Publicerad 3 dec 2019

HSBC: fortsatt goda möjligheter i Kina

Tillväxten i Kina består.
När vi nu går mot 2020 behåller investerarna fokus på möjligheterna till global tillväxt och hur Asien kan driva den. Frågetecken är dock centralbankernas politik samt hur spänningen i handeln mellan Kina och USA kan påverka investeringsviljan. Det menar i alla fall Alexander Davey, Global Head of Active Fundamental Equity Product Senior Product Specialist, Asian Equities hos HSBC Global Asset Management.

Med utmaningar för tillväxten för både utvecklade marknadsekonomier och tillväxtekonomier står
den globala tillväxten inför fortsatta motgångar i form av en nedgång i
industrikonjunkturen och en osäkerhet hänförlig till spänningar i handeln.
Trots det förblir tillväxten i USA stabil samtidigt som den kinesiska ekonomin
har stimulerats, vilket har gynnat Kina de senaste månaderna.

Stark
ställning

En obalanserad
tillväxt gör emellertid den globala ekonomin sårbar för chockverkningar, och
handelsspänningarna under de senaste kvartalen kan orsaka sådana. Visserligen
vill inte Alexander Davey tona ner betydelsen av eventuella chockverkningar,
men han anser att den kinesiska ekonomin för närvarande behåller en relativt
stark ställning.

– Tillväxten i
Kina förväntas stabiliseras och landets ekonomi drivs av inhemska faktorer, men
det finns även en internationell dimension. Ekonomin har gynnats av centrala
stimulansåtgärder, samt även det fokus enskilda företag har uppvisat på att anpassa
sig till potentiella makroekonomiska utmaningar, som till exempel
handelsspänningarna mellan USA och Kina, säger han.

Fokus på att
upprätthålla tillväxt

Kinesiska
bolag som har exponering mot USA har övervägt hur de kan öka möjligheterna att
ha kontakter med andra länder i Asien, Afrika och i synnerhet Europa,
tillsammans med projektet ”Ett bälte, en väg” som regeringen har implementerat
de senaste åren.

– Kinesiska
företag har, precis som alla börsnoterade bolag, fokus på olika sätt att
upprätthålla tillväxt, lönsamhet samt att förbättra sin värdering för
aktieägarna. För tillverkningssektorn har det bland annat inneburit att flytta
produktionen till länder som Thailand och Vietnam, vilket i sin tur skulle
kunna ge ett lyft till vissa segment i de här ekonomierna, säger Alexander
Davey.

5G gynnar
ekonomin

Andra exempel
på tekniska förändringar som kommer att gynna den kinesiska ekonomin är
expansionen av 5G. Det skulle kunna innebära ett lyft för de inhemska
företagen, både direkt och indirekt genom snabbare och effektivare plattformar
för elektronisk handel som kommer att underlätta för den växande
e-handelssektorn både i fråga om produkter och tjänster. Det har också tydliga
fördelar för företag som tillhandahåller hård- och mjukvara till telefoner och
andra apparater som bygger på 5G-teknologin.

Alexander Davey
anser även att de åtgärder som har vidtagits på senare år i fråga om att öppna
de inhemska kapitalmarknaderna för externa investerare kommer vara
stabiliserande.

Väger allt
tyngre i ledande index

Den
övergripande bedömningen är att den kinesiska aktiemarknaden sannolikt kommer
att utvecklas ytterligare i takt med att det utländska kapitalet ökar på
marknaden. En anledning till det är att de kinesiska aktierna väger allt tyngre
i ledande börsindex. Detta är ett av skälen till att kapitalflödet in på den
kinesiska aktiemarknaden har fortsatt att vara positivt.

Hittills i år
har både MSCI China Index – en benchmark för utländska H-aktier och inhemska
A-aktier, och den inhemska kinesiska marknaden för A-aktier båda ökat, och
index för enbart inhemska aktier hade gått upp över 25 procent i slutet av
november.

– Det finns
utmaningar i enskilda ekonomier, till exempel i Indien, där BNP-prognosen har
sänkts de senaste kvartalen, samt andra marknader som till exempel Hongkong.

Internationella
företag

Vi har sett en
svagare guidning från företag med ett inhemskt fokus mot bakgrund av nedgången
i vissa sektorer, bland annat detaljhandel och turism, under de senaste två
kvartalen. Men många företag som är noterade i exempelvis Hongkong är
internationella företag som påverkas mindre av den inhemska ekonomin. Vår roll
förblir att lägga tid på att tydligt förstå samtliga företag som vi investerar
i och hur problem, både av inhemsk och internationell art, kan påverka deras
affärsmodell och lönsamhet, säger han.

HSCB:s syn på
marknaderna i Asien i allmänhet och Kina i synnerhet är att förutsättningarna
långsiktigt är goda. Det gäller inte minst för Kinas A-aktier där värderingarna
ligger kvar under historiska nivåer och med potential att förbättras.

I och med att
investerarnas intresse för Kina är stort har HSBC nyligen lanserat en europeisk
variant av sin fond China A Domestic Market. Fonden, som förvaltas av HSBC:s
investeringsteam i Shanghai och Hongkong, följer en liknande strategi som dess
inhemska kinesiska. Den här fonden har länge förvaltats framgångsrikt i Kina
och var fram till nyligen bara öppen för lokala investerare. Från och med
september 2019 finns emellertid en ny Luxemburg-fond tillgänglig för
europeiska investerare.

Läs mer om våra Chinese Equity Strategies här.