Publicerad 5 maj 2014

Inbjudan till Stresscompanys investerarträffar


Stresscompany planerar för en notering på First North och genomför även en nyemission. Därför bjuder nu bolaget in till investerarträffar.

Stresscompany vill öka spridningen i bolagets aktie och avser därför att notera bolaget på Nasdaq OMX First North. I samband med den stundande noteringen genomför bolaget en emission och teckningsperioden pågår just nu, mellan 28 april och 16 maj. Bolaget vill i första hand säkerställa den nordiska hemmamarknaden men har även förberett etableringsplaner internationellt med befintliga nätverk.

I samband med den pågående emissionen ordnar Stresscompany investerarträffar där de informerar om bolaget och emissionen. Det bjuds på enklare förtäring i form av kaffe och smörgås. För de som inte har möjlighet att delta vid något av eventen går det även att delta vid en telefonkonferens. Mer information om träffarna och emissionen finns nedan och på Stresscompanys IR-portal.