“Den starkaste ekonomiska tillväxten tror vi att vi hittar i Indien och Vietnam”, säger Antti Raappana, chefsfondrådgivare på Danske Invest.

Publicerad 3 jan 2017

Hitta rätt i tillväxtmarknadsdjungeln – pengar att tjäna

Expansiv väst-penningpolitik göder tillväxtländer
När Danske Invest plockar fram spåkulan blir utslaget viss försiktighet med råvarusektorn. Även om oljestinna Ryssland och Brasilien väntas lägga recessionen bakom sig är det två andra länder som lockar mest 2017.

– Vi tror att Ryssland och Brasilien kommer gå ur sin recession och därmed potentiellt visa tillväxt. Men aktiemarknaden har en tendens att ligga före den ekonomiska utvecklingen, förklarar Antti Raappana som är chefsfondrådgivare på Danske Invest, med fokus på aktier på tillväxtmarknader.
I Brasilien har aktiemarknaden redan stigit med 60 procent under 2016, räknat i euro. I Ryssland är motsvarande siffra i storleksordningen 40 procent. Antti Raappana framhåller därför i första hand potentialen i de länder som ännu inte visat motsvarande uppgång. Vid sidan av Ryssland och Brasilien – som alltså både förväntas kunna gå ur recession under 2017 – väntas även Kina, Indien, Sydostasien och Östeuropa bidra till en gradvis ökande tillväxt för den större gruppen tillväxtmarknader. 
Ljusa utsikter och bästa stalltipsen: Indien och Vietnam 
Ljuset faller på Sydostasien och Indien, som också har omfattande handel med varandra. 
– Den starkaste ekonomiska tillväxten tror vi att vi hittar i Indien och Vietnam, säger Antti Raappana.
Han betonar att det generellt sett finns all anledning att tro att saker och ting ska förbättras avseende tillväxtmarknaderna. Västvärldens expansiva penningpolitik kommer att fortsätta stödja tillväxtmarknadernas ekonomier under 2017, eller i alla fall inte motarbeta dem, enligt Antti Raappana.
Utvecklingen i USA påverkar utvecklingen för tillväxtmarknader
– Men det är helt beroende av att vi inte får se en kraftigt ökande inflation i USA. Om det händer så kommer räntorna att höjas snabbare än vi räknar med, och dollarn kommer att stärkas mot tillväxtmarknadernas valutor. Det i sin tur kan få en negativ inverkan på ekonomin i många tillväxtländer vars statsskulder ska betalas i dollar, fortsätter Antti Raappana.
När det gäller utvecklingen på börserna förväntar Danske Invest att vinsterna per aktie ökar, något som kommer att bli en positiv drivkraft för hela aktiemarknaden. Men återigen är vad som sker i USA av avgörande betydelse: 
– Den stora frågan nu är hur Donald Trump kommer förändra den amerikanska politiken, framför allt när det gäller handelspolitiken. Här finns det risk att tillväxtmarknaderna drabbas negativt av en protektionistisk linje från USA.
Med Donald Trump bakom spakarna finns flera fallgropar 
Vidare står ett antal tillväxtmarknadsekonomier inför särskilda riskscenarier under 2017. 
– Mexiko är väldigt beroende av handeln med USA, och om de inför restriktioner – precis som Donald Trump förvarnat om – kan det drabba Mexiko tämligen hårt, berättar Antti Raappana och tillägger senare att Brasilien ”fortfarande är inne i en korruptionsskandal som kan ställa till det inom politiken”.
Ett annat land som är sårbart både ekonomiskt och politiskt är Turkiet, eftersom landet bland annat är beroende av extern finansiering. Samtidigt har den turkiska liran försvagats markant mot de stora valutorna, vilket gjort det ännu dyrare för landets regering och företag att betala tillbaka sina lån. 
– Mycket av den här instabiliteten är redan inprisad, men vi tycker att det är stor risk förknippad med Turkiet, och därmed även en potentiellt stor vinst om landets utmaningar skulle minska. Vi tror alltså att 2017 kan bjuda på positiva överraskningar på den turkiska börsen, där marknaden prisat in en väldigt hög riskpremie.
Försiktighet om råvaror, finans och teknik kan ge mer värde
Samma typ av resonemang – men tvärtom – för Antti Raappana om energisektoraktier i tillväxtländerna: 
– Sektormässigt tror vi att råvarusektorn på tillväxtmarknaderna redan har gått upp så pass mycket att det kan vara anledning till en viss försiktighet nästa år.
Han pekar istället mot att finans- och banksektorn kan komma att visa sig attraktiv nästa år, samt lägger till tekniksektorn. Förklaringen är att många bolag på tillväxtmarknaderna idag har en stark intäktstillväxt kombinerat med låg – eller ingen – skuld, vilket talar för en god utveckling.  
  • Fakta: Danske Invest 
  • Danske Invest har ett stort utbud av tillväxtmarknadsfonder med såväl breda som landsspecifika fonder samt regionala alternativ. Danske Invests fonder hittar du här
  • Du har även möjlighet att ta del av information på Danske Invests kunskapssajt investorview.se, där du även finner en mer utförlig intervju med Antti Raappana, samt kan välja att prenumerera på skräddarsydda nyhetsbrevutskick.
  • Läs mer om risker och kostnader på produktsidan för varje fond på www.danskeinvest.se. Se även informationsbroschyr och basfakta för investerare. 
Riskinformation:
Kom ihåg att investeringar i aktier alltid är förenat med risk och att du i värsta fall kan förlora hela ditt investerade kapital. Konsultera alltid en rådgivare innan du gör en investering, och ta reda på om en viss investering passar din investeringsprofil.