Publicerad 23 okt 2019

Här får du kostnadsfria investeringstips om tillväxtbolag!

Initierat nyhetsbrev.
Med ett smart upplägg har Axilium Capital öppnat dörren för vanliga privatpersoner att investera i onoterade bolag. Genom att vara med i bolagets nätverk, som är kostnadsfritt, ges möjligheten till intressanta investeringsmöjligheter.

– Du behöver inte vara en förmögen investerare eller stor institution för att kunna investera i nystartade företag. Vi hjälper gemene man att hitta guldkornen bland dessa företag, så att investeringarna kan ge dig en god potentiell avkastning och bidra till att utveckla nya produkter och tjänster.

Det säger Arash Jamali som är medgrundare och partner i Göteborgsbaserade Axilium Capital.

Öppnar upp onoterat för gemene man 

Länge var placeringar i onoterade bolag förunnat professionella investerare, institutioner och välbeställda privatpersoner som private banking-kunder. Samtidigt har vanliga småsparare fått nöja sig med traditionella placeringar i exempelvis redan noterade bolag. Det har medfört att deras avkastning över tid har blivit lägre än för professionella aktörer.

– En viktig förklaring till den högre avkastningen är att placeringar i onoterade bolag i tidig fas, det vill säga innan de börsnoteras, har gett bra avkastning, berättar Arash Jamali.

David Swensen, investeringsansvarig vid Yale University, är kanske den mest framgångsrika aktören. Han har 18 procent av portföljen placerad i onoterade bolag, nästan exakt lika mycket som han har i noterade företag.

– Just detta faktum, att en portfölj behöver unga spännande bolag i tidig fas för att få möjlighet till betydligt bättre avkastning över tid, är anledningen till att vi startade Axilium Capital, berättar Arash Jamali.

Enkelt att vara med i investerarnätverket 

Axilium Capital har byggt upp ett slutet investerarnätverk som får information om de bolag som Axilium placerar i. Att gå med i nätverket är kostnadsfritt och innebär inga som helst åtaganden.

Gå med i investerarnätverket

Översiktligt beskrivet går Axiliums investeringsprocess till på följande sätt:
Axilium genomför en gedigen due diligence på intressanta bolag. Om lampan lyser grönt – och bolaget därmed uppfyller Axiliums strikta krav – investerar Axilium eget kapital i bolaget. Under en period följs bolaget noga och analyseras utifrån ett antal kriterier. Om lampan återigen lyser grönt öppnar Axilium upp för sitt nätverk att investera i bolaget.

– Vi har strikta kriterier för de bolag som vi investerar i. De bolag som vi berättar om till vårt investerarnätverk är bolag som vi verkligen tror på, berättar Arash Jamali.

Strikt fokus på bolag inom snabbväxande branscher 

Axilium fokuserar på företag inom snabbväxande branscher med global skalbarhet och som har ett urstarkt team bakom sig. Ett exempel på en sådan investering är AXC Future Tech AB, som innehåller två teknikbolag – Xelba  och Planacy.

“Vi har strikta kriterier för de bolag som vi investerar i. De bolag som vi berättar om till vårt investerarnätverk är bolag som vi verkligen tror på”, berättar Arash Jamali, medgrundare och partner i Göteborgsbaserade Axilium Capital.

– Båda bolagen har hög innovationsfaktor och en globalt skalbar affärsmodell. Under 2019 har de tagit stora kliv framåt och tillväxten accelererar, konstaterar Arash Jamali.

Nu pågår arbetet med att analysera fler företag. Två andra bolag befinner sig nu i den fas där Axilium har investerat i bolagen och noga utvärderar dem.

– Mynnar den processen väl ut kommer vi att skriva om dessa bolag till våra medlemmar i nätverket inom kort, avslutar Arash Jamali.

Gå med i investerarnätverket

Fakta: Arash Jamali & Axilium Capital

Entreprenören Arash Jamalis intresse för bolagsbyggande började i tidig ålder. Han har över 15 års erfarenhet av att arbeta med försäljning och företagsutveckling, och hans bidrag till utvecklingen i ett flertal bolag har varit en avgörande faktor i framgången. Arash har ett gediget affärsnätverk bestående av några av Sveriges mest kompetenta personer inom ett flertal områden. Dessa nyttjas kontinuerligt för att stötta Axiliums arbete med befintliga och potentiella portföljbolag när en viss spetskompetens krävs.

Axilium grundades 2018 med ett mål i sikte: att göra komplexa investeringar utanför börsen – vanligtvis otillgängliga för gemene man – enkla och tillgängliga.
Bolagen skall sedermera verka för att göra en positiv skillnad på marknaden tillsammans med en hög avkastningspotential.
Ambitionen är att skapa Sveriges ledande medlemsklubb för investeringar i kvalitetssäkrade tillväxtbolag.