Martin Pousette, förmögenhetsrådgivare, och Magnus Wikner, chef för Special Clients på Söderberg & Partners.

Publicerad 2 nov 2015

”I vår bransch är det viktigt att ha kundernas förtroende”

Fair deal
Rabatter är praxis inom kapitalförvaltning. Med Fair deal förs dessa rabatter vidare till kunderna, istället för att stanna hos rådgivningsföretaget.
– Det är bra, och en annan stor fördel är att våra kunder kan vara övertygade om att vi alltid rekommenderar de placeringar som vi verkligen tror på.

Det berättar Martin Pousette, förmögenhetsrådgivare på Söderberg &Partners Special Clients. Martin Pousette ingår i det team på tio personer som i våras sa upp sig från Carnegie för att börja på Söderberg & Partners. För honom var Fair deal ett tungt vägande skäl till att välja Söderberg & Partners.

– Den traditionella ersättningsmodellen som till exempel banker arbetar efter är förlegad. Anledningen är att den medför en tydlig intressekonflikt som missgynnar kunderna, säger Martin Pousette och fortsätter.

– I vår modell, Fair deal, tar vi ut en helt öppen förvaltningsavgift och återbetalar alla rabatter som vi får till kunderna.

I den traditionella modellen får private banking-kunder betala en relativt låg förvaltningsavgift på 0,2-1 procent. Denna avgift redovisas tydligt för kunderna. Men det finns fler intäktskällor som det pratas tystare om. Det är ingen slump att många av dessa private banking-kunder har en tyngdpunkt mot bankens egna produkter. Anledningen är att banker och andra rådgivare tjänar bra om kunderna placerar i deras egna fonder. Dessutom får de intäkter från transaktionsavgifter, se tabell.

Inga intressekonflikter

Söderberg & Partners rekommenderar sina kunder att investera i sparprodukter från externa bolag. Precis som andra aktörer får Söderberg & Partners rabatter av dessa bolag. 

– Eftersom vi är en stor aktör får vi betydande rabatter, vilket gynnar kunderna, säger Magnus Wikner, chef för Special Clients.

– I vår bransch är det viktigt att ha kundernas förtroende. Med Fair deal har vi undanröjt alla eventuella intressekonflikter, säger Martin Pousette.

Sunt risktagande

Enligt Magnus Wikner är den största fördelen med Fair deal att bolagets rådgivare alltid föreslår de sparprodukter som bolagets analytiker anser är bäst för kunderna. Det beror bland annat på att bolaget, efter analyser, rekommenderar sparprodukter från andra aktörer. Därtill tjänar inte bolaget mer pengar om kunden placerar i en fond med hög eller låg avgift, eftersom rabatten tillfaller kunden.

Fair deal innebär ytterligare en viktig fördel – sunt risktagande. I den traditionella betalningsmodellen tjänar rådgivningsbolaget mer pengar om kunden ligger fullinvesterad i till exempel fonder. Om kunderna istället väljer att minska sitt risktagande genom att till exempel sälja aktiefonder kan rådgivningsföretagets intäkter minska med upp till 60 procent. 

– Eftersom vi enbart tar ut en helt öppen avgift finns det definitivt inga ekonomiska incitament för oss att råda kunderna att ligga investerade i till exempel aktiefonder om vi anser att det finns bättre alternativ, avslutar Martin Pousette.

Tabellen visar de faktiska kostnaderna för en private banking-kund med diskretionär förvaltning hos en traditionell kapitalförvaltare samt Söderberg & Partners avgiftsstruktur, Fair deal. Det är den totala kostnaden som är relevant för kunden att ta ställning till. Källa: Söderberg & Partners