Publicerad 18 jan 2019

Här är världens första AR-fond med daglig likviditet

Hittar rätt bland AR-bolagen
Augmented Reality (AR) växer explosionsartat. I en intervju med Investerarbrevet berättar Magnus Nicklasson, som förvaltar världens första daglighandlade fond inriktad mot just AR, om möjligheterna och deras portfölj.

Som första fondbolag i världen har AR Scandinavia nyligen lanserat en daglighandlad aktiefond som placerar i börsnoterade bolag inom Augmented Reality (AR), eller förstärkt verklighet som det heter på svenska. Fonden – Augmented Reality Fund – finns att köpa bland annat hos Nordnet

– AR är definitivt på frammarsch just nu, konstaterar fondens förvaltare Magnus Nicklasson och fortsätter: 

– Titta exempelvis på hur tech-jättarna agerar; de resurser som de satsar på området genom R&D, investeringar och uppköp ökar lavinartat.

Du som vill få mer detaljerad information om fonden och AR Scandinavia, klicka här.

Rätt tid för investeringar inom AR  

AR innebär att man lägger ett digitalt informationslager på den verkliga världen, vilket spelet Pokémon Go är ett känt exempel på. Magnus Nicklasson anser att tidpunkten för att investera i AR-bolag är optimal. Det beror på att AR har kommit tillräckligt – men inte alltför – långt i utvecklingen. 

– Som investerare vill man inte investera för tidigt och utsätta sig för risken att tekniken kan dö ut. Men man vill inte heller investera för sent och gå miste om uppgången. Gartners hype-kurva är bara ett exempel på att vi befinner oss vid rätt tidpunkt, berättar Magnus Nicklasson.

Enligt Gartner befinner sig AR i början av den så kallade ”slope of enlightment” och kommer att utvecklas till att bli en vedertagen teknik.

AR nästa stora teknikvåg 

Augmented Reality innebär att man kompletterar den verkliga världen med digital information av olika slag. 

Till skillnad från VR (Virtual Reality) – som skapar en helt artificiell värld – innebär AR att man använder sig av sitt verkliga synfält, men förstärker detta med information som läggs på som ett lager. 
  
– Det finns i princip ingen sektor som inte kommer att påverkas. Utbildning, industrin, sjukvård och logistik är exempel på branscher där användningen av AR ökar kraftigt, slår Magnus Nicklasson fast.

Till exempel använder Boeing AR i sina monteringsprocesser där instruktioner genom PDF-blad byts ut mot levande steg-för-steg instruktioner, som visas direkt i medarbetarens synfält. Detta har visat sig spara 25 procent av monteringstiden och minskat antalet fel till nära 0 procent. 

Magnus Nicklasson

– AR kommer att konsumeras genom AR-glasögon, men framför allt genom smartphones. Eftersom AR främst kommer att användas genom smartphones så är sannolikheten stor att AR kommer att följa samma utvecklingskurva som smartphones, berättar Magnus Nicklasson

Apple lanserade Iphone 2007 och i dag finns nästan 6 miljarder smartphones. Om Magnus Nicklasson har rätt kommer det att betyda flera miljarder AR-användare inom några år.

Tungt team bakom investeringsstrategin

Teamet bakom fonden – som består av ett tiotal personer där vissa är experter på AR och andra på förvaltning – har lång erfarenhet. AR Scandinavia har även ett gediget AR-nätverk, vilket det strategiska samarbetet med Sigma Connectivity är ett exempel på. Samarbetet innebär bland annat att AR Scandinavias portföljbolag får tillgång till konsulter med spjutspetskompetens inom AR.

Sedan tidigare har AR Scandinavia en VC-fond som placerar i onoterade AR-bolag. Fonden vänder sig till professionella investerare och minsta insättningen är 400 000 kronor. 

 – Intresset för fonden är stort och inom kort stänger vi den för ytterligare insättningar, berättar Niclas Gutenbrink, Head of Sales på AR Scandinavia.

Olika andelsklasser

Den nya aktiefonden har två olika andelsklasser som riktar sig till olika typer av investerare. Det finns dels en klass som riktar sig mot institutioner och större investerare, dels en klass som är öppen för vanliga retail-investerare, där det går att månadsspara, berättar Niclas Gutenbrink.

Fyra intressanta placeringsområden 

När det gäller placeringar är många AR-bolag idag fortfarande onoterade. Antalet noteringar tros öka kraftigt framöver och Magnus Nicklasson och hans team bevakar ständigt dessa aktiviteter. Idag exponerar sig fonden mot AR primärt genom att investera i några olika typer av bolag: bolag som tillverkar komponenter till smartphones som är nödvändiga för AR-tekniken, ett par av tech-jättarna, renodlade AR-bolag och vanliga bolag som aktivt förespråkar och använder AR-tekniken som verktyg i sin affärsmodell.

– Till den sista kategorin räknas till exempel vårt innehav i Shopify. Bolaget hjälper med sitt verktyg företagare att enkelt och kostnadseffektivt skapa sina egna e-handelsbutiker. Inom detta område kommer AR skjuta i höjden, något som Shopify insett då de aktivt arbetar med AR som en del i sitt erbjudande, säger Magnus Nicklasson  

Att komponenttillverkare till smartphones är en högintressant sektor beror på att antalet AR-kompatibla telefoner kommer att öka kraftigt. År 2021 bedöms 40 procent av alla smartphones vara utrustade med en 3D-kamera, som är nödvändigt för att använda AR-tekniken.

Lumentum, Finisar och AMS AG är exempel på portföljbolag som tillverkar nödvändiga komponenter för AR-tekniken till smartphones.

AR och hållbarhet går hand i hand 

Hållbara investeringar har på senare år blivit allt viktigare, en utveckling som kommer att öka, bedömer Niclas Gutenbrink. 

– AR-tekniken ger direkta kostnadsbesparingar och leder till att mindre resurser tas i anspråk. AR-tekniken bidrar därmed till ett mer hållbart samhälle, berättar Niclas Gutenbrink.

Till exempel kan experter och specialister i realtid ge vägledning till människor på andra sidan jorden genom att tillföra instruktioner, data och bilder till deras synfält.

För att beställa ytterligare information om fonden och AR Scandinavia, klicka här.