Utöver den fulltecknade emissionen har Hybricon tagit in ytterligare 9 miljoner kronor via en riktad nyemission

Publicerad 1 jul 2015

Hybricon får institutionell ägare efter fulltecknad emission


Det Umeåbaserade elbussbolaget Hybricon Bus Systems AB (publ) har nyligen genomfört en nyemission. Emissionen övertecknades av allmänheten. Nu har Hybricon dessutom avslutat en riktad emission som tillför bolaget en institutionell ägare. Första dag för handel på Aktietorget har fastställts till 6 juli 2015.

Elbussbolaget Hybricon genomförde under perioden 18 maj – 5
juni en emission på 28 miljoner kronor. Intresset var stort och emissionen
övertecknades av allmänheten med 3,4 procent. Därmed fick Hybricon in önskad
emissionslikvid och tillfördes 1 251 nya aktieägare.

 

Utöver den fulltecknade emissionen har Hybricon tagit in
ytterligare 9 miljoner kronor via en riktad nyemission. Emissionen riktades
till fonden GFG Fund Sicav Global Medium Risk. I och med den riktade emissionen
tillförs bolaget en institutionell ägare. Detta är enligt Hybricons vd Jonas
Hansson viktigt för framtida diskussioner med leverantörer och kunder, såväl
befintliga som potentiella.

 

– Vi är mycket nöjda med att kunna komplettera Hybricons
ägarbild med en stark institutionell ägare. Vi kommer att ha mycket nytta av
detta i flera sammanhang. Det stärker oss i diskussioner med viktiga leverantörer,
de internationella bussoperatörerna och de svenska kommunerna.

 

Hybricon tar i och med den fulltecknade emissionen och
uppnått spridningskrav vad avser antal aktieägare steget in på Aktietorget.
Första dag för handel i bolagets aktie är fastställt till 6 juli 2015.