nyligen gjordes affärer med det sydkoreanska företaget OmniCoLab och med japanska Kao Corporation, vilket betyder en viktig inbrytning på den asiatiska marknaden. 

– Att de asiatiska kunderna dessutom är kommersiella industrier, och inte forskningsinstitut, är också ett viktigt genombrott, påpekar Dahlqvist. 

Batterisensorn får patentgodkännande 

Parallellt med övriga projekt fortgår även utvecklingen av Insplorions batterisensor. Som följd av den ökade fokuseringen på energilagring så är det detta av Insplorions projekt som varit mest omskrivet. I somras kom också en positiv nyhet när det gäller just batterisensorn då Insplorions patentansökan för EU godkändes. Ett patentgodkännande för Kina följde också strax därpå. 

– Det stärker vår position på marknaden och underlättar inte minst vid eventuella framtida licensaffärer, säger Dahlqvist.

Insplorion – Fakta

Insplorion bedriver utveckling och kommersialisering inom nanotekniken, vilket omfattar teknik som utförs på atomnivå (en nano = en miljondels millimeter). Exempel på områden där nanoteknik används är inom bioteknik, kemi samt miljö- och livsmedelsteknik.
Insplorion har i dag tre huvudsakliga affärsområden. 

Mätinstrument 

Insplorion säljer ett mätinstrument som gör det möjligt att i realtid studera olika reaktioner på nanonivå som används inom till exempel forskning kring nya material och läkemedel. 

Batterisensorer 

Insplorions teknik gör det möjligt att öka laddningsbara batteriers energiuttag, öka laddningshastigheten och sänka kostnaderna. Bolagets batterisensor förväntas har stor betydelse för inte minst energilager och elbilsmarknaden. 

Luftkvalitetssensor 

Bolagets utvecklade teknik inom detta område möjliggör mer robusta och tillförlitliga sensorer att mäta luftkvaliteten. Sensorerna är också mindre och mer kostnadseffektiva än tidigare tekniker. Därmed kan Insplorions sensorer placeras på exempelvis lyktstolpar i täta nätverk istället för som i dag, på ett fåtal platser i större städer. Intresset för mer effektiva luftkvalitetsensorer ökar i takt med en växande urbanisering och ökade problem med förorenad stadsluft. 

Se bolagets hemsida här.