investerarjakten bolagspresentationer småbolag

Publicerad 2 december 2020

Se Investerarjakten Live från den 8 december


Tisdag den 8 december anordnade Laika Consulting tillsammans med Direkt Studios Investerarjakten Live, ett av årets intressantaste och viktigaste event för småbolag. Nio spännande bolag deltog i det digitala eventet som sänds live i Studio Direkts youtube-kanal, facebook-gruppen Aktier och på Investerarbrevet.se.


Investerarjakten Live pågick mellan kl. 13.00 och 18.00 och det var under sändningen möjligt att ställa frågor direkt till bolagen.

Programmet för eventet och information om de presenterande bolagen
hittar ni nedan.


Bolagsbeskrivningar


13.00Fluicell is an innovative life science company based in Mölndal, dedicated to delivering single-cell microfluidic research tools and services for scientists worldwide. The company was founded in 2012 and provides easy-to-use research solutions in 3d single-cell bioprinting of biological tissues as well as single-cell biology and pharmacology. Fluicell is a world leader and pioneer in open-volume microfluidics for the life sciences, with customers in leading academic institutions and major pharmaceutical companies. Fluicell’s innovative technologies are supported by a strong IP and patent position. The company is listed on Nasdaq First North Growth Market since April 2018 under the Ticker FLUI.
Talare: Victoire Viannay, vd.
Presentationen kommer att hållas på engelska.

13.30 – Leading Edge Materials Corp. är ett kanadensiskt gruv- och prospekteringsbolag noterat på Toronto Venture Exchange och Nasdaq First North Stockholm. Bolaget utvecklar en portfölj av projekt med kritiska råmaterial som är direkt länkade till nya teknologier med hög förväntad tillväxt. Detta inkluderar batterier, energilagring och permanenta magneter för elmotorer och vindkraftverk som möjliggör en hållbar och digital omställning av samhället. Projektportföljen består av en grafitgruva i Hälsingland, ett av världens mest signifikanta projekt för tunga sällsynta jordartsmetaller, ett litiumprojekt norr om Gävle samt ett nickel- och koboltprojekt i Rumänien samägt med en lokal partner.
Talare: Filip Kozlowski, vd.  

14.00 – Moberg Pharma är ett Specialty Pharma-bolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, som befinner sig i förberedelse för registrering i Europa och fas-3 i USA. Moberg Pharma genomför just nu en företrädesemission on cirka 150 MSEK för att finansiera registreringsansökan i Europa och kliniskt arbete i  USA, med målsättningen att MOB-015 kan lanseras på den europeiska marknaden mot slutet av år 2023.
Talare: Anna Ljung, vd.

14.30 – Streamify är ett SaaS-bolag (software as a sercvice) som ger marknaden möjlighet att tjäna pengar genom att kombinera livesändningar med e-commerce. Bolaget erbjuder samtliga kunder, stora som små, att via sin plattform sända videos live via en så kallad live stream och själva tjäna pengar.
Talare: Johan Klitkou, vd.

15.00 – NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsterapier med mesenkymala stamceller baserat på bolagets egenutvecklade selektionsalgoritm. Efter positiva resultat i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans™ för behandling av typ-1 diabetes genomför NextCell just nu en företrädesemission om cirka 150 MSEK för att bland annat finansiera en större fas III studie, vilken väntas utgöra grunden för ProTrans™ marknadsgodkännande.
Talare: Mathias Svahn, vd.

15.30 Paus

15.45 – Peckas Naturodlingar, med bas i Härnösand, ser en ökad efterfrågan på närodlade och hållbart producerade livsmedel. Bolaget genomför nu en offensiv nyemission med syfte att accelerera omställningen till att bli en fullskalig systemleverantör av produktionssystem till livsmedelsbutiker.
Talare: Mattias Gemborg, vd.

16.15 – Nordic Rice är en ristillverkare som äger en av Nordens två fabriker där råris förädlas till sådant ris som möter konsumenten i livsmedelshandeln. Som en följd av EU:s tullar och regler har tillverkningen av ris i anläggningen i Eskilstuna varit lönsam sedan 1998. Bolaget genomför nu en så kallade pre IPO-runda på om högst 15 Mkr, varav cirka 5 Mkr redan omfattas av teckningsförbindelser.  Kapitalet från nyemissionen ska användas till rörelsekapital för att klara av att möta en betydande och växande efterfrågan på företagets ris. Inom 12 till 18 månader planeras sedan en listning av bolagets aktie på en lämplig marknadsplats.
Talare: Haider Al-Kaizhwan, vd.

16.45 – Imsys utvecklar, designar och säljer egenutvecklade flexibla mikroprocessorer. Kunderna finns framförallt inom AI och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar som lås och datorhallar, men även mobilsektorn (5G), medicinsk bildanalys, blockchainlösningar och dynamisk prissättning. En viktig order har säkrats och troligen kommer fler inom kort. Nu stundar notering på NGM.
Talare: Magnus Stuart, vd.

17.15 – ODI Pharma, based on its European network, subsidiaries and affiliates, is a producer and representative of finished pharmaceutical cannabis products. The company has a focus on distribution to the medical cannabis market in Europe through its subsidiary ODI Pharma Polska Sp. z o.o. ODI Pharma intends to provide a high-quality product at a competitive price compared to competitors in Poland, thereby becoming the number one provider of medical cannabis in Poland. Furthermore ODI Pharma strives to be on the forefront of understanding the medical applications of the product as well as introducing new, innovative products to the European patients in need. ODI will continue to team up with the most knowledgeable and best renown partners in the industry to achieve its goals.
Talare: Derek Simmross, vd.
Presentationen kommer att hållas på engelska