Kapitalförvaltaren HSBC Global Asset Management anser att den kinesiska ekonomin i grunden är stark och att fjolårets utveckling inte kommer att upprepas i år.

Publicerad 4 mar 2019

HSBC: Överdriven oro för Kina

Inhemska ekonomin viktigast för Kina
Den kinesiska aktiemarknaden var under hård press förra året som ett resultat utav oroligheterna kring ett handelskrig. Det säger Head of China och Taiwan Steve Lee och makrostrategen Dominic Bryant på kapitalförvaltaren HSBC Global Asset Management. Dock var fjolårets ovanligt svaga tillväxt tillfällig och riskerna för ett eventuellt handelskrig med USA är överdrivna.

Den amerikanska ekonomin går starkt samtidigt som utvecklingen i Kina vacklar något. Frågan är om den kinesiska ekonomin klarar av en förväntad amerikansk normalisering och vad som kan hända om det blir ett handelskrig mellan länderna.– Kina är världens näst största ekonomi och till skillnad mot vad många kanske tror så är den inhemska konsumtionen den viktigaste faktorn för tillväxt. Exporten svarade till exempel under 2017 för endast 9 procent av landets tillväxt, säger HSBC:s Kina-chef Steve Lee till Investerarbrevet i anslutning till kapitalförvaltarens årliga kinesiska nyårsevent på Grand Hôtel i Stockholm.

Inhemska faktorer bakom inbromsning
Steve Lee menar att den kinesiska ekonomin under fjolåret påverkades negativt av inhemska faktorer. Framför allt var det tuffare regler för finanssektorn och speciellt för de så kallade ”shadow banking” och alternativ utlåning som låg bakom den något svagare tillväxten.

– Kina tog krafttag mot skuggbankerna i fjol. Det hämmade tillväxten en hel del. I år kommer effekterna av detta att klinga av, samtidigt som nya stimulanser kommer att sättas in, säger Lee.

Ökad utlåning
Han syftar bland annat till att förändrade kapitaltäckningskrav för bankerna skulle kunna vara ett sätt att öka utlåningen. Kina har i dag några av världens högsta kapitaltäckningskrav och det finns därmed ett stort utrymme för att sänka dessa.

Trenden i Kina har de senaste åren varit tydlig, regeringens fokus ligger i allt högre grad på att stimulera den inhemska ekonomin. Utbildning, forskning och inhemsk konsumtion är några av de viktigaste drivkrafterna.

– Med 800 miljoner människor som har tillgång till internet har Kina blivit världen största online-marknad. Det satsas enormt på utveckling inom AI, mobiltelefoni och fintech, för att nämna några sektorer, säger Steve Lee.

Marknadsekonomi sedan 1978
Han påminner om att Kina faktiskt påbörjade övergången till marknadsekonomi redan 1978. Det innebär att den generation som nu sitter vid makten i landet är uppvuxna i ett helt annat klimat än tidigare beslutsfattare.

– Alla i ledande ställning har upplevt en bra tillväxt och tillväxt finns numera i kinesernas DNA. Nyckeln till tillväxten är utbildning och bra infrastruktur, något som regeringen satsar mycket på. Till exempel läggs 2 procent av landets BNP på forskning samtidigt som antalet patent har ökat tiofalt de senaste fem åren, säger Lee.

Överdrivet fokus på eventuell handelskonflikt
Steve Lee och Dominic Bryant anser därför att omvärldens fokus på en eventuell handelskonflikt med USA är överdriven.

– Orsaken till minskad tillväxt i Kina har varit inhemskt drivet, men i och med att den monetära och finanspolitiska risken minskat, bör nu tillväxten stabiliseras. USA tappar fart, men vi förväntar oss ingen dramatisk avmattning i år. Tillväxten kommer gå ned till omkring 2 procent. Arbetsmarknaden bör vara fortsatt stark samtidigt som penningpolitiken mjuknat något, säger Dominic Bryant, senior macro strategist vid HSBC.

HSBC Global Asset Managements Head of China and Taiwan och makro strateg ser utifrån detta resonemang goda möjligheter för att de kinesiska marknaderna kommer att gå mot ljusare tider.

– Vår bedömning är att samtidigt som vi måste vara medvetna om riskerna på marknaden så är globala kapitalförvaltare underviktade Kina i förhållande till ekonomins storlek, så det finns en god anledning att allokera till Kina när kapitalmarknaderna mognar avslutar Dominic Bryant.Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.