Publicerad 17 februari 2021

Se Investerarjakten Live från den 24 februari


Onsdag den 24 februari anordnade Laika Consulting tillsammans med Direkt Studios Investerarjakten Live, ett av årets intressantaste och viktigaste event för småbolag. Åtta spännande bolag deltog och eventet sändes live i Studio Direkts youtube-kanal, facebook-gruppen Aktier och på Investerarbrevet.se mellan kl. 12.30-16.00.


Programmet för dagen med information om de presenterande bolagen hittar ni nedan.


Preliminärt program

12.30-13.00 – Obstecare
13.00-13.30 – Veteranpoolen
13.30-14.00 – Kollect on Demand
14.0014.30 – Ekobot
14.30-14.45 – Paus
14.45-15.15 – PMD Solutions
15.15-15.45 – SDS (Seamless Distribution Systems)
15.45-16.15 – Malma Logistik
16.15-16.45 – Simris AlgBolagsbeskrivningar


ObsteCare är ett noterat life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar med fokus på att förbättra förlossningssjukvården för mamman, barnet och förlossningskliniken.  
Utdragna förlossningar är ett stort och globalt problem som leder till förlossningsskador och onödigt lidande och utgör dessutom en stor belastning på sjukvårdens resurser.  ObsteCares AFL®-metod gör det möjligt att på ett tidigt stadium identifiera mammor som drabbas av värksvaghet och därmed riskerar en svår förlossning.
Talare: Carina Lindqvist, vd.

Veteranpoolen verkar för att den del av landets befolkning som gått i pension ska kunna fortsätta jobba i den omfattning man själv vill. Pensionärer kan känna sig fortsatt engagerade, efterfrågade och uppskattade samtidigt som de hjälper kunder och tjänar extrapengar utöver sin pension. Veteranpoolen har växt signifikant under de senaste 10 åren med god lönsamhet och har blivit klassificerat som ett Superföretag av Veckans Affärer tillsammans med Bisnode de senaste två åren. En utnämning som endast några få promille av alla svenska aktiebolag kvalificerar sig för. Under 2020 vann Veteranpoolen AB även Årets Franchisebragd som delas ut av Franchisearkitekt och branschorganisationen Svensk Franchise. Veteranpoolen startade 2017 och omsätter idag ca 300 MSEK med god lönsamhet.
Talare: Mats Claesson, vd.

Kollect on Demand är ett innovativt teknikbolag inom miljösektorn som erbjuder affärs- och privatkunder lösningar inom avfallshantering. Verksamheten i Irland och Storbritannien har två affärsområden – avfallsinsamling och avfallsavlämning. Kollect on Demands unika online plattform sammanlänkar konsumenter med sophanteringsbolag och tillhandahåller värdeskapande erbjudande för båda parter. Kollect on Demand, som noterades så sent som 2019, är marknadsledande i Irland och Storbritannien. Bolaget uppvisade under 2020 en försäljningsökning överstigande 50% med marginaler på över 40%, siffror som höll i sig under årets första månad.
Talare: John O’connor, vd. Presentationen hålls på engelska.

Ekobot, baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion. Ekobot står nu inför en kommande notering.
Talare: Erik Jonuks vice vd

PMD solutions är ett irländskt medtechbolag som har för avsikt att noteras i Sverige. Med sin unika ResapiraSence hjälper PMD personalen på sjukhusen att övervaka och ha kontroll över patientens andningsförmåga. Ett behov som accentuerats under den globala pandemin. 
Att tidigt upptäcka problem med andningen ger en möjlighet att rätt kunna diagnostisera patienten. Något som ökar effekten av vald insatts.  
Talare: Myles Murray, vd. Presentationen hålls på engelska.

SDS, Seamless Distribution Systems är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer i tillväxtländer. SDS-koncernen har kunder i alla delar av världen, i mer än 50 länder och når över 650 miljoner mobilanvändare. Hör SDS:s vd Tommy Eriksson berätta om bolagets strategi och kommande tillväxtresa.

Malma Logistik är ett publikt bolag inom speditionssektorn. Malmas inriktning och marknad ger en stor potential att förbättra och öka lönsamheten i befintliga bolag med delägande av entreprenörer med ”fotarbete” och företagsledning med erfarenhet av större bolag och kapitalmarknad. Planen är en notering inom 12 till 18 månader.
Talare: Jan Ramin, vd.

Simris Alg är ett bioteknikbolag. Bolaget är inriktat mot forskning och utveckling samt tillverkning av bioaktiva ämnen från odlade mikroalger, för tillämpningar inom nutrition, cosmeceuticals och läkemedel. Bolagets teknik ersätter ohållbara råvaror från hotade arter och känsliga marina ekosystem. Första produkten är omega-3-tillskott som säljs under eget varumärke. Simris Alg grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Hammenhög.


Anmälan till Investerarjakten Live

Anmäl dig här för att få en påminnelse innan eventet börjar.

Eventet är webbsänt och pågår mellan 12.30-16.00 onsdag den 24 februari.