“Vi ser en stor värdeökningspotential på ett par års sikt. Då blir det naturligt att vända sig till den publika marknaden för finansiering”, säger Peter Zerhouni, vd för Index Pharmaceuticals.

Publicerad 1 sep 2016

Index Pharmaceuticals tar in nytt kapital och noteras på First North

Kronisk tarmsjukdom ökar
Läkemedelsutvecklingsbolaget Index Pharmaceuticals, som ägs av bland andra SEB och Industrifonden, genomför senare i september en nyemission på minst 250 miljoner kronor. Bolaget har också ansökt om notering på Nasdaq First North.

Främsta syftet med emissionen är att finansiera en ny klinisk studie som ska ta bolagets läkemedelskandidat cobitolimod ett steg närmare kommersialisering. 
– När nu utvecklingen accelererar och går in i ett avgörande skede ökar kapitalbehovet. Samtidigt ser vi en stor värdeökningspotential på ett par års sikt. Då blir det naturligt att vända sig till den publika marknaden för finansiering.  
Det säger Peter Zerhouni, vd för Index Pharmaceuticals, med anledning av det nyligen presenterade beslutet att ansöka om börsintroduktion av bolaget. I samband med den planerade noteringen på Nasdaq First North genomförs också en nyemission.
Bolaget främsta läkemedelskandidat är substansen cobitolimod, som är avsedd att användas vid behandling av den svåra tarmsjukdomen ulcerös kolit. 
Sen klinisk fas
– Vi befinner oss i sen klinisk fas med cobitolimod, vilket gör att den kommande utvecklingen blir mycket spännande, säger Peter Zerhouni, som berättar att man tidigare genomfört fyra patientstudier med cobitolimod. En ny omfattande klinisk studie, en så kallad fas IIb-studie, ska inledas under första halvåret nästa år.
Fas IIb-studien, vars upplägg är godkänt av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, kommer att bedrivas på omkring 80 sjukhus i både USA och Europa. Drygt 200 patienter med måttlig till svår ulcerös kolit kommer att ingå. Syftet med studien är att bestämma hur behandlingen med cobitolimod kan optimeras, vilket sker genom att testa olika doseringar av läkemedlet. Huvudresultatet beräknas vara tillgängligt under 2018.
Söker internationellt samarbete
– Efter genomförd positiv fas IIb-studie är vi övertygade om att större läkemedelsbolag kommer att uppfatta cobitolimod som en attraktiv tillgång, fortsätter Peter Zerhouni, som menar att större internationella företag alltid är intresserade av att fylla på sina portföljer med nya innovativa produkter. 
– En eventuell affär med ett annat större bolag innebär möjligheter till betydande intäkter redan innan produkten är ute på marknaden, säger Peter Zerhouni.
Det som talar för Index Pharmaceuticals är att de tidigare genomförda patientstudierna visat att cobitolimod har en snabb och tydlig verkan när det gäller att dämpa de svåra symtom som kännetecknar ulcerös kolit. Studierna har också visat att medlet har en god säkerhetsprofil.
– De läkemedel mot måttlig till svår ulcerös kolit som finns i dag är förknippade med svåra biverkningar. Dessutom är det vanligt att patienter inte svarar på behandling med dagens mediciner, säger Peter Zerhouni, som är utbildad biolog och ekonom.
Marknadspotentialen för cobitolimod uppskattas som hög och den årliga försäljningen vid en framgångsrik kommersialisering bedöms kunna uppgå till mer än 1 miljard dollar. Bakgrunden till den bedömningen är att dagens befintliga biologiska läkemedel mot måttlig till svår ulcerös kolit, vilket är Index Pharmaceuticals segment, uppvisar en årlig försäljning om drygt 4 miljarder dollar. 

Starka huvudägare  
Index Pharmaceuticals har i dag stora huvudägare i SEB Venture Capital, Industrifonden och Neomed Management. Enligt Peter Zerhouni är det inte minst det stabila ägandet som möjliggjort den långsiktiga utvecklingen av cobitolimod. Huvudägarna har även lämnat betydande teckningsåtaganden i emissionen. .
Att bolagets aktie i det här skedet av utvecklingen blir noterad på en marknadsplats ser Peter Zerhouni som positivt.
– En klar fördel är den ökade uppmärksamheten och kännedomen om bolaget som följer av en notering. Det kan vi utnyttja i till exempel arbetet med affärsutveckling och det kan även underlätta patientrekryteringen till våra studier, säger han.       

  • Emissionsvillkor
  • Volym: 250 MSEK (plus en övertilldelningsoption på 25 MSEK)
  • Teckningsperiod: 14 – 27 september 2016
  • Teckningskurs: 8,40 SEK
  • Första handelsdagen på Nasdaq First North är preliminärt satt till den 11 oktober 2016.
  • Emissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
  • Bolagsvärdering (pre-money): 275 MSEK
  • Läs mer om emissionen här.