Concents projekt om 54 hyresrättslägenheter till förmån för MHS-bostäder i Kungsängen. Artikeln är en annons och ett erbjudande från Concent Hyresfastigheter AB. Beställningsformulär finns längst ned i artikeln.

Publicerad 14 aug 2015

Inbjudan till teckning av obligationer i Concent Hyresfastigheter AB


Erbjudandet att teckna obligationer utgivna av fastighetsbolaget Concent Hyresfastigheter AB har förlängts till den 15 september 2015.

Bakgrunden till erbjudandet att köpa
obligationer utgivna av Concent Hyresfastigheter AB är bolagets förvärv av nya
hyresfastigheter i storstadsregionerna och i universitetsstäder. De pengar som
bolaget får in till följd av obligationsemissionen, totalt 150 miljoner kronor,
kommer att delfinansiera dessa förvärv. Ett aktieägartillskott från moderbolaget
Concent Holding AB om totalt 20,5 miljoner kronor säkerställer
ränteutbetalningarna det första året. Därefter kommer de årliga
ränteutbetalningarna att säkerställas av de kassaflöden som förvärven
resulterar i.

 

Sedan Concent grundades har de lyckats med att bygga upp en stark kund- och referenslista med
välrenommerade exempel i sin portfolio, som Waterfront Building,
Münchenbryggeriet, Barents Center och Eriksbergs Köpcentrum. Under resans
gång har de även funnit att anledningen till att investera i nyproducerade
hyresfastigheter är många.

 

Förutom en kupongränta på 7,5 procent bedöms
risken i placeringen som klart lägre än vad som gäller för exempelvis
aktieplaceringar (se nedanstående diagram). Nedan
har vi dessutom listat ett antal anledningar till varför nyproducerade
hyresfastigheter är ett intressant investeringsalternativ.

Varför är nyproducerade hyresfastigheter en bra investering?

Investeringar i fastigheter i attraktiva lägen har genom tiderna varit ett sätt att bevara och skapa tillväxt i kapital.

Inga vakanser och låga driftskostnader på nyproducerat ger förutsägbarhet och enklare finansieringar.

Nyproducerade hyresrättsfastigheter har låga och säkra driftskostnader där det också tecknas fastprisavtal under fem år.

I en värld med allt fler komplexa finansiella instrument med otydliga kopplingar mellan värdering och underliggande värden, kan fastigheter istället fungera som raka motsatsen.

Fastigheter som tillgångsslag kombinerar potentialen för löpande kassaflöde med värdestegring.

Lägre volatilitet jämfört aktiemarknaden.

Avkastning/risk under perioden 1984-2012 vid placering i olika tillgångsslag


Kort om Concent Holding AB

Det företag som i dag heter Concent bildades 1998 av det klassiska fastighetsföretaget Lundbergs. Efter några år köpte några av de tongivande medarbetarna i Concent ut företaget och gick sin egen väg. Och det har gått bra. Idag jobbar ca 30 fastighetsutvecklare, projektledare, analytiker, jurister, administratörer och ekonomer på våra kontor i Stockholm, Norrköping och Haparanda.

Concent är ett välrenommerat fastighetsutvecklingsbolag som utvecklar och säljer bostäder, samhällsfastigheter, kommersiella fastigheter och finansiella produkter inom fastigheter.

Under 2014 förvärvades en projektutvecklingsorganisation samt en produktportfölj innehållande byggrätter om ca 140 000 kvm inom bostäder, kommersiella- och samhällsfastigheter.

Med 16 års samlad erfarenhet har bolaget skapat en god position för fortsatt framgång. Bolaget har sedan starten haft hel- och delansvar för ett stort antal fastigheter inom bostäder, samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. Koncernen har byggt upp en stark kund- och referenslista med bland annat ett stort antal hyresbostäder och kommersiella fastigheter såsom; Waterfront Building, Münchenbryggeriet, Barents Center, Eriksbergs Köpcentrum.

 • Indikativa villkor i korthet
 • Erbjudandets storlek:
 • 150 000 000 kr
 • Kupong:
 • 7,50%
 • Löptid:
 • 4 år
 • Nominellt belopp:
 • 10 000 kr
 • Minsta teckningspost:
 • 100 000 kr
 • Teckningsperiod:
 • 15 april – 15 september 2015
 • Första handelsdag:
 • 16 juli 2015
 • Emittent:
 • Concent Hyresfastigheter AB (publ) (Ägs till 100% av Concent Holding AB)

Denna artikel är en annons och utgör endast ett litet utdrag ur det prospekt gällande emission av obligationer i Concent Hyresfastigheter AB (“Concent” eller Bolaget”) som är registrerat och godkänt av Finansinspektionen. Varje beslut att delta i emissionen av obligationer ska baseras på det kommande slutliga prospektet i sin helhet. Prospektet kommer, så snart det har registrerats hos Finansinspektionen, att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, eller kan beställas kostnadsfritt från Bolaget. Investerare som överväger att delta i erbjudandet uppmanas att läsa prospektet.

Fyll i formuläret nedan så kommer Concent Hyresfastigheter AB att skicka prospekt och anmälningssedel till dig: