Publicerad 1 nov 2019

Hyreshöjningar gynnar SBF Bostad

Stabil avkastning på hyresfastigheter.
Inte sedan 2013 har hyreshöjningarna varit så höga som under 2019. Det bådar gott för dem som investerar i hyresfastigheter. Även för 2020 förväntas hyrorna öka i en liknande takt. Ett bolag som gynnas av detta är SBF Bostad, som är noterat på NGM Nordic AIF. SBF Bostad har identifierat en rad nya hyresfastigheter som passar in bra bolagets portfölj och genomför nu en nyemission.

Efter en lång rad av år med blygsamma hyreshöjningar börjar nu nivåerna att röra sig uppåt. För 2019 blir höjningen 1,9 procent i snitt och
för 2020 väntas höjningarna landa på mellan 1,75 och 2,5 procent. Det innebär
att avkastningen på hyresfastigheter kommer att förbättras samtidigt som
priserna på fastigheter väntas öka.

– Det här är naturligtvis positivt för oss och våra
aktieägare. De senaste tre åren har höjningarna legat på runt en procent,
nivåer som varit i lägsta laget. Nu börjar det se bättre ut, även om vi gärna
sett högre nivåer, säger Oscar Swahn Chef Privatmarknad på SBF Bostad.

Gjort investeringar i hyresefastigheter möjliga för alla

De senaste årens låga hyreshöjningar till trots har dock
avkastningen på hyresfastigheter varit stabil. För gemene man har det dock
historiskt varit svårt att investera i hyresfastigheter, något som SBF Bostad
(tidigare Svenska Bostadsfonden) ändrat på.

Sedan nästan två decennier har bolaget framgångsrikt startat
ett flertal fonder, öppna för allmänheten, med inriktning mot
bostadshyresfastigheter. Nu har verksamheten vässats och samtliga framtida
investeringsmöjligheter för privatpersoner kommer att ske under namnet SBF
Bostad, dock med samma underliggande strategi som tidigare.

SBF Bostads målsättning är att leverera en totalavkastning på 6-9 procent per år varav 2-3 procent årligen delas ut till aktieägarna. Det är en avkastning som ligger i nivå med aktiemarknadens, fast till en betydligt lägre risk.

Stigande substansvärde

Tidigare har bolagets fonder avvecklats efter 6-7 år och kapitalet har då skiftats ut till de befintliga ägarna. I det nya bolaget blir
upplägget lite annorlunda, men det kommer att ges möjlighet att lösa in aktier
var femte år till marknadsvärde. Principerna är i grunden de samma, med den
skillnaden att den underliggande placeringshorisonten är evig. En första
inlösen kommer att vara möjlig år 2023.

– Bakgrunden är att vi på så sätt kan driva verksamheten
effektivare. I början av en investeringsprocess är till exempel kostnaderna
högre och ju större kritisk massa vi har desto mindre blir den effekten, säger
Oscar Swahn.

Nu har de historiska investeringarna börjat leverera som
tänkt, något som även syns i utvecklingen av substansvärdet. De senaste 12
månaderna har substansvärdet stigit 5,5 procent. Det senaste halvåret är
ökningen 3,5 procent.

– Vi har i dag en portfölj av bostäder till ett värde
av närmare 900 miljoner kronor fördelat på 10 orter. Vår ambition är dock att
växa vidare, men samtidigt vill vi inte bli överkapitaliserade. Vårt kapital
ska sättas i arbete direkt. Just nu har vi identifierat en rad intressanta
projekt att addera till portföljen, det är bakgrunden till nyemission, säger
Oscar Swahn.

Emissionen i sammandrag

Teckningsperiod: 14 oktober – 22 november 2019

Likviddag: 4 december 2019

Teckningskurs: 52 500 SEK

Läs allt om emissionen