Micael Gustafsson, VD tillsammans med grundaren och forskningschefen Peter Boye.

Publicerad 29 apr 2020

Här är snabbväxaren på den digitala vårdmarknaden

Tar in nya delägare.
Sömnbrist är ett stort problem, både för de drabbade och samhället. Learning to Sleeps digitala metod hjälper 94 procent av de sömnlösa tillbaka till sömn. Bolaget är i full färd med att snabbt flytta fram sin position på den expansiva digitala vårdmarknaden. Nu tar Learning to Sleep in fler delägare och planerar för notering.

Att dålig sömn är ett mycket stort hälsoproblem råder det ingen som helst tvekan om. Enligt WHO sover omkring 30 procent av världens befolkning för lite. De som lider av sömnbrist får ofta lägre livskvalitet och det är inte ovanligt med följdsjukdomar som exempelvis psykisk ohälsa, högt blodtryck, övervikt och diabetes.

– Vi räddar livet på folk och dessutom gör vi det på ett billigt sätt för samhället. När människor kan sova så minskar risken för andra sjukdomar, berättar Micael Gustafsson.

Nöjda kunder – 94 procent får tillbaka sin sömn 

Learning to Sleep har sedan 2015 behandlat drygt 1 600 patienter som alla lidit av allvarlig sömnbrist. Av dessa har hela 94 procent fått en bevisad sömnförbättring.

– Det visar att vår metod fungerar och det är mycket roligt att 95 procent av våra patienter vill rekommendera vår behandling till andra med liknande problem, berättar Micael Gustafsson.

Vetenskapliga metoder styr 

Learning to Sleeps behandling vilar på vetenskaplig grund. I korthet bygger den på kognitiv beteendeterapi och andra vetenskapliga metoder. En mycket viktig, och central aspekt, i behandlingen som pågår under fem veckor är att varje patient får en personlig psykolog.

– Våra psykologer är specialiserade mot sömn och fungerar som en guide under behandlingen. Vi anser att det är mycket viktigt att patienterna har en fysisk person att kontakta och just det faktumet är en bidragande förklaring till att så många för tillbaka sin sömn, säger Micael Gustafsson.

Stor marknad 

I Europa och USA har 137 miljoner människor så pass allvarliga sömnproblem att behandling vore att föredra, men en vanlig metod är att skriva ut sömntabletter.

– Tyvärr är det ingen bra lösning i längden. Biverkningarna är många och trots medicinering så kommer man inte åt själva problemet, det vill säga orsaken till dålig sömn, berättar Micael Gustafsson.

En genomsnittlig kund är mellan 30 och 60 år och cirka hälften äter sömnmedel regelbundet. I länder med skattefinansierad sjukvård är det staten som är betalaren, medan det i andra länder kan vara patienten själv eller försäkringsbolag.

Ökad omsättning och internationell expansion 

Sedan februari 2019 har bolaget växt med 25 procent per månad i omsättning och i antal patienter. Men coronapandemin har även påverkat Learning to Sleep.

– Vi skjuter på vår internationella expansion med start i England. Istället fokuserar vi hårdare på den svenska marknaden så att vi relativt snabbt når positivt kassaflöde, säger Micael Gustafsson och fortsätter:

– Vi underhåller våra kontakter i England och arbetar med att förbereda etableringen. Samtidigt har det öppnat sig en ny möjlighet i Australien via Tonic Health som arbetar med digital hälsa.

Coronapandemin har satt fokus på digital kommunikation, vilket precis är vad Learning to Sleep använder sig av. Under mars såg bolaget en temporär avmattning i efterfrågan.

– Men samtidigt kunde vi konstatera att fler personer med sömnproblem och oro behöver stöd. Därför ökade vi vår digitala marknadsföring och resultatet så här långt är mycket positivt, konstaterar Micael Gustafsson.

Fakta: Learning to Sleep

* Grundat 2011 och kommersiella på den svenska marknaden sedan 2015. Inom området “digital therapeutics” löser bolaget problemet med dålig sömn.

* Bolaget tar nu in fler delägare. Vill du veta mer? Kontakta [email protected]