Publicerad 10 maj 2021

Här är klimatobligationerna som ger 10 procent i ränta


Energifonden fungerar som ett investmentbolag och placerar i små lönsamma bolag som behöver hjälp med energiomställningen. Efter cirka fem år säljs innehaven. Nu ger fonden ut två nya trancher obligationer som ger en ränta på 8 respektive 10 procent efter att ha återbetalat ett tidigare obligationslån. 


Med Agenda 2030 i åtanke är det hög prioritet att minska utsläppen i världen. Många företag vill engagera sig, men saknar tyvärr både kunskap och kapital för att på effektivt sätt ställa om sin energiförbrukning. Det är här Energifonden kommer in i bilden. 

– Vi fungerar som ett investmentbolag och köper in oss i lönsamma bolag som behöver hjälp med energiomvandlingen. På så vis kan vi bidra med kunskap och kapital som leder till mindre utsläpp, och samtidigt få en bra avkastning tillbaka, säger Fredrik Johansson, vd för Energifonden. 

Läs mer om hur du investerar i Energifonden här!

Mycket kunskap i fonden

Fredrik Johansson har lång erfarenhet från både energibolag och rederibolag. Han har tidigare tagit flera bolag till börsen, och tillsammans med ordföranden Finn Johnsson, före detta ordförande i Volvo, har de en bred kunskap i energisektorn. Den gemensamma kunskapen gör att Energifonden kan hitta bolag som är i behov av att byta från fossila bränslen till förnybara källor för att minska sina koldioxidutsläpp. 

– Vår lilla styrelse lägger ner mycket tid på att hitta rätt bolag att investera i. Bolagen ska ha ett bra kassaflöde med goda möjligheter för energibesparingar och utsläppsreduceringar, säger Johansson. 

Många branscher många möjligheter

När Energifonden letar efter företag att hjälpa med energibesparingar, letar man på bred front. Det kan vara företag inom energilogistik, bränslebranschen eller inom solcellspaneler. 

– I varenda bransch sker en omvandling nu. Oavsett vad man jobbar med kan man göra av med mindre energi för att på sikt bli klimatneutrala. Elbilar är exempelvis inte svaret på allt, utan det finns betydligt fler möjligheter och alternativ, förklarar Johansson. 

Tidigare har Energifonden investerat i både företag inom sjötransport, där det finns ett tydligt behov av minskade utsläpp, och miljövänliga tankstationer

Läs mer om hur du investerar i Energifonden här!

Tydlig strategi med god historik

När Energifonden investerar i bolag är det viktigt att de får ett ägande om över 50 procent. Detta gör att de får mandat att göra de förändringar som krävs i bolagen för att de ska bli grönare och mer lönsamma. Hittills har det varit en lyckad strategi, och de som tidigare köpt obligationer i Energifonden har varit nöjda. 

– Vår tidshorisont är tre till fem år när vi gör investeringar, vilket ger oss tid att implementera förändringar. Våra första obligationer som löpte i tre år gav vi ut 2018 och återbetalade till investerarna i april, säger Johansson och fortsätter: 

– Vi har märkt att vi nu har en stor bas av återkommande investerare som är väldigt nöjda och det ser vi som ett tecken på att vi agerar rätt. 

Avkastning på 8 eller 10 procent

Energifonden ger ut två olika obligationer som det är möjligt att investera i. Den ena löper i fem år och den andra i tre år, men räntan betalas ut halvårsvis till innehavarna av båda obligationslånen. Fondens låga omkostnader gör att de ofta har tillgång till kapital och alltid kan betala ut räntan till investerare i tid, vilket dessutom garanteras av moderbolaget.

– En investering i Energifonden ger betydligt bättre avkastning än ett vanligt sparkonto och dessutom får du en trygghet i garantin från moderbolaget. Vi är ett familjeägt investeringsbolag som vill göra nytta för samhället och bidra, om än i mindre skala, avslutar Johansson. 

Faktaruta: Erbjudandet i sammandrag

Typ av värdepapper: Ränteobligation
Teckningsposter om: 20 000 SEK för obligationer med en löptid om 3 år och 10 000 SEK för obligationer med en löptid om 5 år
Teckningstid: 10 maj – 11 juni, 2021
Löptid: 3 år eller 5 år
Årlig ränta: 8 % om löptid 3 år (återbetalning 2024-07-01)  eller 10 % om löptid 5 år (återbetalning 2026-07-01)
Utbetalning av ränta: Halvårsbasis fr.o.m. 2021-07-01 (administreras av Euroclear)

Läs mer om en investering i obligation med löptid 3 år
Läs mer om en investering i obligation med löptid 5 år

www.energfonden.eu

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.