Publicerad 1 feb 2019

Hyresfastigheter står stabilt när det blåser snålt på fastighetsmarknaden

Möjlighet att investera i hyresfastigheter
Svenska Bostadsfonden fortsätter att leverera en stabil avkastning på en annars turbulent fastighetsmarknad. Med ett tydligt fokus på investeringar i hyresfastigheter har Svenska Bostadsfonden sedan starten 2003 levererat en årlig avkastning på 7,5 procent. Nu öppnar fonden upp för nya investerare.

– Avkastningen på hyresfastigheter är stabil. Långsiktigt är den något lägre än börsens, men du får avkastningen till en betydligt lägre risk, säger Svenska Bostadsfondens vd Daniel Gorosch.

Ett lysande exempel på just stabiliteten är att Svenska Bostadsfonden under 2018 kunnat fortsätta att lämna en fin och jämn avkastning till investerarna under en period då osäkerheten på aktiemarknaden kraftigt ökade.

Strategin ligger fast

Utvecklingen för bostadsrätter, småhus och även kontorsfastigheter påverkas av en rad olika faktorer. Det handlar om allt från konjunktur, politiska beslut som till exempel amorteringskrav, och psykologiska effekter. Dessa faktorer är i allt väsentligt av underordnad betydelse för hyresfastigheter, enligt Gorosch.

– Vår strategi har i allt väsentligt varit den samma sedan starten. När vi investerar i en fastighet, vet vi med stor sannolikhet vilken avkastning den kommer att generera. Vi känner de orter väl som vi investerar i, vilket är en stor fördel. Självklart har ränteläget en inverkan, men det påverkar knappt efterfrågan på hyreslägenheter, säger han.

Svenska Bostadsfonden 14, som drivs i aktiebolagsform och fastigheterna förvaltas av Svenska Bostadsfonden Management som har kontor på fem orter runtom i Sverige, har nu beslutat att öppna upp för nya investerare.

Daniel Gorosch

Tummar inte på kvaliteten

Exakt var och hur kapitalet från nyemissionen ska investeras vill Daniel Gorosch inte gå in på i detalj, men han är tydlig med att kapitalet relativt snabbt kommer att sättas i arbete.

– Vi har hela tiden en pipeline med intressanta objekt och vi kommer att investera kapitalet under året. Det ska ut i arbete så snabbt som möjligt, men vi kommer inte att tumma på kvaliteten och därför skynda långsamt, säger han och tillägger:

– För oss är det av största vikt att säkerställa att båda våra två viktigaste intressegrupper är nöjda, det vill säga såväl hyresgäster som investerare. De är båda lika viktiga för vår framgång och deras olika behov sätter samtidigt även fokus på vårt dubbla uppdrag att fungera både som hyresvärd och tillgångsförvaltarare.

Synergier i förvaltningen

Svenska Bostadsfonden äger i dag fastigheter på en rad mindre orter i Sverige och det är primärt där eller i närheten av dessa som investeringarna kommer att ske. Anledningarna till detta är flera. Det finns en del synergier i förvaltningen med att vara på samma ort. Dessutom är det marknader som Svenska Bostadsfonden känner väl och därmed innebär en lägre risk.

– Vi vill fortsätta att ge våra investerare en attraktiv riskjusterad avkastning, det är en av anledningarna till vår något försiktiga hållning, samtidigt som vi håller noggrann koll på möjligheter även i andra regioner och orter som är av stort intresse för oss, kommenterar Gorosch.

Kan påverka positivt

Beträffande utvecklingen på den svenska marknaden är Gorosch inte speciellt orolig, även om vissa segment framstår som mer osäkra än andra. Han tror heller inte att den föreslagna fria hyressättningen på nyproduktion kommer att få någon större påverkan för Svenska Bostadsfonden.

– Nu vet vi ju ännu inte exakt hur en sådan förändring kommer att se ut. Men utifrån det vi kan bedöma idag skulle det kunna påverka oss positivt. Vi kommer att få referenscase på vad marknaden är beredda att betala för hyror. Det skulle kunna medföra att vi eventuellt kan marknadsanpassa våra hyror vid till exempel renoveringar, säger han.

Men det lär inte förändra Svenska Bostadsfondens strategi och till exempel flytta fokus till större orter.

– En av anledningarna till att Svenska Bostadsfonden valt bort investeringar i storstäder är den låga avkastningen. I Stockholm är avkastningskravet 1-2 procent. Snittet i Sverige är 4-5 procent och den relationen lär inte förändras nämnvärt, avslutar Gorosch.

Emissionen genomförs under perioden 28 jan-22 feb. Emissionen vänder sig till allmänheten och emissionskursen är 52 000 kronor per aktie.

Klicka här för att läsa mer om erbjudandet

Kort om Svenska Bostadsfonden nye vd, Daniel Gorosch

Daniel Gorosch tillträdde som ny vd för Svenska
Bostadsfonden i november 2018. Han valde då efter elva år på JLL att ta nästa steg i karriären. Att han hamnade på Svenska Bostadsfonden förklarar han med att han anser att bolaget har ett unikt koncept och en fin marknadsposition samtidigt som det finns mycket kvar att göra.

”Jag ser fram emot att vidareutveckla Svenska Bostadsfondens
erbjudande, framför allt mot institutionella investerare och ta bolaget på en intressant tillväxtresa under kommande år. Jag hoppas att mina erfarenheter och kunskaper från såväl fastighets- och kapitalmarknadssidan kan komma väl till pass för detta”, säger han.