Publicerad 2 mar 2020

HSBC: Diversifiering nyckeln till framgång i orostider

Bra avkastning i High Yield.
Coronavirus, Brexit och ett kommande presidentval i USA. Det råder definitivt inte någon brist på risker. Men under orostider har det alltid gått att skapa avkastning. Nyckeln till framgång stavas diversifiering mellan olika tillgångsslag. Ett intressant och underskattat tillgångsslag är asiatiska så kallade High Yield-obligationer. Det var en av slutsatserna när HSBC hade sitt årliga event i Stockholm i februari.

Finans- och penningpolitik är i regel som mest supportiv när det blåser snålt på finansmarknaderna. Det är också en viktig anledning till att man som
investerare inte ska låta känslorna styra, utan hellre luta sig mot fakta. Det
menar HSBC:s globala chefsstrateg Joseph Little.

– Det är ofta i de här lägena som säkra tillgångsslag blir dyra och mer riskfyllda tillgångar
billiga. Är man långsiktigt gäller det därför att ha is i magen och vara
förberedd på att dessa situationer uppstår med jämna mellanrum, säger han.

Under rubriken Age of Uncertenty går Joseph Little igenom en
rad omvälvande händelser som tillfälligt haft en stor påverkan på
finansmarknaderna. Han nämner bland annat Asienkrisen, 11 september,
Irak-kriget och finanskrisen.

Att agera fel kan bli kostsamt

Alla dessa händelser har skakat om marknaderna och i många
falla lett till att investerare blivit för negativa om marknaden för tidigt.
Att agera fel i dessa lägen kan bli mycket kostsamt, enligt Joseph Little.
Hittills har marknaderna alltid stabiliserats efter en tid och priserna för
olika tillgångar återgått till det normala.

– Perioder av volatilitet skapar möjligheter med rätt
analys. Men det är ofta här det brister. Gemene man kan dock ha svårt att göra
den analysen själv, säger han.

HSBC är en global aktör med bas i Hongkong. Det gör att
tonvikten av deras verksamhet finns i Asien. HSBC är därmed även en av de som
besitter mest kompetens om regionen. Det innebär inte minst att de har den
analyskompetens som krävs för att agera rätt när osäkerheten i regionen ökar.

– Vår uppfattning är att den data som kom från Kina i slutet
av förra året pekade i rätt riktning. Sedan dess har fokus skiftat till
coronaviruset och dess eventuella ekonomiska konsekvenser. Kortsiktigt sätter
naturligtvis detta avtryck i marknaden, men vi tror att detta kommer att vara
“kort och skarpt” och när vi går igenom året kommer den ekonomiska
utvecklingen att ha återhämtat sig, säger Joseph Little och
tillägger:

– Kina var på rätt väg innan coronaviruset bröt ut. Nu har
det redan börjat det komma stimulanser från centralt håll för att mildra de
ekonomiska effekterna av coronaviruset. Och det lär komma mer. Dessutom har det
åtminstone tillfälligt blivit ”fred” i handelskriget med USA.

Ger högre ränta

Ett tillgångsslag som HSBC anser vara extra intressant i
nuläget är asiatiska företagsobligationer, eller mer specifikt så kallade Asian
High Yield-obligationer. Det är det segment på företagsobligationsmarknaden där
företagen med sämre kreditrating befinner sig och som därför ger en högre
ränta.

Geoffrey Lunt, som är ansvarig för asiatiska
ränteplaceringar på HSBC, förklarar deras positiva syn med att många globala förvaltare ännu inte investerat tillräckligt
i Asien. Han ser dock att den andelen kommer att öka successivt. Han menar att
många tror att risken i kinesiska High Yields är för hög, vilket är fel.

– Det är svårt att exakt säga hur risken står sig i
förhållande till marknaderna i Europa och USA, men det beror i allt väsentligt
på att de underliggande strukturerna skiljer sig åt. I USA tex., är en stor
andel av High Yield-marknaden korrelerat med energipriserna. Den exponeringen
är extremt låg i Kina, säger Geoffrey Lunt.

Bättre betalt i Kina

Han menar att andelen betalningsinställelser i Kina ligger på ungefär samma nivå som på andra
marknader, men att man ändå får bättre betalt i Kina för att investera i High
Yields.

HSBC har sedan 2011 med stor framgång förvaltat den
asiatiska High Yieldfonden HSBC Asian High Yield Fund. Den har dock hittills
inte varit öppen för svenska investerare. Men sedan november 2019 finns en fond
som är öppen även för svenska investerare.

Läs mer HSBC Asian High Yield Fund.

Important information 

For non professional Clients. This publication is distributed in Sweden by HSBC Global Asset Management (France) and can be relied upon non professional investors as defined by MIFID. Investment involves risk. Past performance is not indicative of future performance. The information contained in this publication is not intended as investment advice or recommendation. The information contained herein is subject to change without notice. All non-authorised reproduction or use of this commentary and analysis will be the responsibility of the user and will be likely to lead to legal proceedings. This document has no contractual value and is not by any means intended as a solicitation, nor a recommendation for the purchase or sale of any financial instrument in any jurisdiction in which such an offer is not lawful. The commentary and analysis presented in this document reflect the opinion of HSBC Global Asset Management, according to the information available to date. They do not constitute any kind of commitment from HSBC Global Asset Management. Consequently, HSBC Global Asset Management will not be held responsible for any investment or disinvestment decision taken on the basis of the commentary and/or analysis in this document.