“Under 2016 ökade vår omsättning med 148 procent, och hittills i år har vi fördubblat offertvolymen jämfört med förra året. Det innebär att vi till och med har vuxit snabbare än den generella marknaden”, säger Malin von Post, vd för IQS Energi Komfort, som nu genomför en nyemission.

Publicerad 23 maj 2017

Hon löser branschens energiproblem

Energi Komfort genomför offensiv nyemission
Att hållbarhet leder till ekonomiska vinster vid sidan av de miljömässiga gör att efterfrågan på nya hållbara lösningar ökar allt snabbare. Detta gäller inte minst fastighetssektorn där fastighetsägare är på ständig jakt efter snålare energilösningar. IQS Energi Komfort, som är ett av Sveriges ledande företag när det gäller energioptimering för fastigheter, gör nu en nyemission för att kunna möta behoven.

– För en fastighetsägare står uppvärmningen för cirka 40 procent av kostnaderna. Samtidigt är det en kostnad som det finns stora möjligheter att påverka. Och det är där vi kommer in, säger Malin von Post, som är nytillträdd vd för IQS Energi Komfort.
Bolaget är verksamt inom segmentet energioptimering. Vad det handlar om är att med hjälp av främst värmepumpar, geoenergi och solenergi ta fram optimala energilösningar som är skräddarsydda för den specifika kunden. Det innebär att sådant som isolering och fönsterbyten också kan ingå i totallösningen. Även om Energi Komfort också har villaägare bland sina kunder så är verksamheten främst inriktad på fastigheter, som i det här fallet är liktydigt med flerfamiljshus och kommersiella fastigheter. Sedan starten 1996 har Energi Komfort gjort över 10 000 installationer av nya värmepumpar.
Fokus på hållbarhet
Malin von Post vill betona att det handlar om att hitta hållbara miljövänliga lösningar. För större fastigheter kan det till exempel innebära installation av bergvärmepump i kombination med solpaneler. Men hållbart handlar också om att spara pengar. 
 – Allt fler upptäcker att hållbarhet också är företagsekonomiskt lönsamt, säger hon, och pekar på den allt högre efterfrågan på bolagets tjänster.
– Under 2016 ökade vår omsättning med 148 procent, och hittills i år har vi fördubblat offertvolymen jämfört med förra året. Det innebär att vi till och med har vuxit snabbare än den generella marknaden, fortsätter hon, och menar att bolaget nu ska investera för fortsatt tillväxt.
Med start den 24 maj genomför Energi Komfort, som sedan augusti 2016 är noterat på NGM Nordic MTF, en fullt garanterad nyemission om 8,6 miljoner kronor.
Erbjuder totalentreprenad    
En trolig förklaring till att bolagets lyckats så pass väl inom fastighetssektorn är att Energi Komfort erbjuder sina kunder en helhetslösning. 
– Vi har all kompetens in-house och vi är med i hela värdekedjan. Handlar det till exempel om att installera bergvärme så tar vi hand om prospekteringen. Sedan är vi med vid installationen av värmepumpen och all service efteråt. Vi satsar på att ha långa relationer med våra kunder, och det tror jag skiljer oss från våra konkurrenter, säger Malin von Post som själv har lång erfarenhet från energisektorn.
Innan Malin von Post i april i år tog över som vd för Energi Komfort hade hon motsvarande position på Barsebäck Kraft AB. Tidigare har hon jobbat för bland annat Vattenfall och E.ON.
– Att Energi Komfort varit med länge samt är ett stabilt och lönsamt företag gör att vi kan ta till vara på den potential som den växande marknaden ger oss. Det faktum att vi också är noterade och väl kända inom branschen bidrar också det till möjligheten att expandera genom att höja kapaciteten, säger Malin von Post.  
Förvärv och samarbeten en del av planen
Förutom investeringar i den egna verksamheten har Energi Komfort också långtgående planer på att växa genom förvärv. 
– Ett köp av en annan verksamhet skulle vara ett sätt att växa geografiskt, säger Malin von Post, som säger att verksamheten fortfarande till stor del är koncentrerad till Mälardalen
Ett annat sätt att växa är genom strategiska samarbeten. Tidigare i år ingick bolaget ett samarbete med Sustainable Energy Solutions (SENS), vilket skapat möjligheten att ingå i två nybyggnadsprojekt i Storstockholmsområdet.  I bägge projekten handlar det om hundratals bostäder och skolor med behov av nya värmelösningar.  
  • Emissionsvillkor  
  • Teckningstid: 24 maj – 14 juni 2017 
  • Volym: 8,6 MKR
  • Teckningskurs: 6 SEK/aktie
  • Befintliga aktieägare har företrädesrätt där tre aktier ger rätt att teckna en ny aktie.
  • Emissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
  • IQS Energi Komfort är noterat på NGM Nordic MTF.
  • Ladda ner memorandum och anmälningssedel.    
  • Gå in på bolagets hemsida här.