– Även om de flesta av de bolag vi placerar i är hemmahörande i Kina, Hong Kong, Sydkorea och Taiwan så tycker jag att Indonesien, och framförallt Filippinerna, är de mest intressanta marknaderna just nu, säger Dennis Lai, som förvaltar Allianz Global Investors asiatiska småbolagsfond.

Publicerad 2 dec 2015

Inhemsk konsumtion gynnar asiatisk småbolagsfond

Köpkraft skapar nya marknader
Tillväxten i de asiatiska länderna drivs i allt högre grad av inhemsk konsumtion, vilket i sin tur gynnar mindre och hemmaorienterade företag. Detta, plus en specifik placeringsstrategi, är förklaringen till att Allianz Global Investors aktiefond med asiatiska småbolag har haft en så pass stark utveckling de senaste åren.

Analyser visar också att nuläget kan vara rätt tillfälle att gå in i emerging markets, och då inte minst asiatiska småbolag.     

– Jag reser ofta runt i de asiatiska länderna för att hitta bra placeringar. Under resorna besöker jag många företag, pratar med företagsledare och studerar produktionsanläggningar. På så sätt får jag en bra bild av företaget som spänner utöver de sedvanliga sifferanalyserna.

Det säger Dennis Lai, som med Hong Kong som bas förvaltar aktiefonden Allianz Asia Small Cap Equities. Som namnet indikerar är det en pan-asiatisk aktiefond med fokus på mindre bolag. Placeringsområdet är länderna i östra Asien (exklusive Japan), plus Indien.

 

Sedan fonden startades i april 2011 har den genomsnittliga årliga avkastningen varit 10 procent, samtidigt som fondens jämförelseindex (MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Index) backat med i genomsnitt 1,5 procent per år. Allianz Asia Small Cap Equities har således slagit index med över 11 procent per år.  

Fonden placerar i förhållandevis få bolag – i dagsläget 48 stycken med ett absolut tak på 80 – vilket Dennis Lai anser vara en anledning till den positiva utvecklingen. Det ger möjligheten till ett betydligt mer selektivt urval.

– Vi baserar våra placeringar på sedvanlig fundamental analys där vi bland annat analyserar intjäning och kassaflöde, kompletterat med en analys av ledning och ägare. Bara bolag med ett stabilt ägarskap och med en ledning med ett tillfredsställande track-record kan komma ifråga, säger Lai, som påpekar att här har hans många företagsbesök stor betydelse.   

Aktiens likviditet kan vara avgörande 

Ett annat krav som Dennis Lai ställer är att själva aktien måste ha en tillräckligt hög likviditet, uttryckt som aktiens dagliga omsättning, för att en placering ska bli aktuell,

– Låg likviditet ökar risken eftersom det då kan bli problem att avyttra en placering, säger Lai.

Bland de företag som fonden investerar i finns många tillverkningsföretag inom exempelvis sport och fritid, och då inte minst mer exklusiva sportkläder. Hemelektronik är en annan stor marknad, liksom vissa typer av livsmedel. I vissa fall har det ekonomiska uppsvinget i många av länderna öppnat upp för helt nya marknader.

– I Vietnam är mjölk en sådan ny marknad. Vietnameser dricker av tradition inte mjölk, men när de nu anammar en mer västerländsk livsstil så efterfrågas mjölk, berättar Lai.

Även om fonden har relativt omfattande placeringar i hemmaorienterade konsumentbolag har den även betydande investeringar i exportinriktade industri- och teknikbolag.

– Vi fokuserar främst på underleverantörer till större tillverkningsföretag, säger Lai, som berättar att en stor del av den elektroniska utrustningen som finns i europeiska och amerikanska bilar tillverkas av företag i Kina och Sydkorea.

Andra företag är specialiserade på att tillverka vissa specifika komponenter till mobiltelefoner. 

Nya tillväxtländer de mest intressanta

Dennis Lai vill gärna betona att de mest intressanta, och mest snabbväxande företagen, numera hittas i länder som inte tillhör de traditionella Tiger-länderna. 

– Även om de flesta av de bolag vi placerar i är hemmahörande i Kina, Hong Kong, Sydkorea och Taiwan så tycker jag att Indonesien, och framförallt Filippinerna, är de mest intressanta marknaderna just nu, säger han. 

– Korruptionen i länderna har minskat, vilket gynnar ekonomin och de har blivit mer politiskt stabila, förklarar Lai.

Men den främsta anledningen, menar Lai, är att den starkare inhemska köpkraften också i dessa länder gjort att det inhemska företagandet gynnas.

– När det gäller Filippinerna så ser vi hur utlandsarbetande filippinier skickar tillbaka stora summor till hemlandet. Dessa pengar används till inhemsk konsumtion, vilket driver landets ekonomiska tillväxt, tillägger Lai, som ser ljust på den ekonomiska framtiden för dessa länder.  

– Vi ser hur tillverkningen flyttas allt högre upp i förädlingskedjan, vilket ger högre inkomster, säger han.

Samtidigt med den goda utvecklingen så vill Lai understryka att fonden i likhet med andra småbolagsfonder inte är riskfri. Volatiliteten är förhållandevis hög, vilket också syns i de tämligen stora svängningarna som fondens utveckling uppvisat genom åren.

– Men genom vår diversifiering mellan olika länder och sektorer minskar vi volatiliteten. Aktier i asiatiska småbolag tenderar att utvecklas bättre än motsvarande storbolagsaktier över en placeringshorisont på några år. Den placerare som behåller fonden över den tiden har möjlighet till en hög avkastning, påpekar Lai.

Tror då Dennis Lai att de placerare som det senaste året lämnat emerging markets i syfte att minska riskerna gjort rätt bedömning eller är ”rädslan” för dessa marknader överdriven?

– När vi tittar bakåt i tiden så ser vi en tydlig trend. När volatiliteten i asiatiska småbolag varit som allra högst så har marknaderna utvecklats mycket starkt det nästkommande halvåret. Det sambandet gäller även vår fond. 

– Vi såg att den senaste oron, och därmed volatiliteten, toppade i slutet av augusti. Sedan dess har de asiatiska börserna stigit. Så trenden ser ut att hålla sig, säger Lai, som alltså anser att det kan vara rätt läge att på nytt gå in i dessa marknader.

Källa: Allianz


Tabellen visar utvecklingen för asiatiskt småbolagsindex under 6 månader efter det att volatiliteten varit som högst. Senast volatiliteten toppade var i augusti i år.