“När vi beslutar vilka fonder som vi ska placera i är det viktigt att de har klarat sig väl under svaga perioder på börsen”, säger Johan Tjeder.

Publicerad 1 feb 2016

Hedgefonden som levererat i marknadsturbulensen

Navigerar väl i turbulensen
Världens aktiemarknader har haft det motigt sedan april i fjol och i synnerhet sedan årsskiftet. En fond som har navigerat väl i turbulensen är den marknadsneutrala hedgefonden Atlant Multi-Strategy External.

– Målet är att fonden ska ge en avkastning kring 5 procentenheter över den riskfria räntan per år, säger Johan Tjeder som förvaltar Atlant Multi-Strategy External.

Atlant Multi-Strategy External är en hedgefond som i sin tur investerar i 15-20 nordiska och europeiska hedgefonder. Hedgefonderna har olika inriktning och strategier, till exempel globala makrofonder, trendföljande fonder och marknadsneutrala aktiefonder. 

Atlant Multi-Strategy External har klarat börsturbulensen bra, vilket beror på strategin. 

– När vi beslutar vilka fonder som vi ska placera i är det viktigt att de har klarat sig väl under svaga perioder på börsen, säger Johan Tjeder. 

Låg risk och bra avkastning

Fonden startade i maj 2012 och sedan januari i år går det att köpa andelar i fonden på daglig basis. Avkastningen har varit riktigt bra. Från starten och fram till 15 januari 2016 har fonden avkastat drygt 18 procent efter avgifter, en avkastning som har skett till låg risk. Mätt som standardavvikelse var risken enbart drygt 3 procent, vilket placerar den i kategori tre på en sjugradig riskskala. Snittet för svenska indexfonder de senaste fem åren ligger på 15 procent. Fondens relativt låga risk innebär att den lämpar sig för sparare som inte vill ta hög risk. 

– Fonden är framtagen för att vara ett komplement till sparare som har en portfölj med traditionella innehav som aktier och räntor. Vi siktar inte på att leverera riktigt hög avkastning. Istället har fonden lägre risk och ska ge en jämn positiv avkastning över tid, säger Johan Tjeder. 

Väljer ut de bästa hedgefonderna

Att fonden är marknadsneutral innebär att den kan stiga i värde även om aktie- eller räntemarknaden sjunker i värde. För att lyckas med det är det viktigt att hitta hedgefonder som inte korrelerar, utvecklas, som till exempel aktiemarknaden. 

– Genom att kombinera hedgefonder som har olika strategier har vi hittills lyckats med den uppgiften. Mitt jobb som förvaltare är att hitta dessa fonder, säger Johan Tjeder som har arbetat som förvaltare på Atlant Fonder sedan 2008. 

En närmare granskning visar att förvaltningsstrategin är framgångsrik. Fonden har funnits i knappt fyra år och under denna period har den enbart minskat i värde med mer än 0,5 procent under fyra månader. 

Instabila marknader

Börsen stod på topp i april 2015. Sedan dess har den minskat kraftigt i värde, speciellt sedan årsskiftet. När Johan Tjeder blickar framåt finns det faktorer som både talar för och emot att börsen ska stiga. Men att risken är relativt hög nu är han övertygad om. 

– Historiskt är börserna högt värderade. Men det betyder inte att börsnedgången kommer att fortsätta. Däremot befinner vi oss i en terräng där det finns risk för en större nedgång. Det är en viktig faktor som jag tar hänsyn till när jag väljer fonder till Atlant Multi-Strategy External, avslutar Johan Tjeder.

  • Fakta: Atlant Multi-Strategy External
  • Namn: Atlant Multi-Strategy External
  • Förvaltare: Johan Tjeder, Atlant Fonder
  • Tillgänglig: Avanza, Nordnet, Fondmarknaden, MFEX och NFM
  • Läs mer om fonden här