investerare, event, investerarjakten bolagspresentationer

Publicerad 15 oktober 2020

Se Investerarjakten Live från den 14 oktober


Onsdag den 14 oktober anordnade Laika Consulting tillsammans med Direkt Studios Investerarjakten Live, ett av årets intressantaste och viktigaste event för småbolag. Sju spännande bolag deltog och eventet sändes live i Studio Direkts youtube-kanal, facebook-gruppen Aktier och på Investerarbrevet.se.


Programmet för eventet och information om de presenterande bolagen hittar ni nedan.Program

13.00-13.30 SDS (Seamless Distribution Systems) – Tommy Eriksson, vd

13.30-14.00 Acousort – Torsten Freltoft, vd

14.00-14.30 Simris Alg – Fredrika Gullfot, vd och grundare

14.30-15.00 Acrinova- Ulf Wallén, vd

15.00-15.30 NextCell – Mathias Svahn, vd

15.30-16.00 Xintela – Evy Lundgren-Åkerlund, vd

16.00-16.30 Hoodin- Marcus Emne, vd


Bolagsbeskrivningar

SDS (Seamless Distribution Systems), som tillhandahåller lösningar och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer i tillväxtländer, har precis avslutat en kraftigt övertecknad spridningsemission. SDS har under det senaste året tagit en rad nya ordrar och kapitalet från emissionen ska användas till att accelerera tillväxten ytterligare, men även till eventuella förvärv.

AcouSort som är verksamma inom medicinteknik har, trots pandemin, lyckats förbättra både omsättning och resultat rejält i år. Under de första sex månader har bolaget inlett en rad nya processer med nya kunder, försäljningen har i det närmaste tredubblats och aktien hyllas av analytiker.
I början av 2019 tog AcouSort det strategiska beslutet att fokusera verksamheten ytterligare mot OEM-marknaden. Ett drygt år senare är bolaget involverat i närmare 15 olika processer avseende OEM-samarbeten och fler är att vänta. Så snart något av dessa realiseras i storskalig produktion kommer intäkterna att ta ordentlig fart och VD Torsten Freltoft ser ljust på framtiden.

Simris Alg är ett bioteknikbolag. Bolaget är inriktat mot forskning och utveckling samt tillverkning av bioaktiva ämnen från odlade mikroalger, för tillämpningar inom nutrition, cosmeceuticals och läkemedel. Bolagets teknik ersätter ohållbara råvaror från hotade arter och känsliga marina ekosystem. Första produkten är omega-3-tillskott som säljs under eget varumärke. Simris Alg grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Hammenhög. 

Acrinova är en fastighetskoncern som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter. Med över 200 år av samlad erfarenhet från styrelse och ledning i fastighetsägande, nyproduktion och förvaltning bedriver man verksam i Skåne, Blekinge, Småland och Halland. Acrinova erbjuder såväl tekniska som ekonomiska och administrativa förvaltningstjänster med utgångspunkt i närhet till kunderna. Bolaget ser sig idag som ett av fastighetsmarknadens mest kompletta totalleverantörer.

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsterapier med mesenkymala stamceller baserat på bolagets egenutvecklade selektionsalgoritm. NextCell meddelade nyligen positiva resultat i bolagets fas II studie med läkemedelskandidaten ProTrans™ för behandling av typ-1 diabetes. Fokus är att ta ProTrans™ till marknadsgodkännande via en fas III studie.

Xintela bedriver forskning och utveckling inom cellterapi och onkologi baserat på den egenutvecklade markörteknologin, XINMARK®. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för behandling av muskuloskeletala sjukdomar inklusive artros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive hjärntumörsformen glioblastom, samt trippelnegativ bröstcancer.

Hoodin är ett världsledande SaaS-bolag inom automatiserad bevakning av digitalt innehåll. Till skillnad mot tjänster som erbjuder nyhetsbevakning m.m så erbjuder Hoodin lösningar som är anpassade till utvalda branscher och dess unika behov. Bland annat erbjuder Hoodin anpassade lösningar till Medtech, Pharma och Public Sector. Hoodin är unikt och den första tjänsten som kan erbjuda automatisering för bevakning av digitalt innehåll för de användningsområden och branscher som Hoodin vänder sig till. Kunder kan med hjälp av Hoodin bevaka väsentliga och affärskritiskt innehåll som kan finnas att hämta från allt till patentdatabaser, kliniska studier till social medier. En kund beräknas bespara ca 90% av tiden som krävs för att genomföra arbetet manuellt.