Publicerad 15 jan 2019

Hedgefonden som håller vad den lovar

Hedgefonden levererar trots nedgång
I en tid när många hedgefonder inte lyckas leverera vad de lovar står Atlant Opportunity stabilt. Med en avkastning på väl över 5 procent under 2018 utklassar fonden sina konkurrenter.

En av de viktigaste egenskaperna hos en hedgefond är att generera avkastning oavsett marknadsförhållanden. Det handlar inte om att tjäna de stora pengarna när börsen går upp, utan att generera en stabil avkastning i så väl uppgång som nedgång.

2018 var ett år som startade i dur och slutade i moll, med en årsavkastning på mer än tio procent minus. Det är en miljö som är svår att hantera för vanliga sparare. För att inte påverkas negativt av de stora marknadssvängningarna blir det därför allt vanligare att diversifiera förvaltningen eller investera i en hedgefond som kan hantera dessa svängningar.

Ett lysande undantag

 2018 var således ett år då absolutavkastande hedgefonder borde genererat en hygglig avkastning. Men 2018 var också året då många hedgefonder visade att det kanske inte är så enkelt att leverera positiv avkastning när det svänger på börsen.

Ett av få lysande undantag är emellertid Atlant Opportunity. Fondens avkastning uppgick under året till goda 5,2 procent, samtidigt som hedgefondsindex (HFRX) gick ned 6,7 procent. Det är tredje året i rad som fonden genererar positiv avkastning, och sedan starten 2016 har totalavkastningen varit hela 19,7 procent. Under samma period är hedgefondsindex i princip oförändrat.

– För oss är det egentligen inte viktigt om de underliggande marknaderna går upp eller ned, det viktigaste är att det rör på sig. Men samtidigt har vi naturligtvis en uppfattning om hur olika tillgångar ska utvecklas. Det säger Nikos Georgelis, som är en av förvaltarna av Atlant Opportunity.

Derivat sänker risken

Atlant Opportunity är en aktivt förvaltad hedgefond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier. Derivaten används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis god kreditkvalitet.

– Vi tar många små positioner, där nedsidan är begränsad men uppsidan stor när vi får rätt i vår strategi, säger Georgelis

Under 2018 hade fonden en något negativ syn på aktier och inte minst till den amerikanska börsen som man ansåg vara övervärderad. Med hjälp av derivat implementerade fonden en strategi som innebar att de skulle tjäna pengar på en nedgång på aktiemarknaderna.

– Utan att egentligen ta någon större risk valde vi att gå kort aktier, vilket slog väl ut, säger Georgelis.

Höga värderingar

Atlant Fonders uppfattning var och är fortfarande att värderingarna på börsen är för höga. I kombination med att möjligheterna till lägre räntor är begränsad har de därför svårt att se någon större uppsida från dagens nivåer.

– Många bolag är högt belånade och stigande räntor kommer därför inte vara gynnsamt. Lägg därtill en svagare konjunktur som tillsammans med de höga värderingarna gör det svårt att se någon större potential till uppgång, säger Nikos Georgelis.

Han understryker dock att fonden har goda möjligheter att generera avkastning även om de underliggande strategierna inte slår full ut.

– Vår strategi är tjäna pengar i alla marknader, men får vi rätt i de underliggande strategierna blir det lite bättre. En av våra absolut viktigaste utgångspunkter är att vara kapitalbevarande. Det innebär att vi undviker att ta några större risker. Vi är därför väldigt aktiva i många mindre positioner, säger han.

Positiv avkastning vid börsfall

Att Atlant Opportunity lever upp till att vara marknadsneutrala blir tydligt när man tittar på de största sättningarna på Stockholmsbörsen de senaste tre åren. Vid tre tillfällen har börsen fallit med över 8 procent. Vi samtliga tillfällen har fonden haft en positiv avkastning, inga stora siffror, men ändå plus.

– Vi på Atlant fonder summerar 2018 som ett år där vi med rak rygg kan säga att vi höll disciplinen att arbeta med att hedga marknadsriskerna. Ordet ”hedge” tycks i många fall ha glömts bort av sektorn med några få undantag. Opportunity fyller nu 3 år och vårt mål och ambition är att kunna sitta lika rakryggade och stolta när fonden fyller tio, avslutar Georgelis.

KORT OM ATLANT OPPORTUNITY

Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 5 procentenheter och till en risk som är avsevärt längre än den svenska aktiemarknaden. Fondens portföljsammansättning kan ge både positiv och negativ exponering mot underliggande marknader, vilket ger Opportunity möjlighet att vara väldigt flexibel även under turbulenta perioder. Detta skapar goda förutsättningar för att kunna leverera en god riskjusterad avkastning med en hög andel positiva månader.

Atlant Opportunity startade den 1 januari 2016 och har utifrån förväntad standardavvikelse klassificerats i riskklass 3 av 7, vilket motsvarar låg risk. Fondens uppmätta risk visar också att den sedanfondstarten har legat i riskklass 3.