Bli delägare i 1 270 hektar skog i Lettland.

Publicerad 3 dec 2012

Hos Latvian Forest står tillgångarna på tillväxt


Latvian Forest investerar i lettiska skogsfastigheter. Affärsmodellen är enkel, kostnadseffektiv och flexibel. Och det bästa av allt – tillgångarna växer av sig själva. Nu bjuds allmänheten in till nyemission.

Latvian Forest grundades 2009. Men de första tankarna på att investera i lettiska skogsfastigheter väcktes flera år tidigare vid ett möte på en färja till Riga. 
– En av våra grundare var på väg till Riga i ett helt annat ärende och träffade en svensk jägmästare på färjan. Denne arbetade med skog i Lettland och av hans beskrivning förstod vi att där kunde det finnas goda affärsmöjligheter, berättar Fredrik Zetterström, vd för Latvian Forest. 
– Under de närmaste åren återkom vi regelbundet till diskussioner om hur det skulle gå till och för tre år sedan bildade vi Lativan Forest Company.
Sedan dess har bolaget byggt upp en effektiv organisation, bekräftat att affärsmodellen är genomförbar och noterat aktien på Aktietorget. 
Fredrik Zetterström lyfter fram tre faktorer som skapar värde i bolaget:
 1. Priset på skogsfastigheter i Lettland är på väg upp.
 2. En god förvaltning vårdar tillgångarna och maximerar en god långsiktig avkastning.
 3. Genom att skapa större fastighetspaket kan man attrahera större investerare eller annat institutionellt kapital.
Förvärven finansieras etappvis genom nyemissioner, då intresserade tecknar sig för nya andelar, varefter fastigheter förvärvas. Den som investerar blir således delägare i bolagets samtliga skogsfastigheter, inte bara i det senaste förvärvet.
På det viset har Latvian Forest successivt byggt upp sitt markinnehav, främst genom nyemissioner till ett befintligt kontaktnät. Nu vänder man sig för första gången också till allmänheten.
Sedan starten har bolaget ökat sina markinnehav till i dagsläget 1 900 hektar, som har förvärvats för cirka 18,5 miljoner kronor. 
– Prisnivåerna på skog i Lettland borde ge betydligt bättre möjligheter jämfört med investeringar liknande tillgångsslag i till exempel Sverige, säger Fredrik Zetterström.   
Emissionen ska i första hand förse bolaget med kapital för fortsatt expansion, men även till återbetalning av tidigare lån tagna för att förvärva vissa fastigheter.
– Lånefinansieringen är viktig för att vi ska kunna agera snabbt om det skulle behövas, men det är bara tänkt som en kortsiktig lösning, säger Fredrik Zetterström. Att ha lån ställer krav på ett löpande kassaflöde som vi inte vill låsa fast oss vid i dagsläget. 
Latvian Forest har inga mål för hur stort bolaget ska bli, utan fortsätter att investera i skogsfastigheter så länge man har tillgång till kapital och det finns bra fastigheter att köpa. Skulle detta ändras, övergår bolaget till en mer förvaltande roll. I det läget kommer även kostnaderna att sjunka. 
Skog växer ju hela tiden och genererar genom sig själv en tillväxt på mellan 4 och 6 procent årligen, enligt Fredrik Zetterström. Med en god och effektiv förvaltning ökar avkastningen ytterligare, utan motsvarande kostnadsökning.
– Vi behöver inte bygga fabriker, inte tillverka produkter eller sätta upp en säljorganisation. Vi investerar i värdebeständiga tillgångar och säljer när priset är rätt. Fram till dess behåller vi och vårdar våra investeringar. Men, eftersom aktien är noterad på Aktietorget behöver investeraren inte låsa upp sitt kapital under en viss tid.
Detta gör att bolaget har låga löpande kostnader. Fredrik Zetterström är anställd vd på halvtid, bolaget har två anställda i Lettland, resten är inhyrd personal.
Fredrik Zetterström är ekonom och har arbetat i och kring finansmarknaden sedan 1994. Ofta med information, bland annat som informationschef och på corporate finance-avdelningar. 
 • Emissionsfakta – Nyemission av units
 • Varje Unit består av en (1) nyemitterad B-aktie i Bolaget och en (1) teckningsoption.
 • Emissionskurs: 7,00 kronor per Unit
 • Teckningstid: 19 november – 7 december 2012
 • Handel med rätter: 19 november – 4 december 2012

 • Varje teckningsoption medför en rätt att under perioden 2014-03-03 – 2014-05-30 teckna en (1) ny B-aktie till en kurs om 9,00 kronor.

 • Teckning kan ske med företrädesrätt där varje tre befintliga aktierberättigar till teckning av en Unit. Teckning kan även ske med stöd av uniträtter som förvärvats senast den 4 december eller ske utan företrädesrätt. Meddelande om tilldelning vid teckning utan stöd av rätter sker efter den 7 december. Memorandum och mer information om teckning m.m. finns på www.latvianforest.se, www.avanza.se eller www.gwkapital.se.
 •