Publicerad 1 sep 2017

Här är högutdelarna som betalar

Hittar rätt bland högutdelarna
När det blåser snålt på börsen kan högutdelande bolag vara ett bra segment att placera i. Stjärnförvaltaren Peter Nielsen har fått korn på flera intressanta utdelningsaktier.

För Peter Nielsen, som förvaltar Danske Invest European High Dividend, har sommarens börsnedgång bjudit på möjligheter. 
– Cykliska aktier har fallit mer än andra. Tidigare var de väl högt värderade, men efter nedgången har vi ökat i till exempel SKF, berättar Peter Nielsen. 
Utdelning bättre än ränta
Peter Nielsen definierar utdelningsaktier som att utdelningen ska uppgå till minst 3 procent av aktiekursen. I dag ligger den genomsnittliga direktavkastningen i hans portfölj på 4,5 procent, vilket dels är betydligt högre än snittet för den europeiska aktiemarknaden, dels högre än många ränteplaceringar. 
Trots den höga utdelningen har marknadens fokus i år legat på tillväxtaktier. Anledningen är att marknaden förväntar sig stigande räntor som en följd av att en stark makroekonomisk utveckling kan leda till högre inflation. 
– Över tid svänger pendeln mellan tillväxt- och värde/ utdelningsaktier, men håller man konsekvent fast vid sin strategi blir utfallet ofta riktigt bra. 
Peter Nielsen placerar långsiktigt och håller ofta aktierna i flera år. Just därför anser han att de som investerar i fonden också ska ha en lång placeringshorisont för att kunna dra full nytta av hans placeringar. 
Europas ekonomi ångar på 
Peter Nielsen ser ljust på den globala ekonomin. Europas tillväxt är bra, vilket även är fallet med den amerikanska. Det borgar för stigande företagsvinster och att många utdelningsbolag kan öka sina utdelningar. 
– Vi bedömer att Europas börser stiger i år och att utdelningarna i portföljen håller i sig runt 4,5 procent. Inom vissa sektorer finns det många bra bolag att investera i, fortsätter Peter Nielsen. 
Finans och kraftförsörjning väger tungt 
Finans och kraftförsörjning är de två sektorer som fonden har mest investerat i. Inom kraftförsörjning är fondens största position det spanska företaget Iberdrola som ger en direktavkastning på 4,8 procent och en vinsttillväxt på 6 procent på nya investeringar inom bland annat förnybar energi. Fonden har även mindre innehav i de italienska bolagen Snam och Italgas, som ger en direktavkastning på 5,3 procent respektive 4,4 procent. Båda bolagen är renodlade gasnätsbolag som har lägre tillväxt, men risken att bolagets lönsamhet ska påverkas negativt är också lägre. 
Inom finans har fonden placeringar i exempelvis finländska Sampo, SEB och Zurich Insurance Group. Alla förväntas öka sina utdelningar – som i dag ligger på drygt 5 procent – med ytterligare drygt 5 procent under de kommande åren. 
Däremot är han försiktig med till exempel gruv- och stålbolag. Anledningen är att många bolag har investerat tungt, vilket medfört att utbudet överstiger efterfrågan. Men även i denna sektor har Peter Nielsen hittat en guldklimp – det österrikiska bolaget Voestalpine. 
– Bolaget har byggt upp en mycket stark position som leverantör av specialstål till den tyska bilindustrin. Värderingen är sund och direktavkastningen ligger på strax under 3 procent, berättar Peter Nielsen och fortsätter: 
– Vi förväntar oss en stegvis förändring av utdelningarna. Voestalpines har redan investerat mycket i att uppgradera sina produktionsanläggningar. När capex minskar kommer cash flow att öka. 
Storbritannien under lupp
Peter Nielsen fokuserar på enskilda bolag och fondens exponering mot Europas länder är ett resultat av det. Men att Storbritannien ska lämna EU följer han noga och det kan även påverka vilka bolag han placerar i.
– De flesta brittiska bolag som vi investerar i har en global exponering. Därmed minskar vi risken betydligt för eventuella negativa konsekvenser när britterna lämnar EU. 
– När det gäller våra placeringar i bolag med inhemsk exponering så är de inte så känsliga för makroekonomiska faktorer eftersom dessa finns inom kraftförsörjning och försäkring, säger Peter Nielsen. 
Riskinformation:
Kom ihåg att investeringar i aktier alltid är förenat med risk och att du i värsta fall kan förlora hela ditt investerade kapital. Konsultera alltid en rådgivare innan du gör en investering, och ta reda på om en viss investering passar din investeringsprofil.