Kapitalförvaltaren Legg Mason blickar ut över världen för att identifiera de bästa marknaderna framöver.

Publicerad 4 aug 2014

Här finns avkastningen


Europa, tillväxtmarknaderna eller USA? Kapitalförvaltaren Legg Mason blickar ut över världen för att ge sin bild av de mest intressanta investeringsmöjligheterna framöver.

– Just nu visar en del
marknader en betydligt starkare utveckling än andra, men samtidigt
ser vi intressanta investeringsmöjligheter i så gott som alla regioner. Lägre
korrelation och större dispersion mellan aktier och sektorer skapar ett
gynnsamt klimat för aktiva investerare, konstaterar Peter Andersson som är
marknadsansvarig i Norden på Legg Mason. 

I en övergripande
makroanalys går Legg Mason igenom region för region för att identifiera de mest
intressanta marknaderna. De mest lovande utsikterna ser kapitalförvaltaren
fortfarande inom aktiemarknaden i USA. 

– Efter ett svagt första kvartal har både marknaden och riskviljan i USA
fått sig ett uppsving. Vi ser nu att företagen börjar investera sitt kapital och satsar mer
på M&A-aktiviteter. Samtidigt ser vi inga tecken på att Federal Reserve
kommer att upphöra med sina stimulansåtgärder, säger Tristan Camp,
produktspecialist inom Legg Mason. Fed ordföranden Janet Yellen bekräftade så
sent som den 15 Juli inför Senaten att inga räntehöjningar kommer göras
innan ekonomin är mycket stabil.

Den amerikanska ekonomin
väntas nu växa med 3 procent under nästa år. Tristan Camp menar att
aktiemarknaden befinner sig i en gynnsam situation och att investerare återigen
har möjlighet att dra nytta av momentum. 

– Positiv data har presenterats kring den amerikanska arbetsmarknaden,
byggindustrin och bostadsmarknaden. Tillväxten är stark men fortfarande
inte tillräckligt kraftig för att resultera i
räntehöjningar. Värderingarna är också rimliga och handlas till ett
framåtblickande p/e-tal omkring 16. Sammantaget gör det att vi ser goda
förutsättningar för en accelererande tillväxt framöver, säger Tristan Camp.

Investeringsläge i Kina
Inom Kina menar Tristan Camp att det också kan vara ett attraktivt
investeringsläge för tillfället. Han konstaterar att den kinesiska
aktiemarknaden har varit en besvikelse under senare år men att trenden nu ser
ut att vara på väg att vända:

– Kina har haft en
relativt stark tillväxt. Värdeminskningarna på aktiemarknaderna har bland annat
berott på att kinesiska företag har haft problem med att göra lyckade
investeringar. Värderingarna börjar nu se bättre ut och trots en ekonomisk
inbromsning kan det vara ett bra läge för långsiktiga investerare att
kliva in i marknaden.

Peter Andersson håller med sin kollega och tillägger att den senaste tidens
debatt kring huruvida Kina riskerar en hård eller mjuklandning enligt honom
förefaller som märklig. Han menar att en landning indikerar att ekonomin kommer
att ta ny sats för att åter gå mot forna tillväxtsiffror om +8-10% vilket
inte ser ut att bli fallet.

– Det råder ingen tvekan om att regeringen menar allvar med sina avsikter att
bromsa in ekonomin. Ledningen har också varit tydlig i sin kommunikation om att
de önskar styra om den exportberoende ekonomin till att bli mer
konsumtionsdriven. I dag utgör konsumtionen 30 procent av landets BNP och
regeringens mål är att öka andelen till 50 procent, säger Peter Andersson.

Peter Andersson tror att de största utmaningarna för regeringen kommer att
handla om arbetsmarknaden medan styrkan kommer ligga i Kinas smått otroliga
balansräkning. Han är också övertygad om att regeringen kommer att nå sina mål.
Det trots att en omformning av ekonomin väntas ta mellan 15 till 20 år.  

Orosmoln hägrar över Japan

I Japan ser Peter
Andersson och Tristan Camp en något större osäkerhet för investerare. Landets
premiärminister Shinzo Abe har nu implementerat två av landets tre
omtalade ekonomiska reformer, så kallade pilar. Nu återstår införandet av den
tredje reformen som väntas bli betydligt svårare.

 
– Den sista pilen handlar om att göra om Japans DNA genom en långsiktig
förändring av landets ekonomiska struktur. I Japan genomförs just nu omfattande
stimulanser och stödköpen uppgår till 75 miljarder dollar per månad. Problemet
är att regeringen måste förlita sig på sina lättnadsåtgärder för att nå sitt
inflationsmål om 2 procent, säger Peter Andersson.

Han konstaterar att Japan, till skillnad från Kina, inte har någon
imponerande balansräkning. Det innebär att landet är “all in” och
misslyckas stimulanserna har regeringen få andra medel att ta till. Risken
finns då att det enda ”vapen” som finns kvar är ytterligare stödköpsom så
småningom kraftigt kan överstiga nuvarande 75 miljarder dollar per månad, vilket
skulle kunna sätta press på grannländernas valutor.

– Det finns sedan tidigare spänningar mellan Japan och Kina kring
Senkakuöarna, och risken för en väpnad konflikt skall nog inte helt räknas
bort. Japan är också en av världens största ekonomier, vilket innebär att
utvecklingen i landet har stor betydelse för den globala marknaden, säger
Peter Andersson.

Ljusare utsikter för tillväxtmarknaderna
Inom tillväxtmarknaderna ser Tristan Camp och Peter Andersson något förbättrade
utsikter. De menar nu att den värsta cykliska inbromsningen är över och
att det kommer positiva signaler från vissa håll. Indien har fått nytt hopp i
form av ledarskapet och flera andra stora ekonomier, som exempelvis råvarurika
Brasilien, har flera saker som talar för dem. 

 
– Den senaste tidens motvindar i form av dålig tillväxt, stigande inflation och
svaga valutor, ska inte underskattas, men de flesta av problemen är välkända
och reflekteras av värderingarna. Marknaden tenderar också att överdriva,
vilket skapar intressanta investeringslägen. Situationen varierar mellan
olika länder men vi ser goda möjligheter i flera av dem, säger Tristan
Camp. 

Europa fortfarande
osäkert

I Europa finns det
enligt Tristan Camp generellt en svag finansiell och offentlig efterfrågan.
Många ledade indikatorer kring sysselsättningen och industrin ger också
oroväckande signaler. Tristan Camp menar att det är få saker som talar för
en hållbar tillväxt och att flera länder nu är i behov av stora strukturella
reformer och ökade investeringar.

– Aggregerad data från regionen ser positiv ut med ett minskat BNP-underskott
och en förbättrad bytesbalans. Men siffrorna är i huvudsak en konsekvens av
utvecklingen i Tyskland. Det är därför svårt att se några drivkrafter för den
framtida tillväxten, säger Tristan Camp.

Han konstaterar att många länder i regionen visar en svag tillväxt som inte
väntas stiga under de närmaste åren. Spanien ser ut att ha bottnat i sin
nedgång och visar tecken på återhämtning men har fortfarande en arbetslöshet på
närmare 26 procent. Frankrike brottas i sin tur med  åtskilliga problem medan Tyskland är det land
som står för de mest positiva signalerna.

Tristan Camp konstaterar också att värdeskillnaderna mellan amerikanska och
europeiska aktier just nu är de lägsta på tio år, vilket innebär att den europeiska
marknaden är förhållandevis dyr. Han menar att förhoppningar kring ökande
företagsvinster inom bland annat multinationella företag inte räcker som
argument för Europa.

– Amerikanska värderingar tenderar att ligga något högre än europeiska,
vilket bland annat beror på att företagsvinsterna generellt är högre i USA.
Självklart finns det möjligheter även inom europeiska aktier men det är viktigt
att vara selektiv och marknaden är just nu långt ifrån billig, säger Tristan
Camp.