Att djurägare, inte minst hundägare, ofta är betalstarka innebär en stor marknad för effektiva behandlingar av sjuka hundar.

Publicerad 2 maj 2017

“Hundägare är beredda att betala för sina husdjur”

Stor marknad väntar bolag inom veterinärmedicin
Det svenska bolaget Panion Animal Health är på väg att ta fram en helt ny behandlingsmetod för hundar med epilepsi. Lyckas bolaget väntar en stor global marknad. Panion ligger långt fram i utvecklingen och är nu framme vid kliniska studier.

I maj genomför bolaget en nyemission inför en listning på auktoriserad marknadsplats. 

Prekliniska tester av läkemedel, som ofta genomförs på djur, leder inte bara till antaganden om läkemedlets eventuella verkan på människor. Det leder också till antaganden om medlets eventuella verkan på just djur. Detta är något som bolaget Panion Animal Health bestämt sig för att dra nytta av
– Epilepsi är ett allvarligt problem som drabbar omkring 60 miljoner människor i världen. Men epilepsi drabbar också hundar, och vissa studier visar att det till och med är vanligare bland hundar.
Det säger Anja Holm, som är vd för Panion Animal Health, ett bolag som sedan 2015 utvecklar en metod att med genterapi behandla hundar som drabbats av epilepsi. Att behovet av en fungerande behandling inom det specifika segmentet är stort råder det ingen tvekan om.
– Våra undersökningar visar att epilepsi drabbar cirka 1-2 procent av samtliga hundar. Av dessa är det en stor del, omkring 30 procent, som inte svarar på existerande medicinsk behandling, säger Anja Holm.
Stor marknad med betalstarka kunder
– Djurägare, inte minst de amerikanska, är beredda att betala när deras husdjur drabbas av svåra sjukdomar, fortsätter hon, och berättar att behandlingar av vissa cancertyper hos hundar kan kosta upp till 10 000 dollar. Det är kostnader som till absolut största delen betalas av den enskilde ägaren, eller genom den av ägaren betalda försäkringen.
Panion uppskattar den totala möjliga försäljningen av sin behandling till mellan 25 och 50 miljoner dollar per år. Störst potential ser bolaget på den amerikanska marknaden. En anledning är den rika förekomsten av hundar i USA, närmare bestämt 78 miljoner stycken. 
– Men också Europa är naturligtvis en intressant marknad, säger Anja Holm, och pekar på att det i Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien sammantaget finns 35 miljoner hundar.
Panion kommer senare i år att påbörja kliniska studier av sin behandlingsmetod, vilket innebär att utvecklingen går in i en avgörande fas. Likviden från emissionen ska också främst användas till att finansiera kommande studier.

Kortare tid att utveckla djurläkemedel
– Även om det finns många likheter mellan att utveckla behandlingsmetoder för husdjur och för människor så finns också viktiga skillnader. Det är billigare att utföra studier på djur och det är möjligt att gå fortare fram, säger Anja Holm, som pekar på lägre regulatoriska krav vid utveckling av djurläkemedel.  
En snabbare utvecklingsprocess till lägre kostnader innebär samtidigt något lägre risk. Panion uppskattar totala utvecklingstiden av en komplett behandlingsmetod till 3-4 år, vilket innebär att den kan vara klar för lansering en eller par år efter år 2020. 
Svensk och dansk forskning har lagt grunden
Panion är sprunget ur bolaget Combigene. Bakgrunden är idén om att Combigenes behandlingsmetod mot epilepsi för människor också kan fungera när det gäller hundar.
– En student som också var hundägare hade läst om Combigenes genterapi mot epilepsi och hörde av sig till bolaget och undrade om inte samma typ av behandling också skulle kunna bota hennes hund, som led av epilepsi. Det resulterade i att studenten skrev en uppsats om behandlingsmetoden, berättar Anja Holm, som ändå främst vill föra fram den forskning som ligger bakom utvecklingen av behandlingsmetoden.
– David Woldbye och Merab Kokaia från universiteten i Köpenhamn respektive Lund var de som lade grunden, påpekar hon. 
Combigene beslutade att utvecklingen av en behandlingsmetod för husdjur, i första hand hundar, skulle läggas i ett separat bolag: Panion Animal Health. I december 2016 tecknade Panion ett licensavtal som ger bolaget exklusiv rätt att utveckla veterinärmedicinska behandlingsmetoder baserade på Combigenes läkemedelskandidat. Panion har av Combigene också övertagit all data avseende de studier som gjorts på djur sedan 2004. 
– Trots bolaget är tämligen nystartat har vi således en lång historik att luta sig mot, poängterar Anja Holm, som menar att Panion är ett eget bolag har haft stor betydelse för utvecklingen. 
– Vi har rekryterat en styrelse med stor vetenskaplig kompetens, säger Anja Holm, som själv är utbildad veterinär och har erfarenhet av utveckling av veterinärmedicinska läkemedel.   
Anja Holm vill också betona de övriga utvecklingsmöjligheter som finns när det gäller genterapi och veterinärmedicin. 
– Det finns en stor potential att använda forskningsresultat inom genterapi också på andra sjukdomar.
 • Nyemission Panion Animal Health
 • Teckningsperiod: 8 – 26 maj 2017
 • Volym: 12,5 miljoner kronor
 • Befintliga aktieägare har företrädesrätt.
 • Emissionen är säkerställd till 50 procent genom teckningsgarantier.
 • Värdering (pre-money): 25 miljoner kronor  
 • Bolaget har ansökt om listning av aktien på en auktoriserad marknadsplats. 
 • Läs mer om emissionen här.
 • Fakta – Panion Animal Health AB
 • Bolaget bildades 2015 som ett helägt dotterbolag till Combigene AB. Combigene, som är noterat på Aktietorget, utvecklar en metod som kan göra det möjligt att med hjälp av genterapiteknik behandla och motverka epileptiska anfall hos människor.
 • Panion Animal Health bildades efter beslutet att utveckla behandlingsmetoden till att också inkludera husdjur, främst hundar.  
 • Läs mer om Panion och behandlingsmetoden här.