Publicerad 11 aug 2015

Här finns sommarens vinnar- och förloraraktier


Det gamla köprådet att köpa till sillen och sälja till kräftorna visade sig hålla även i år. Från midsommar och fram till kräftpremiären i början av augusti steg Stockholmsbörsen med drygt 3 procent.

Den som vill se de största enskilda vinnaraktierna får i vanlig ordning leta bland de mindre bolagen, även om det också bland de större bolagen fanns aktier som steg med tvåsiffriga procenttal under den aktuella perioden. 

Börsens OMXS30-index steg med 3,2 procent från dagen före midsommarafton till fredagen den 7 augusti. Under juli månad specifikt steg börsen med drygt 2 procent, vilket innebär att teorin om den ”starka julimånaden” i börssammanhang stod sig även i år. Hyggliga konjunktursignaler och mindre fokusering på Greklandskrisen var faktorer som påverkade det allmänna börshumöret i positiv riktning.  

Bland enskilda aktier fanns det gott om placeringar som gav rejäl avkastning den senaste månaden, det vill säga från början av juli till början av augusti. Bland de officiellt noterade aktierna var Sensys Traffic – ett bolag som utvecklar trafikinformationssystem – den stora vinnaren, med en uppgång på inte mindre än 93 procent. En order från Storbritannien bidrog till uppgången. Men även mer välkända bolag kunde se sina aktier stiga rejält den gångna månaden. Till dessa hör Lifco (plus 24 procent), SCA (plus 15 procent) och ASSA ABLOY (plus 10 procent).


Här finns kursraketerna…

Men det är på de mindre listorna som de verkliga vinnarna återfinns. MedicPen, som tillverkar patienthjälpmedel vid medicinering och vars aktie noteras på Aktietorget, steg med 213 procent den senaste månaden. Under den aktuella perioden genomförde bolaget en nyemission, samtidigt som samarbetsavtalet med ett amerikanskt läkemedelsbolag förlängdes. Till andra vinnare den gångna månaden hör Sprint Bioscience (plus 144 procent) och Envirologic (plus 89 procent). Den förstnämnda aktien noteras på First North, medan den andra också den återfinns på Aktietorget. 

…och bottennappen

Men alla placeringar har inte gett plus den senaste månaden. Olje- och energibolag gick fortfarande kräftgång. De som köpt aktier i exempelvis Lundin Petrolium och Africa Oil fick se värdet av sina placeringar minska med drygt 12 procent. Också på förlorarsidan var de det de mindre bolagen som uppvisade de största svängningarna. First North-bolagen Cortus Energy och Empire B fick se sina aktier dyka med 47 respektive 39 procent den senaste månaden.

Om juli traditionellt sett brukar vara en stark börsmånad så gäller det motsatta för höstmånaderna. Den som förlitar sig på teorin om att ”historien upprepar sig” bör således fullfölja sin strategi om att sälja till kräftorna. Om sedan historien verkligen kommer att upprepa sig det här året är naturligtvis en annan fråga.