imsys emission

Publicerad 1 december 2020

Imsys processorer – en nyckel till AI-revolutionen 


High tech-bolaget Imsys är väl positionerat. Bolagets processorer är anpassade för AI-revolutionen. En viktig order har säkrats och troligen kommer fler inom kort. Nu stundar notering på NGM.


– Intresset för vår teknik ökar kraftigt. Vi för seriösa samtal med flera globala spelare, säger Imsys styrelseordförande Anna Petre och berättar att bolaget redan levererat en viktig order till en asiatisk aktör. 

Artificiell intelligens, AI, växer explosionsartat och en rad branscher utvecklar AI-lösningar. Och den utvecklingen spelar Imsys i händerna. 

– Hjärtat i AI är högeffektiva processorer och precis det har vi, konstaterar Anna Petre.

Högeffektiv processor skapar affärer

Det är processorn som snabbt, korrekt och energisnålt kommunicerar, beräknar och hanterar stora informationsmängder i AI-lösningar som används inom till exempelvis självkörande bilar. Imsys processorer arbetar snabbt och extremt energisnålt. 

– Under åren har vi inte ändrat vår processors arkitektur utan det är marknaden som har förändrats. Vi utgår från samma kärna men vi kopplar ihop många och får ett fantastiskt resultat. Dagens processorer ska vara strömsnåla och kraftfulla. Dessutom önskar kunderna själva anpassa processorerna efter just sina behov, berättar Magnus Stuart.

Storbolagen söker med lupp efter guldkornen 

Att stora globala företag håller ett vakande öga på uppstickare i branschen råder det ingen som helst tvekan om. Marknadsledaren Intel har gjort flera AI-relaterade teknikförvärv. I fjol köptes det israeliska AI-processorföretaget Habana Labs, som utvecklar processorer för att träna maskininlärningslogaritmer, för cirka 2 miljarder dollar för drygt 30 gånger omsättningen.  

Även om Imsys är okänt för det breda investerarkollektivet så är man inte en okänd aktör bland branschfolk. 

– Vi har fått ett flertal propåer från bolag som följer oss noga. Vi är helt övertygade om att vår teknik är framtiden och därför väljer vi notering, säger VD Magnus Stuart. 

Läs om noteringen och emissionen här


Imsys värdering pre money är 149 miljoner kronor. Bolaget tar in maximalt 19,8 miljoner och kapitalet ska främst användas till utvecklingsarbete och marknadsföring. 

– Med en notering följer även att vi blir mer synliga och det kommer i sin tur att påskynda vår expansion, säger Anna Petre. 

Från liten till stor inom 5 år 

Imsys har kunder inom bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar som lås och datorhallar, och även inom mobilsektorn (5G). Omsättningen är i dagsläget blygsam, men att den kommer att öka snabbt är Magnus Stuart övertygad om. Målen är högt satta. 

– Vi har ett flertal utvecklingsprojekt med biltillverkare, säkerhet och mobiltelefoni. Frågan är inte om, utan när, de riktigt stora beställningarna kommer, avslutar Magnus Stuart. 

Fakta: Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 30 november – 11 december 2020 
Teckningskurs: 11 SEK per unit. Courtage utgår ej. 
Emissionsbelopp vid full teckning: 17,6 MSEK. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoption om 2,2 MSEK uppgår emissionsbeloppet till totalt 19,8 MSEK. 
Bolagsvärde före emissionen: Cirka 148,6 SEK 
Noteringsdatum: Preliminärt 29 december 2020. Teckningsoptionen (TO 2) avses börja handlas 25 januari 2021.

Läs mer om emissionen härDenna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.