“Vi är övertygade om att vår läkemedelskandidat mot ulcerös kolit kommer att uppfattas som en attraktiv tillgång av internationella läkemedelsbolag som behöver nya produkter”, säger Peter Zerhouni, vd på Index Pharmaceuticals,

Publicerad 1 aug 2016

Index Pharmaceuticals förbereder börsnotering

Breddat ägande en möjlighet
Efter flera lovande patientstudier har intresset växt för läkemedelsutvecklingsbolaget Index Pharmaceuticals och dess läkemedelskandidat cobitolimod. Bolagets vd Peter Zerhouni berättar här om planerna för ett breddat ägande, en eventuell börsnotering samt ett framtida partnerskap med ett större internationellt bolag.

Index Pharmaceuticals utvecklar läkemedlet cobitolimod, som är avsett att användas i behandlingen av måttlig till svår ulcerös kolit, det vill säga blödande tjocktarmsinflammation. Behovet av nya läkemedel anses vara mycket stort då dagens mediciner ofta är förknippade med svåra biverkningar. Det är också vanligt att patienter inte svarar på behandling med de existerande läkemedlen. Peter Zerhouni är Index Pharmaceuticals vd sedan april 2015.  
I början av nästa år påbörjas en klinisk fas IIb-studie. Ni har gjort flera patientstudier av cobitolimod tidigare. Vad har de visat för resultat?
– Vi har slutfört sammanlagt fyra kliniska studier på patienter med ulcerös kolit. Den senaste studien omfattade 131 patienter på 38 olika kliniker i sju länder och resultaten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Journal of Crohns and Colitis. Det gör att vi har ett mycket omfattande underlag att luta oss mot. Cobitolimod har visat sig ha god effekt när det gäller att dämpa sjukdomens svåra symtom. Positivt är också att förbättringarna uppnåtts relativt snabbt och utan allvarliga biverkningar. Substansen har med andra ord en god säkerhetsprofil. 
– Eftersom cobitolimod ges direkt i tjocktarmen så blir effekten både snabb och framförallt koncentrerad till just tarmen. Inga andra organ berörs, vilket bidrar till den goda säkerhetsprofilen.  
Vad är syftet med den kommande fas IIb-studien? Med andra ord, vad hoppas ni att den ska visa?
– Vi kommer att testa olika doseringar av läkemedlet, både vad gäller dosens styrka och frekvens, det vill säga hur ofta medlet ges till patienten. Detta för att se hur behandlingen kan optimeras med bibehållen säkerhetsprofil. 
– Studiedesignen blev nyligen godkänd av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA, vilket vi ser som mycket positivt. Drygt 200 patienter kommer att ingå i studien som ska genomföras på cirka 80 kliniker i både USA och Europa. Vi uppskattar att vi kommer ha huvudresultatet klart i mitten av 2018, alltså om cirka två år. 
– Vi är då övertygade om att cobitolimod kommer att uppfattas som en attraktiv tillgång av internationella läkemedelsbolag som behöver fylla på sina portföljer med nya innovativa produkter. De senaste åren har det gjorts flera stora affärer inom just området inflammatorisk tarmsjukdom. Målet är att vi kommer att genomföra den avslutande fas III-studien tillsammans med ett annat större läkemedelsbolag. 
Hur kan ett sådant samarbete se ut?
– Det kan se ut på olika sätt. Vi kan ingå i ett partnerskap och utveckla läkemedlet tillsammans. Vi kan också sälja hela projektet. Det viktiga är att upplägget gynnar både utvecklingen av cobitolimod och våra ägare.
– Det kan i sammanhanget vara värt att påpeka att cobitolimod är patentskyddat i USA, Kanada, Europa, Australien och Japan.    
Hur ska den kommande fas IIb-studien finansieras? Kan det bli aktuellt att ta in nya ägare?
– Vi har flera kapitalstarka och stabila ägare, bland dem SEB Venture Capital och Industrifonden. Dessa har dock regler för hur mycket de får satsa i ett enskilt projekt. Därför kan det absolut bli aktuellt att ta in nya ägare. En marknadsnotering, alltså börsintroduktion, kan också bli aktuell. 
Hur ser du på marknadspotentialen för cobitolimod? 
– Marknaden för dagens biologiska läkemedel mot måttlig till svår ulcerös kolit, vilket är vårt segment, uppgår till cirka 35 miljarder kronor per år. Och då handlar det alltså om produkter som har alla de brister som vi tidigare talat om. Marknadspotentialen för cobitolimod måste därför bedömas som mycket stor.
Vad kan du säga om Index Pharmaceuticals andra projekt? 
– Bolaget har en bred produktportfölj med andra substanser från vår DIMS-plattform – DNA-baserade ImmunoModulerande Sekvenser. Dessa tillgångar är i tidig preklinisk fas, men de har potential att användas för behandling av flera olika immunologiska och inflammatoriska sjukdomar. Vår strategi är att inom kort ta ytterligare någon eller några av dessa substanser vidare i utvecklingen för att bredda vår pipeline. 
– Nyligen beviljades Index Pharmaceuticals 1,8 miljoner kronor från innovationsmyndigheten Vinnova. Syftet med anslaget är just att främja utvecklingen av dessa substanser.   
– Läkemedelsutveckling är förenat med höga risker och det är svårt att nå hela vägen fram till kommersialiserad produkt. I cobitolimods fall finns det redan så pass omfattande klinisk data från patienter med ulcerös kolit att vi ser mycket goda förutsättningar att lyckas. Erfarenheten med cobitolimod bedöms också öka chanserna att nå framgång med andra DIMS-substanser i närliggande terapiområden.
  • Index Pharmaceuticals
  • Index Pharmaceuticals har funnits sedan år 2000. I dag är verksamheten främst inriktad på att utveckla cobitolimod, som är en helt ny typ av läkemedel mot sjukdomen ulcerös kolit. Index Pharmaceuticals har även utvecklat en patentskyddad plattform av substanser, så kallade DNA-baserade ImmunoModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att kunna användas för behandling av olika immunologiska sjukdomar.
  • Bolaget har sin bas på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Bland de största aktieägarna återfinns SEB Venture Capital, Industrifonden och NeoMed Management.
  • Läs mer om bolaget här.
  • Fakta – Ulcerös kolit
  • Ulcerös kolit, eller blödande tjocktarmsinflammation, är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom med återkommande skov. Symtomen inkluderar bland annat blodiga diarréer, buksmärta, feber, viktminskning och anemi. 
  • Standardbehandlingen består av antiinflammatoriska, immunhämmande och biologiska läkemedel. En betydande andel av patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit svarar inte på tillgängliga läkemedel eller utvecklar med tiden tolerans mot behandlingarna. För patienter med kronisk aktiv sjukdom som inte svarar på medicinsk behandling är kolektomi, det vill säga kirurgisk borttagning av tjocktarmen, ofta det enda återstående alternativet.